DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 51     <-- 51 -->        PDF

A. P. B. Krpan, S. Govoriin, T. Sinkuvic: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA ... Šumarski list br. 1 1 — 12. CXIX (1995). 391 —406
SUMMARY: Since 1950, when it was first observed in their native areal,
the dying of fir forests has been on the increase. It has been confirmed by
observing the percentage of the growing-stock increment. In the Zalesina
forests management unit Kupjački Vrh, the increment percentage was 1.9%
in 1951/52; in 1994/95 it fell to 0.62%. Owing to the significance of the
phenomenon, in 1968 started a research project on the fir and oak forest
dieback. The so far accomplished work has revealed the complex interactions
of climatological, ecological, pedological, biological and antropogeneous
factors influencing the fir forests. The last blow to the physiologically weakened
trees was given by bark-beetles.


The aim of this paper is to establish the probable links between the
reductions of the fir crown assimilation system with the change of the physical
and mechanical properties of wood.


Three fir trees with the degrees of damage 0, 1 and 3 were chosen
according to the criteria of the European Community Forestry Commission.
Test samples were taken for establishing the physical and mechanical
properties according to the valid standards.


The research reveals that the established values of the physical and
mechanical properties do not correspond to the damage degree of the fir crown.
Neither has been established the expected fall of the analyzed properties as
shown on the outer annual rings of the dmaged trees. The conclusion was
that the damage of the fir crowns has not made an impact on the physical and
mechanical properties of the wood. The quality and practical use value of the
firwood have not been affected either. Colour change of the sawmill logs did
not affect the quality classification.


MEDITERANSKO ŠUMSKO DRVEĆE
Vodič za procjenu krošnje


Bruxelles — Geneve, 1994.


Vodič za procjenu krošnje mediteranskih vrsta
drveća izdali su Komisija europske unije (za šumarstvo)
i Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu u
redakciji Mediteranske ekspertne radne grupe. Vodič je
izdan na sedam jezika: engleski, francuski, grčki,
njemački, portugalski, španjolski i talijanski pa je zato
u ovom prikazu potpuni naslov na hrvatskom jeziku. Iz
samog naslova ne vidi se daje to vodič za utvrđivanje
stupnja prozračnosti krošanja stabala oštećenih
imisijama. U engleskom izdanju, koje je bilo na
raspolaganju za ovaj prikaz, riječ je o prozirnosti
krošanja ali, koristeći Rječnik hrvatskog jezika
Vladimira Anića, u hrvatskom jeziku bolja je riječ
prozračnost, jer se krošnje gubljenjem lišća prorjeđuju
te postaju šupljikave.


Članovi Mediteranske radne grupe bili su M. Feretti,
(Italija), ujedno i urednik Vodiča, N. Komlenović
(Hrvatska), R. Mantoy (Španjolska), J. Mirault
(Francuska) i A. Schwitzerom (Švicarska). Zadaća


Radne grupe bila je izbor fotografija i izrada konačnog
teksta. Na raspolaganju su bile fotografije iz Grčke,
Italije, Portugala i Španjolske. U Vodiču je prikazano
stanje imisijama netaknutih i imisijama oštećenih 12
vrsta listača i 11 vrsta četinjača. U nabrajanju pojedinih
vrsta početnim slovom označena je i zemlja u kojoj su
stabla slikana.


Listače su zastupane s:
Arbutus unedo L. (I),
Ceratonia siliqua L. (I),
Olea europea L. var. sylvestris Brot. (I),
Ostrya carpinifolia Scop. (I),
Quercus cerris L., Qu. ilex L., Qu. pubescens Wild. (I),
Quercus coccifera L. i Qu. frainetto Ten. Qu. conferta
Kit. (Gr),
Quercus rotundifolia Lam. (Qu. ilex subsp. bcdlota
Desf.) i Samp.) (Šu),
Quercus suber L. (P),
Rhamnus alaternus L. (I).


405
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 52     <-- 52 -->        PDF

A. P. B. Krpan, S. Govorčin, T. Sinkovic: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA . Šumarski list br. I 1 .(´XIX (1995), 391
Četinjače su zastupane s:
Abies cephalonica London (G),
Juniperus foetidisima Wild, i J. oxycedrs 1. (G),
Juniperus phoenica L. (I);
Juniperus thurifera L. (Š),
Pinus brutia Tenn. (G),
Pinus halepensiis Miller, P. O. nigra subsp. nigra, P.
pinaster Aiton i P. pinea L. (I),
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) France
(Š).
Slikovni dio svake vrste vrste dopunjen je tekstom
za sve vrste "obris krošnje" i "tip prozračnosti", a za
većinu i elementi te utjecaj prozračnosti na pojavu novih
izbojaka, razlike u veličini listova neoštećenih i
oštećenih stabala te eventualna cvatnja i urod sjemena.
Uz tekst se nalaze i skice neoštećene krošnje i oštećene
krošnje, razlike u veličini lista i si.
Svaka vrsta prikazana je s 5 fotografija, prva
krikazuje neoštećenu vrstu, a zatim različite stupnjeve
oštećenja (prozračnosti) iskazane u % oštećenja - sve
do 90%. Međutim s 90% prozračnosti -Juniperus
oxycedrus L. iako je ustvari preko 95%. Kod nekih vrsta,
npr. na slici Rhamnus alaternus-a ili Juniperus
foeditissima, razlike su i veće, kod ove dvije vrste
maksimalna prozračnost označena je sa 75% iako
ustvari slike upućuju na prozračnost od 90-95% tj.
praktički bez lista (iglica), a kod Rh. al. 75% jedva bi
odgovarala onoj označenoj sa 60%.


Za listače nema, ni na mediteranskom području,
značajnih vrsta kao što su bjelograb i crni jasen te
čempres. Izuzetak čempresa može se protumačiti
činjenicom, kako stoji u II. izdanju naše Šumarske
enciklopedije, daje on otporan na dim. Kao primjer o
otpornosti čempresa na dim, dokaz su i dva samonikla
čempresa pedesetih godina visine između dva i tri metra,
koja su rasla na stijeni usjeka željezničke pruge
neposredno ispred željezničke stanice Split, dakle na
neposrednom udaru, k tome još i toplom dimu iz
lokomotive i koja su bila gotovo crna. "Koja su rasla",
jer je usjek prije dvadesetak godina natkriven, pruga
prolazi tunelom.


Iako u Vodiču nema smjernice za postupak s
oštećenim stablima, za listače s visokim stupnjem
prozračnosti, dakle pred ugibanje, preporučio bih sječu
s vađenjem ili raskomadanjem panja. Svrha je sječe,
posebice starijih stabala, omogućio razvoj novih
stabala, stoje dokazano na pokusnoj plohi nekadašnjeg
Saveznog instituta za pošumljavanje i melioraciju Krša
u Splitu Kaočina gaj kod Splita."


Ovaj Vodič priređen je kao dio Međunarodnog
kooperativnog programa o procjenjivanju i praćenju
utjecaja onečišćenja zraka na šume Europe u kojem
sudjeluju 32 europske zemlje, pa tako i Hrvatska.21


O. Piškorić
´)0 . Piškorić: Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine
(Qucrcus ilex L.), Šumarski list 1963. br. 3-4. i


O. Piškorić : Dinamika prirasta izdanaka ernog jasena i medunca.
Narodni šumar 1965. sveska 5-6.
2) Vodič se nalazi i u knjižnici Hrvatskog šumarskog društva.