DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IN MEMORIAM


VJEKOSLAV CVITOVAC
dipl. ing. šumarstva
1907. — 1995.


Razmišljajući kako ću sročiti ovaj
nekrolog i životni put našega preminulog,
dragog i nezaboravnog kolege, dipl.
ing. šumarstva Vjekoslava Cvitovca,
moram konstatirati, da jedan od posljednjih
izdanaka velike grupe šumarskih
veterana, koji su od zadnjih godina
bivše Austro-ugarske monarhije, pa
do kraja tridesetih godina ovoga stoljeća,
završili studij šumarskih znanosti. U
toj plejadi šumarskih stručnjaka stasali


su oni stručnjaci koji su dali temelj šumarskoj
znanosti i struci i podigli je na
visoku razinu. Iz te plejade potječu naši
najeminentniji stručnjaci, koji su podigli
do visine i kvalitete šumarsku struku,
doajeni šumarske struke profesori
Petračić, Levaković i Nenadić. Tu su i
najpoznatiji praktičari, koji su znanstvene
zasade provodoli u praksu, kako u
organiziranju struke, tako i u provođenju
svih stručnih terenskih radova, kao
što su: Markić, Smilaj, Dukić, kao i
brojni drugi, koji više nisu među nama.


Od kraja toga razdoblja, pa do šezdesetih
godina, odgojene su nove generacije
šumarskih stručnjaka, koji su
nastavile onaj rad, kojeg su postavile ranije
generacije, koje su ga unapređivale
na temelju najnovijih saznanja šumarske
znanosti. Većina te generacije završila
je svoj radni vijek, a mnogi su nas
na žalost napustili.


O životnom putu Vjekoslava Cvitovca
ne može se detaljnije govoriti, jer
nije ostavio nikakovih podataka, direktnih
potomaka nije imao, dokumenti su
uništeni. Osobno si ne mogu oprostiti i
ako sam ga češće posjećivao, da nisam
bar od njega dobio osnovne podatke.


Ing. Vjekoslav Cvitovac rođen je 24.


VII. 1907. u Senju, gdje je završio gimnaziju.
Šumarski fakultet završio je
1929. godine u Zagrebu. Sa radom u
struci započeo je 1929. godine, kao rukovoditelj
šumarija na području Like i
Žumberka. Zatim je radio u šumarskom
odjelu zagrebačke oblasti, kao rukovoditelj
odjela za šumarstvo. Umirovljen
je 31. XII. 1965. godine.


Surađivao je u »Šumarskom Listu«,
čiji je bio urednik od 1962 - 1964. godine.
U istom listu pisao je o stanju šuma
bivših imovnih općina, o mjerama
za smanjenje šumskih šteta, o organizaciji
upravljanja šumama u Hrvatskoj,


o problemima i perspektivi razvoja šumarstva
i drvne industrije u Lici.
Za svoj predani rad u struci, prilikom
proslave 130-godišnjiceHrv. šum.
društva i 100-te godišnjice »Šumarskog
Lista, odlikovan je zlatnom medaljom
i poveljom.


Kao čovjek bio je jednostavan, dobrodušan,
uvijek nasmiješen, pripravan
za razgovor, objašnjenje i pomoć. Redovito
je pohađao sastanke četvrtkom.
Zadnjih nekoliko godina osjećao se
slab, fizička snaga je popustila, pa su supruga
i on prešli u Dom umirovljenika.
Zadnje dvije godine tijelo mu je potpuno
popustilo, pa je morao napustiti normalan
život u Domu i prijeći u bolnički
stacionar. U međuvremenu umrla mu
je supruga, dok je on umro 2. II. 1995.
godine. Ispraćen je od članova Šumarskog
Društva Zagreb, na posljednji počinak.


Neka mu je lahka hrvatska zemlja!


Franjo Petrović, dipl. inž. šum.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 62     <-- 62 -->        PDF

JESAM LI PODMIRIO PRETPLATU
ZA ŠUMARSKI LIST 1995. GODINE


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1995. GODINI iznosi:


— za zaposlene članove 100 kn
— za studente, đake i umirovljenike 20 kn
— za poduzeća 400 kn
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br. 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 80 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo