DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

IZ SVIJETA


FRANCUSKA — LECLERC DE HAUTECLOQUE 30 GODINA PREDSJEDNIK SAVEZA
ŠUMOPOSJEDNIKA


Preko milijun francuskih
šumoposjednika udruženo je u
regionalne udruge (Centre Regional de
Proprieters Forstiers) a ove su udružene
u Nacionalni savez (La Federation
Nationale des Syndicats de Proprieters
Forestiers et de Sylviculture —
FNSPFS). Savez je osnovan 1947.
godine a od 1965. do 1995. godine,
dakle 30 godina, predsjednik Saveza bio
je Hubert Leclerc de Hauteclocque.
Predsjednikovanje završio je
na skupštini Saveza održane 7. ožujka


o.g. Priznanje za tridesetgodišnji rad u
Savezu odao je prisustvom i govorom i
ministar za agrikulturu i poljoprivredu
dr. Jean Fuech.*
Predsjednik Republike uputio je
osobnog izaslanika a sudjelovalo je i 9
narodnih zastupnika, 23 senatora, 3
delegata Europske zajednice, 14 iz
Ravnateljstva šuma, 10 iz Ministarstva
za okoliš i predsjednik FNSPFS-a je
Plauche Gil Ion.


Rad skupštine odvijao se u
prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj
sjednici te večernjim domjenku.


Prijepodne održan je radni dio
skupštine tj. podneseni su izvještaji o
radu minule godine u okviru kojeg je
Denis Groene izvjestio o stanju na
drvnom tržištu. Cijene drva prema
uspjehu dražbenih prodaja u jesen 1994.
godine za jelovinu i smrekovinu bile su
bez promjena, a za ostale četinjače
(borovinu, duglazijevinu) pokazale su
blagi porast; cijena kvalitetne bukovine
je u porastu i približava se cijeni
hrastovine dok se slabije kvalitete manje
traži; u odnosu na druge listače manje
se traži na domaćem tržištu i topolovinu
što se ne odnosi na izvoz u Italiju a cijena
hrastovine raste manje nego ostalih
vrsta. Nastala je izmjena na svjetskom
drvnom tržištu u odnosu na posljednjih
50 godina. Jugoistočne azijske zemlje
sada izvoze samo poluprerađeno
(piljenice) ili prerađeno (ploče,
pokućstvo) drvo a izvoz su smanjile
neke afričke zemlje. Značajan je izvoz
finskog drva u Japan.


Na poslijepodnevnom zasjedanju M.
G u i n a r d, direktor Tehničkog centra za
drvo i pokućstvo, održao je predavanje
pod nazivom "Drvo economaterijali".


Za potrošnju drva u Europi značajno je
između 1960. i 1995. godine, daje
piljenog ostala nepromijenjena dok je
ploča porasla za pet puta a kartona i
papira za tri puta time daje 1960. godine
potrošnja za sva tri načina bila jednaka.
Prednosti su drva, što je ono
samoreproduktivno, što su niski
energetski troškovi kod prerade, ima
dobru termičku bilancu stambenih
prostorija, povoljnije za zdravlje (npr.
drveni podovi u odnosu na one od
tkanina) a posebno u odnosu na COr Za
C02 autor je usporedio drvo s betonom
i čelikom. Dok kod proizvodnje betona
odlazi u zrak 0,61 CO, po toni proizvoda
a kod čelika do 3,3 tone drvo naprotiv
smanjuje količinu CO, u zraku
asimilacijom.


Na večer održan je domjenak —
koktel na kojem je još jednom u ime
Saveza de Hauteclocque zahvalio
Edmond de S e z e, bivši podpredsjednik
Saveza a Leclerc de Hauteclocque na
suradnji u Savezu i prisutnima na počasti
koju su iskazali prisustvovanjem
domjenku. Na domjenku bilo je prisutno
oko 700 osoba.


Oskar Piškorić


* U francuskoj vladi šumarstvo se nalazi u Ministarstvu agrikulture i ribarstva kao Ravnateljstvo za prirodne prostore i šume.
U Šumarskom listu 1991. godine,
str. 364, saopćeno je nekoliko podataka
iz šumarstva Albanije. Sada tim
podacima pridružujemo nove na osnovu
publikacije Osteuropastudien der
Hochschulen des Landes Hessen izdane
1994. godine pod naslovom Statistikat
e Bujqesise dhe Ushqim.it te Shqiperise
1993. tj. Statističkog godišnjaka za
poljoprivredu i prehranu Albanije 1993.
s tekstom na albanskom i na engleskom
jeziku.


Površina šuma od 1990. do 1993.
godine iskazana je s 1,050.000 ha ili
36% državne površine i njezin udjel u
odnosu na 1950. godinu pao je za 11%.
Smanjen je i udjel livada i pašnjaka s


IZ ŠUMARSTVA ALBANIJE


28% (1950. god. 816.000) na 15%


(424.000 ha) a povišen je udjel poljodjelskih
površina od 14% na 24% tj.
od 391.000 ha na 702.000 ha; povišen
je i udjel "ostalih površina" od 13 na
24%. Dodajmo da od 1992. godine više
nema u poljoprivredi kooperativnog
vlasništva a od 1992. ni državnog.
Broj šumarskih organizacija u 1993.
bio je 36 i od 1990. godine, kada ih je
bilo (kao i 1988.) 26, povećan za 10.
Nasuprot tome smanjen je broj
zaposlenih 13.462 1990. preko 6.309
1992. godine na 1.958 u 1993. godini.
Za 1992. godinu prvi put je iskazana i
"eksploatacija" s 30 organizacija i
zaposlenih 4.190 a 1993. 33 i 4.100
zaposlenih.


Šumski fond za 1993. godinu
iskazan je sa 602.040 ha listača, 177.130
ha četinjača i 255.195 ha šikara te
1,412.000 m3 godišnjeg prirasta (za
1992. godinu prirast je iskazan s
1,351.000 m3. Dok je 1988. godine bio
poseban institut za šumarstvo a poseban
za pašnjake sada je ujedinjen u Institut
za šume i pašnjake.


U 1993. godini posječeno je ukupno


31.179 m3 drvne mase od čega 11.347
m3 četinjača i 19.832 m3 listača.
Najveći dio je rudničko drvo s 5.710 m3
(četinjače 1.231 m3 a listače 4.479 m3)
a pilanskog 3.803 m3 (četinjača 988 m3,
listača 2.815 m3) itd. Očito je da nije
uračunata masa koju je koristilo selo.
Oskar Piškorić