DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

A. P. B. Krpan, S. Govorčin, T. Sinković: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA . Šumarski list br. 1 1 — 12. CX1X (lREZULTATI ISTRAŽIVANJA — Research results


Rezultati istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava


Širina goda Gustoća


Širina goda je mjerena na kolutima izrađenim iz Gustoća je određena u standardno suhom stanju preispitnih
trupčića. Mjerenje je vršeno od centra poprečma
JUS D.Al.044 (1979.), a rezultati su prikazani u tanog
presjeka prema kori, u radijalnom smjeru na sve blici 3. po visinama uzimanja uzoraka kod svakog stačetiri
strane svijeta. Rezultati su prikazani u tablici 2., bla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima 4., 5. i
a grafikoni 1., 2. i 3. prikazuju raspored srednjih vri6.
prikazanje raspored srednjih vrijednosti gustoće (p )
jednosti širine goda u transverzalnom smjeru na tri odu
transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri visine za
nosno četiri visine za sva tri ispitna stabla. sva tri ispitna stabla.


Širina goda


Ring width Tablica 2


Visina od tla Broj izmjeSrednja
vriKoefic.


Std. dev.


Stablo (m) renih godova jednost (mm) Min. (mm) Max. (mm) var. (%)


(mm)


Tree Hight from Number of Mean Min. Max. Koefic.


Std. dev.


the ground samples value var.


1.3 442 2.37 0.3 5.99 1.37 58.0
12 10.0 376 2.31 0.26 7.33 1.45 62.5
18.0 338 2.07 0.46 9.5 1.19 57.5
UKUPNO — TOTAL — 1156 2.26 0.26 9.5 1.35 59.8


1.3 393 2.51 0.11 7.74 1.98 78.8
2 10.25 386 2.06 0.17 7.77 2.03 98.5
19.5 314 1.87 0.16 7.68 1.62 86.5
29.3 404 1.33 0.27 4.82 1.02 77.0
UKUPNO — TOTAL — 1497 1.94 0.11 7.77 1.76 90.8


1.3 408 3.13 0.45 6.78 1.37 43.6
15 11.0 336 2.92 0.66 8.33 1.38 47.4
21.0 283 3.05 0.73 8.69 1.26 41.2
UKUPNO — TOTAL — 1027 3.04 0.45 8.69 1.34 44.2


Gustoća u standardno suhom stanju


Density of oven dry wood


Visina od tla Broj Srednja vriKoefic.


Std. dev.


Stablo (m) uzoraka jednost (g/cm3) Min. (g/cm3) Max. (g/cm´) var. (%)


(g/cm1)


Tree Hight from Number of Mean Min. Max. Koefic.


Std. dev.


the ground samples value var.


1.3 28 0.4246 0.3686 0.4923 0.0270 6.3
12 10.0 21 0.4143 0.3621 0.5167 0.0333 8.0
18.0 16 0.3658 0.3326 0.4363 0.0273 7.0
UKUPNO — TOTAL — 65 0.4117 0.3326 0.5167 0.0327 7.9


1.3 14 0.4239 0.3703 0.4558 0.0268 6.3
2 10.25 19 0.3976 0.3553 0.4520 0.0267 6.7
19.5 10 0.4408 0.4170 0.4683 0.0159 3.6
29.3 10 0.4568 0.4123 0.4818 0.0217 4.7
UKUPNO — TOTAL — 53 0.4239 0.3553 0.4818 0.0327 7.7


1.3 35 0.4054 0.3421 0.5132 0.0384 9.4
15 11.0 26 0.3768 0.3444 0.4201 0.0146 3.8
21.0 19 0.4102 0.3587 0.5561 0.0445 10.8
UKUPNO — TOTAL — 80 0.3972 0.3421 0.5561 0.0369 9.2