DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 65     <-- 65 -->        PDF

iznos od samo 14.269 kn (za pretpostavažećih
od 1. ožujka 1995. godine,a da
viti je da će to biti 1/4 namjeravane fiIRMO
iznađe mogućnost plaćanja, ili
nancijske pomoći). No zabrinjava onaj da se povede postupak za iseljenje.
dio nenaplaćenoga prihoda, vidljivog iz


Nakon pitanja predsjednika Matica,


popisa dužnika, koji se odnosi na za


o kakvom dugu se radi kada se navodi
kupninu poslovnog prostora (13. i 14.).


kao dužnik Šumarski fakultet, te odgo


Iz razgovora sa predstavnicima Fakul


vora da je to zapravo dug jednog od


teta kemijskog inženjerstva i tehnologi


djelatnika Fakulteta za isporučene sepa


je, moguće je zaključiti, da u dogledno


rate tiskanog rada u Šumarskom listu


vrijeme ne možemo očekivati od njih


(isto tako i dug pod 5. Hrvatske šume


naplatu duga, pa to i dalje ostaje pred


Zagreb), zaključeno je da se takvi ra


met sudskog postupka. Sto se pak tiče


čuni šalju na ime autora, koji je dužan


Instituta za međunarodne odnose (IR


podmiriti naručene separate (iz kojih


MO), oni plaćaju samo dio zakupnine


sredstava to je njegova briga).


(onoliko koliki je bio iznos prema starom
cjeniku zakupa poslovnog prostoRashodi
su ostvareni sa 59,6%, a
ra), nudeći HSD-u da pričeka njihov posebno je ukazano na mali trošak
dogovor s nadležnim Ministarstvom, a održavanja (stoje u svezi s točkom 2.g)
i apelirajući na zadržavanje stare cijegdje
iz navedenih razloga kasne radovi
ne zakupa. na uređenju podrumskog prostora.


Zaključak U. O. je da i dalje ostane Do prije nešto više od dvije godine
kod cijena zakupa poslovnog prostora tadašnja djelatnica na radnom mjestu


Dužnici s 30. lipnjem 1995. godine


Tek. SADRŽAJ kuna
br.


1. Šumarski fakultet Zagreb 123,00
2. Hrvatske šume Uprava šuma Osijek 50,00
3. Hrvatske šume Uprava šuma Požega 4.400,00
4. Hrvatske šume Uprava šuma Sisak 2.800,00
5. Hrvatske šume Zagreb 19,96
6. Republički hidrometeo. zavod Zagreb 400,00
7. Hrvatske šume Uprava šuma Gospić 3.200,00
8. Društvo inž. i tehn. Senj 600,00
9. Zrinjevac Zagreb 400,00
10. Hrvatske šume Uprava šuma Ogulin 2.800,00
11. Fotolaboratorij Zdenko Gorić Zagreb 1.264,84
12. Hrvatske šume Zagreb 396,00
13. IRMO Zagreb 104.340,21
14. Fakultet kem. inž. i tehnologije 93.933,34
15. Croatiadrvo Zagreb 198,00
Ukupno 214.925,35
Od toga za Šumarski list 14.792,96
Od toga za zakupnine 200.132,39
214.925,35


Ad. 4. gurić, ).


a) Nakon izvješća i prijedloga Gra- Predloženi moto proslave "150 gočana,
Figurica, Matica i Prpića, te rasdina
Hrvatskoga šumarskog društva u
prave gotovo svih nazočnih zaključeno gospodarenju prirodnim šumama" je


predugačak, no neka još bude tema za


je:


razmišljanje.


Proslava će se održati 9., 10., ili .
listopada 1996. godine. Potrebno je za
Na čelu organizacijskog odbora
tražiti razgovor sa Predsjednikom Remora
biti Ministar poljoprivrede i šupublike
i zamoliti ga za pokroviteljstvo. marstva.
(Ministar, Matić, Vukelić, Gračan, Fi- Svečani dio proslave treba organičistačice
- dostavljačice, otišla je u mirovinu,
pa se pitanje čišćenja poslovnog
prostora rješava putem Student servisa.
To ne zadovoljava potrebe posla niti što
se tiče čišćenja, otpreme Šumarskog lista,
a niti ostalih poslova, posebice sada
kada se poslovi povećavaju, a slijedi
i uređenje podrumskog prostora. Stoga
se predlaže zaposlenje djelatnika na
mjestu čistačice - dostavljačice na neodređeno
vrijeme. Kako je Tajništvo
priredilo financijsku konstrukciju, U.O.
ga zadužuje pripremiti natječaj i postupak
za izbor.


Izvješće je nakon obrazloženja prihvaćeno
bez većih primjedbi uz napomenu
da U.O. ovlašćuje predjsednika
razmotriti eventualno povećanje bruto
vrijednosti boda za stručnu službu
HSD-a.


datum


23. 1995.
23. 1995.
16. 1995.
16. 1995.
27. 1995.


16. 3. 1995.
16.3. 1995.
20. 6. 1995.
17. 3. 1995.
16. 3. 1995.
9. 6. 1995.
20. 6. 1995.
1. 3. -9. 6. 1995.
2. 1.-9.6. 1995.
20. 6. 1995.
zirati u Hrvatskom narodnom kazalištu
(prema informaciji koju je dao Figurić,
uz za to prigodni program, cijena je


10.000 DEM). Referate u trajanju cea
10 minuta pripremiti će predsjednik
Matić u svezi 150. obljetnice HŠD-a i
glavni urednik Prpić u svezi 120. obljetnice
Šumarskog lista.
Za domjenak će se koristiti usluge
"Studentskog centra" koji je mnogo