DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 51     <-- 51 -->        PDF

A. P. B. Krpan, S. Govoriin, T. Sinkuvic: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA ... Šumarski list br. 1 1 — 12. CXIX (1995). 391 —406
SUMMARY: Since 1950, when it was first observed in their native areal,
the dying of fir forests has been on the increase. It has been confirmed by
observing the percentage of the growing-stock increment. In the Zalesina
forests management unit Kupjački Vrh, the increment percentage was 1.9%
in 1951/52; in 1994/95 it fell to 0.62%. Owing to the significance of the
phenomenon, in 1968 started a research project on the fir and oak forest
dieback. The so far accomplished work has revealed the complex interactions
of climatological, ecological, pedological, biological and antropogeneous
factors influencing the fir forests. The last blow to the physiologically weakened
trees was given by bark-beetles.


The aim of this paper is to establish the probable links between the
reductions of the fir crown assimilation system with the change of the physical
and mechanical properties of wood.


Three fir trees with the degrees of damage 0, 1 and 3 were chosen
according to the criteria of the European Community Forestry Commission.
Test samples were taken for establishing the physical and mechanical
properties according to the valid standards.


The research reveals that the established values of the physical and
mechanical properties do not correspond to the damage degree of the fir crown.
Neither has been established the expected fall of the analyzed properties as
shown on the outer annual rings of the dmaged trees. The conclusion was
that the damage of the fir crowns has not made an impact on the physical and
mechanical properties of the wood. The quality and practical use value of the
firwood have not been affected either. Colour change of the sawmill logs did
not affect the quality classification.


MEDITERANSKO ŠUMSKO DRVEĆE
Vodič za procjenu krošnje


Bruxelles — Geneve, 1994.


Vodič za procjenu krošnje mediteranskih vrsta
drveća izdali su Komisija europske unije (za šumarstvo)
i Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu u
redakciji Mediteranske ekspertne radne grupe. Vodič je
izdan na sedam jezika: engleski, francuski, grčki,
njemački, portugalski, španjolski i talijanski pa je zato
u ovom prikazu potpuni naslov na hrvatskom jeziku. Iz
samog naslova ne vidi se daje to vodič za utvrđivanje
stupnja prozračnosti krošanja stabala oštećenih
imisijama. U engleskom izdanju, koje je bilo na
raspolaganju za ovaj prikaz, riječ je o prozirnosti
krošanja ali, koristeći Rječnik hrvatskog jezika
Vladimira Anića, u hrvatskom jeziku bolja je riječ
prozračnost, jer se krošnje gubljenjem lišća prorjeđuju
te postaju šupljikave.


Članovi Mediteranske radne grupe bili su M. Feretti,
(Italija), ujedno i urednik Vodiča, N. Komlenović
(Hrvatska), R. Mantoy (Španjolska), J. Mirault
(Francuska) i A. Schwitzerom (Švicarska). Zadaća


Radne grupe bila je izbor fotografija i izrada konačnog
teksta. Na raspolaganju su bile fotografije iz Grčke,
Italije, Portugala i Španjolske. U Vodiču je prikazano
stanje imisijama netaknutih i imisijama oštećenih 12
vrsta listača i 11 vrsta četinjača. U nabrajanju pojedinih
vrsta početnim slovom označena je i zemlja u kojoj su
stabla slikana.


Listače su zastupane s:
Arbutus unedo L. (I),
Ceratonia siliqua L. (I),
Olea europea L. var. sylvestris Brot. (I),
Ostrya carpinifolia Scop. (I),
Quercus cerris L., Qu. ilex L., Qu. pubescens Wild. (I),
Quercus coccifera L. i Qu. frainetto Ten. Qu. conferta
Kit. (Gr),
Quercus rotundifolia Lam. (Qu. ilex subsp. bcdlota
Desf.) i Samp.) (Šu),
Quercus suber L. (P),
Rhamnus alaternus L. (I).


405