DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Figurić: ŠUMARSTVO I PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽ1VOG RAZVOJA
Iz tig razloga sintagma "održivi razvoj" nije svjetski
mega-hit, niti pokušaj da se poznati sadržaj odjene u
novo ruho, već uvjerenje da ekonomičnost šumskih resursa
nije moguće ostvariti ukoliko nije utemeljeno na
načelima održivog razvoja.


Na osnovi navedenog sigurno je da je osnova za
utvrđivanje stupnja međudjelovanja između šumarstva
i preradbe drva uspostava nove politike upravljanja obnovljivim
prirodnim resursima (šumskim) te se ovdje
iznose osnovne smjernice za izradu projekta njihovog
rješavanja.


Osnovni pristup projekta mora biti u spoznaji da pojedini
resursi se ne ponašaju neovisno o ostalim. Znači
da treba gladati ukupnu funkciju prirodnih resursa, nasuprot
parcijalnog. To bi trebala biti kvaliteta projekta,
za razliku od dosadašnjih projekata.


Problematika istraživanja u tako zacrtanoj politici
upravljanja šumskim resusrima, treba sadržavati:
- optimalni sustavi korištenja prirodnih resursa


- višefunkcijsko značenje prirodnih resursa
- vlasništvo nad prirodnim resursima
- pravo korištenja, procesi korištenja
- optimizacija zaliha prirodnih resursa
- iscrpljivanje prirodnih resursa i surogati (supstituti)
Šumarski lisc br. 7—8, CXIX (1995), 253—259


- mjerenje i ublažavanje nedostataka prirodnih resursa
- proširenje baze prirodnih resursa
- recikliranje i supstitucija
- oštećenje (zagađenje) okoliša
- asimilatorska sposobnost okoliša
- ograničenja u korištenju prirodnih resursa
- cijene i dostupnost prirodnim resursima
- posebne mjere zaštite prirodnih resursa
- optimalna opsrba resursima
- utjecaj svjetskih trendova i cijena u upravljanju prirodnim
resursima.
Na temelju toga očekivani rezultati bili bi:


- inventarizacija prirodnih resursa Republike Hrvatske
- kategorizacija strateških resursa i materijala
- modeli upravljanja prirodnim resursima
- podloge za odluke o potrebama prirodnih resursa
(alt. strateških materijala), odnosno politike izvoza i korištenja
prirodnih resursa
- strategija ovisnosti o materijalima i resursima
Time bi se postavili dugoročni temelji međudjelovanja
šumarstva i preradbe drva na novim postavkama,
što je bila i osnovna želja ovog rada.


LITERATURA — LITERATURE


Bowles, S., Edwards, R., (1991), Razumijevanje kapitalizma,
Školska knjiga, Zagreb


Duerr, W. A., (1993), Introduction to forest resource economics,
McGraw-Hill Inc., New York


Figurić, M., (1994), Osnove ekonomike proizvodnje u šumarstvu
i preradi drva -1 dio, Šumarski fakultet, Zagreb


Figurić, M., (1995), Osnove gospodarenja - II dio, Šumarski fakultet,
Zagreb


Harapin, M., i drugi, (1993), Zaštita i očuvanje europskih šuma,
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
Kraljić, B., (1991), Računanje vrijednosti šuma i šumska statika,
vlastita naklada, Zagreb
Naisbitt, J., (1990), Megatrends 2000, Morrow, New York
Pearce, W. D., Turner, K. R., (1990), Economics of natural resources
and the environment, Havester Wheatsheaf, New york
Thurow, L., (1993), Glavom o glavu, Mladost, Zagreb


SUMMARY: The paper is a discussion on global strategic options for forestry
and wood processing development, their interactions and the impact of
biotechnical sciences upon their development. With the alternative development
strategies, forestry and wood processing both worldwide and at home
dealt with separately, there are certain guidelines concerning unanimuty and
also oppositions for these branches of economy. For these reasons, this paper
presents the basic scientific principles and predictions for further prospoects
of forestry and wood processing in the Republic of Croatia.


The forestry principles refer to redefinitions of for est functions as resource
supplier, waste assimilator and direct source of usefulness.


The ones of wood processing are associated with the strategies changing
from the so-called comparative advantages into the so-called strategies of competitive
advantages.


Key words: forestry, woodprocesing, sustainable development, forest
resource, reparable natural resource.