DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 42     <-- 42 -->        PDF

A. P. B. Krpan, S. OovonSin, T. Staković: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA . Šumarski list br. 1 1 — 12, CXIX (1995). 391Utezanje
po visinama uzimanja uzoraka kod svakog stabla i pro


sječno za svako stablo. Na grafikonima 7. do 15. pri


Određeno je totalno linearno utezanje u radijalnom kazan je raspored srednjih vrijednosti navedenih utei
tangentnom smjeru te volumno prema JUS D.Al.049 zanja u transverzalnom smjeru na tri odnosno četiri vi(
1958.), a rezultati su prikazani u tablicama 4., 5. i 6. sine za sva tri ispitna stabla.


Radijalno utezanje


Radial shrinkage Tablica 4


Stablo
Tree
Visina od tla
(m)
Hight from
the ground
Broj
uzoraka
Number of
samples
Srednja vrijednost
(mm)
Mean
value
Min. (%
Min.
Max. (%)
Max.
Std. dev.
(%)
Std. dev.
Koefic.
var. (%)
Koefic.
var.
1.3 28 3.57 2.23 6.48 0.76 21.2
12 10.0 21 3.30 1.59 4.13 0.63 18.9
18.0 16 3.34 2.86 4.09 0.37 11.1
UKUPNO — TOTAL — 65 3.43 1.59 6.48 0.64 18.8
1.3 14 3.63 2.55 4.69 0.55 15.0
2 10.25 19 3.73 2.85 4.70 0.56 15.1
19.5 10 4.03 2.83 5.31 0.70 17.2
29.3 10 3.72 2.22 4.42 0.70 18.7
UKUPNO — TOTAL — 53 3.76 2.22 5.31 0.61 16.2
1.3 35 2.82 1.90 3.83 0.61 22.0
15 11.0 26 3.18 2.23 4.09 0.45 14.1
21.0 19 3.28 2.23 4.13 0.53 16.1
UKUPNO — TOTAL — 80 3.05 1.90 4.13 0.58 19.0


Tangentno utezanje
Tangential shrinkage Tablica 5
Stablo
Tree
Visina od tla
(m)
Hight from
the ground
Broj
uzoraka
Number of
samples
Srednja vrijednost
(%)
Mean
value
Min. (%)
Min.
Max. (%)
Max.
Std. dev.
(%)
Std. dev.
Koefic.
var. (%)
Koefic.
var.
1.3 28 7.89 4.72 9.17 1.00 12.6
12 10.0 21 7.39 4.11 9.15 1.24 16.7
18.0 16 7.15 5.90 7.67 0.49 6.8
UKUPNO —TOTAL — 65 7.55 1.59 9.17 1.03 13.6
1.3 14 7.85 6.48 8.54 0.53 6.7
2 10.25 19 7.79 6.21 8.84 0.74 9.5
19.5 10 7.72 6.79 8.54 0.57 7.3
29.3 10 7.10 4.98 8.26 1.08 15.1
UKUPNO — TOTAL — 53 7.66 4.98 8.84 0.77 10.0
1.3 35 7.53 6.46 8.76 0.54 7.1
15 11.0 26 8.25 5.05 9.48 1.09 13.1
21.0 19 7.89 5.61 10.03 1.25 15.8
UKUPNO — TOTAL — 80 7.85 5.05 10.03 0.98 12.4