DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 70     <-- 70 -->        PDF

b) Stanovništvo — Zaposlenost


Ukupno


Poljopr. i šumarstvo


Industrija


Građevinarstvo


Usluge


Ostalo


Ukupno zaposleni


U Finskoj se sa svim šumama potraj
no gospodari. Svi šumovlasnici
moraju imati gospodarsku osnovu za
svoj šumoposjed. Gospodarska
osnova traje 10 godina.


Ekonomskim šumama gospodari
se vrlo intenzivno, tako da se pomlađivanje
provodi umjetnim putem
sadnjom biljaka (50%) i prirodnom
obnovom (50%). Ophodnja se kreće
od 80 do 120 godina. Većina proizvedenih
drvnih sortimenata (70—
80%) dobiva se dovršnim (čistim)
sječama. Veličina parcela za sječu u
privatnom vlasništvu kreće se od 2
do 4 ha, a u državnim i industrijskim
šumama rijetko prelazi 10 ha. Takav
način sječa na manjim površinama
(sastojinama) osigurava biodiversitet
u finskim šumama.


Dužina pilanskih trupaca kreće se
od 3,1 do 6,1 m u intervalima od 0,3


m. Cijena trupaca iznosi 250 FIM/
m3 za obični bor i brezu, a 200 FIM/
m3 za običnu smreku. Celulozno
drvo izrađuje se u dužinama od 3—
5 m, a cijena je: 100 FIM/m3 za obični
bor i brezu, a 110 FIM/m3 za običnu
smreku. U Finskoj ima oko 1.200
privatnika koji se bave iskorištavanjem
šuma. Posjeduju oko 800 harvestera
i 1.300 forwardera. Gotovo
3/4 radova na iskorištavanju je potpuno
mehanizirano. U državnim šumama
sječa je potpuno mehanizirana
u iznosu od oko 50%.
PIRKANMAA


435.789 8,5
10.153 6,6
42.929 28.0
7.062 4,5
88.893 57,9
4.553 3,0
153.590 100,0


Tvornica papira Jamsankoski
ima stogodišnju tradiciju i poznata
je po proizvodnji vrlo kvalitetnog
papira za časopise i magazine, offset
i bezdrvnog papira. Ukupna proizvodnja
iznosi 680.000 tona/godišnje,
sa 900 zaposlenih radnika. Prosječna
godišnja plaća radnika iznosi


30.000 FIM.
ZATVARANJE XX IUFRO
KONGRESA — Closing Ceremonies


Ceremonijal zatvaranja XX IUFRO
- Kongresa održanje 12. kolovoza
1995. godine usvajanjem Kongresnih
rezolucija, koje je pročitao
gospodin Jerry A. Sesco. Prijevod
rezolucija dajemo umjesto zaključaka,
na kraju ovog izvješća.


Gospodin Sallek Mohd Nor, dosadašnji
predsjednik predstavio je
Kongresu počasne članove IUFRO-
a, kao i novi Izvršni odbor IUFRO-
a na čelu s novim predsjednikom gospodinom
Jefferv Burley-em iz Velike
Britanije. Kongres je također
usvojio i novo ustrojstvo IUFRO-a
(broj divizija je povećan od 6 na 8),
izabrao nove koordinatore divizija i
voditelje radnih grupa. Novi predsjednik
i novi Izvršni odbor preuzimaju
dužnost od 1. siječnja 1996. godine.
Gospodin Jefferv Burley, novi
predsjedniku u svom kratkom natup


5,098.754
FINSKA
100,0
159.480
387.495
86.863
1,168.425
55.776
1.858.039
8,6
20,9
4,6
62,9
3,0
100,0


nom govoru izložio je temeljne zadaće
IUFRO-a u razdoblju od 1996.
do 2000. godine.


XXI IUFRO - Kongres održat će
se u Kuala Lumpuru u Maleziji
2000. godine.


Zatvaranje XX IUFRO - Kongresa
popraćeno je muzičkim nastupom
trojice braće, predstavljanjem novog
domaćina Malezije i završnim govorom
gospodina Salleha Mohd Nor-a,
dosadašnjeg predsjednika.


REZOLUCIJE XX IUFRO
KONGRESA — Resolutions


Slijedeće rezolucije XX IUFRO


- Kongresa su naslovljene svim organizacijama
članicama bilo da su
državne ili privatne
1. Prepoznavajući potrebu podrške
održavanja i povećanja precizno
ciljanih znanstvenih istraživanja
u šumarstvu i drvnoj industriji, ovaj
Kongres zaključuje:
Poticati istraživanje globalnih
klimatskih promjena; sanaciju degradiranih
zemljišta; veću produktivnost
i stabilnost (zdravstveno stanje)
šuma; sistema i mjera potrajnosti
i biodiverziteta; socio-ekonomske,
kulturne i instutucionalne dimenzije
gospodarenja resursima;
tehnologija proizvodnje i iskorištavanja,
i odnos između šumarstvapoljoprivrede.