DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 18     <-- 18 -->        PDF

PRED PRVU NACIONALNU LOVAČKU IZLOŽBU ZAGREB ´96


POPIS VRHUNSKIH LOVAČKIH TROFEJA


Pred skorašnje obilježavanje 150. godišnjice
osnivanja Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva i
organizacije prve nacionalne lovačke izložbe Zagreb ´96.
Javno poduzeće "Hrvatske šume", p.o. Zagreb
pokrenulo je široku akciju popisa svih vrhunskih
lovačkih trofeja stečenih u svojim vlastitim (državnim)
lovištima tijekom posljednjih 15 godina. Razdoblje od
15 godina je održavanjem posljednje Međunarodne
izložbe lovačkih trofeja održane u Zagrebu 1981. god.,
na kojoj je izloženo i službeno verificirano gotovo 5.000
trofeja krupne divljači Hrvatske. U obzir za
evidentiranje dolaze i one vrhunske trofeje, stoji u
propozicijama Službe lovstva "Hrvatskih šuma", koje
su stečene i prije 1981. god., ali uz uvjet da do sada
nisu bile službeno ocjenjivane niti izlagane na nekoj od
lovačkih izložbi održanih pod pokroviteljstvom
Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu prirode
(CIC). Pod vrhunskom trofejom smatraju se one lovačke
trofeje koji se mogu službeno ocijeniti, a čije se ocjene
nalaze u jednoj od medalja prema propozicijama CIC-


a. Primjerice kod jelena običnoga to je rogovlje
ocijenjeno sa 170 i više točaka, srnjaka od 105 i više
točaka, kljove vepra od 1 10 i više točaka, krzna
medvjeda mrkog od 250 i više točaka itd.
Stručni lovni djelatnici 15 područnih uprava šuma,
na koje je neposredno prenesen zadatak evidencije
vrhunskih trofeja, dužni su evidentirati i tzv. netipične
trofeje, bez obzira da li se zbog svoje netipičnosti
(abnormaliteta) mogu ili ne mogu službeno ocijeniti.


Iznimno Uprava šuma Osijek pokušat će uz
evidenciju odgovarajućih "medaljnih" kljova veprova i
rogovlja jelena lopatara iz sadašnjeg vlastitog lovišta
"Breznica" te uzgajališta "Mačkovac", "Nabrđe" i
"Kujnjak", evidentira i sve one vrhunske trofeje jelena
običnog, lopatara i srnjaka te kljove veprova stečene u
bivšim Beljskim lovištima, a na prostoru unutar
međunarodno priznatih granica Republike Hrvatske.
Zadatak pak Uprave šuma Split je da, uz privolu LD
"Biokovo" Makarska, popiše sve medaljne kuke
divokoza stečene na Biokovu nakon njene uspješne
introdukcije prije ravno 30 godina.


Popisi vrhunskih lovačkih trofeja stečenih u
državnim lovištima "Hrvatskih šuma" sadržavati će, uz
uobičajene kataloške podatke (naziv lovišta, godina


Šumarski savjetnik Božidar Legac, dipl. ini, šum. iz Uprave šuma Požega
s atipičnim rogovljem jelena običnog iz lovišta "Južna Krndija"
Šumarije Kutjevo, odstrel iz 1971. god.


Foto: A. Frkovic


sticanja trofeja, ime i prezime lovca odstrelitelja, ocjena)
i sve mjere kao i dodijeljene točke za ljepotu trofeja.


Kako saznajemo iz Hrvatskog lovačkog saveza
predstojeća Prva nacionalna lovačka izložba Zagreb ´96.
bit će postavljena u Paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma
na površini od 3.700 m2, a održat će se od 23. ožujka
do 3. travnja 1996. godine. Izborom pak najboljih trofeja
Hrvatska će iste godine od 15. kolovoza do 8. rujna
sudjelovati na Svjetskoj lovačkoj izložbi u Budimpešti
Natur expo ´96.


Alojzije Frković