DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 46     <-- 46 -->        PDF

A. P. B. Krpan, S. Govorčin, T. Sinković: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA ... Šumarski liši br, I 1—12, CXIX (1995). 391—406
Volumno utezanje


Volumetric shrinkage Tablica 6


Stablo
Tree
Visina od tla
(m)
Hight from
the ground
Broj
uzoraka
Number of
samples
Srednja vrijednost
(%)
Mean
value
Min. (%)
Min.
Max. (%)
Max.
Std. dev.
(%)
Std. dev.
Koefic.
var. (%)
Koefic.
var.
1.3 28 11.15 8.87 12.91 1.10 9.8
12 10.0 21 10.50 6.61 12.10 1.52 14.4
18.0 16 10.26 8.59 11.28 0.71 6.9
UKUPNO — TOTAL — 65 10.72 6.61 12.91 1.22 11.4
1.3 14 11.34 9.30 12.73 0.94 8.2
2 10.25 19 11.27 9.14 13.13 1.14 10.0
19.5 10 11.32 9.73 12.55 0.80 7.0
29.3 10 10.73 10.19 12.26 1.41 13.1
UKUPNO — TOTAL — 53 11.20 9.14 13.13 1.08 9.6
1.3 35 10.09 8.68 12.24 0.87 8.5
15 11.0 26 11.09 8.17 12.61 1.23 11.1
21.0 19 11.07 8.01 13.57 1.36 12.5
UKUPNO — TOTAL — 80 10.65 8.01 13.57 1.22 11.4


Čvrstoća na tlak Čvrstoća na savijanje


Čvrstoća na tlak paralelno s vlakancima odnosno u Čvrstoća na savijanje određena je prema JUS
longitudinalnom smjeru određena je prema JUS D.A1.046 (1979.). Rezultati su prikazani u tablici 8., a


D.A.l.045 (1957.). Rezultati su prikazani u tablici 7. a vrijednosti su preračunate na sadržaj vode u drvu od
vrijednosti su preračunate na sadržaj vode u drvu od 12% i prikazane po visinama uzimanja uzoraka kod sva12%
i prikazane po visinama uzimanja uzoraka kod svakog
stabla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima
kog stabla i prosječno za svako stablo. Na grafikonima 19, 20 i 21. prikazan je raspored srednjih vrijednosti
16., 17. i 18. prikazanje raspored srednjih vrijednosti čvrstoće na savijanje u transverzalnom smjeru na tri odčvrstoće
na tlak paralelno s vlakancima u transverzalnosno
četiri visine za sva tri ispitna stabla.
nom smjeru na tri odnosno četiri visine za sva tri ispitna
stabla.


Čvrstoća na tlak


Commpresion strength parallel to the grain Tablica 7


Stablo
Tree
Visina od tla
(m)
Hight from
the ground
Broj
uzoraka
Number of
samples
Srednja vrijednost
(MPa)
Mean
value
Min. (MPa)
Min.
Max. (MPa)
Max.
Std. dev.
(MPa)
Std. dev.
Koefic.
var. (%)
Koefic.
var.
1.3 39 36.98 22.56 46.22 5.57 15.0
12 10.0 31 39.35 30.62 54.25 4.68 11.9
18.0 20 36.67 31.13 41.37 2.76 7.5
UKUPNO — TOTAL — 90 37.73 22.56 54.25 4.86 12.8
1.3 14 41.06 31.74 49.33 4.77 11.6
2 10.25 28 39.11 32.49 45.74 3.64 9.3
19.5 8 38.82 24.36 47.15 6.76 17.4
29.3 13 40.52 33.49 47.00 4.22 10.4
UKUPNO — TOTAL — 63 39.80 24.36 49.33 4.47 11.2
1.3 40 35.72 28.88 42.16 3.61 10.1
15 11.0 35 34.22 22.38 41.23 3.39 9.9
21.0 23 34.82 24.42 43.18 4.60 13.2
UKUPNO — TOTAL — 98 34.97 22.38 43.18 3.81 10.8