DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

S Hranilović. (). Piškoric: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list, I 1 — 12, CXIX (1995). 415—427


kovnik u m. Slavko Kvaternik 10. travnja 1941. godine
proglašava Nezavisnu državu Hrvatsku (NDH), koja se
prostirala od Drave do Jadranskog mora i od Sutle do
Drine tj. obuhvaćala je i Bosnu s Hercegovinom. Nezavisnu
državu Hrvatsku priznale su i Njemačka i Italija,
ali je Italija u okupaciji držala primorsko područje
sve do sloma fašizma početkom mjeseca rujna 1943.
godine.


Slom carske Rusije također se odrazio na naše krajeve
1941. godine. Naime, kada je 20. lipnja iste godine
Njemačka napala Sovjetski savez (Rusiju), u Hrvatskoj
su grupe komunista počele napadati njemačke i talijanske
ah i hrvatske vojne snage, počela je, po komunističkoj
terminologiji, narodnooslobodilačka borba
(NOB). NOB-om je rukovodila komunistička partija Jugoslavije
(KPJ na čelu s generalnim sekretarom Centralnog
komiteta SKJ Josipom Brozom, u ratu nazvanim
Tito. Tijekom vremena Tito je uspio od početnih
nekoliko stotina boraca ustrojiti veće vojne formacije
(partizane), koje su vezale znatne njemačke snage i tako
steći povjerenje Engleza, koji su NOB pomagali kako
oružjem tako i hranom i ljekovima, a ranjenike odvozili
u Italiju na liječenje.


U suprotstavljanju nacističkoj Njemačkoj osniva se
Antifašistički savez Engleske (pod vodstvom predsjed


nika vlade Winstona Churchila), Sjedinjenih američkih
država (pod vodstvom predsjednika Franklina Roosevvelta)
i Sovjetskog saveza (pod vodstvom Josipa Visarionovića
Staljina). Na sastanku, održanom od 4. do 12.
veljače 1945. godine, u Jalti na Krimu, navedena trojica
državnika — Churchil, Roosevelt i Staljin — dijele
između sebe poslijeratne interesne sfere, po kojoj diobi
u ex-Jugoslaviji utjecaj bi trebao biti fifti-fifti (pola-pola)
između zapada (Engleska i SAD) i Sovjetskog saveza.
Kako je NOB bila pod vodstvom komunista, dakle
pod utjecaajem Sovjetskog saveza, Nezavisna država
Hrvatska bila je od zapadnih sila prepuštena komunističkoj
stahovladi i u hrvatskoj nije bilo opstanka komunističkim
protivnicima. Stoga se znatan dio hrvatskih
rodoljuba, posebno politička i kulturna elita naroda
1945. godine povlači iz Hrvatske, odlazi u inozemstvo,
pa tako i šumari.


Smjer bježanja bio je preko Slovenije (Štajerske) prema
Austriji — Koruškoj u kojoj su se nalazile engleske
vojne snage. Tek dio izbjeglica uspio se tako spasiti
a većina od njih otišla je u Italiju. U Italiji su smješteni
i zadržani u logoru FERMO kod Ancone, odakle
tijekom 1947. i 1948. godine odlaze u Argentinu, svoju
novu zemlju i drugu domovinu.


1. DOLAZAK HRVATSKIH ŠUMARA U ARGENTINU
1.1. Za vrijeme boravka u logoru Fermo, šumarski
su inženjeri posredstvom Društva sv. Jeronima u Rimu
uspostavili vezu s ambasadom Republike Argentine u
Rimu, gdje su saznali da argentinska vlada kao i predsjednik
general Peron traže inženjere svih struka za rad
u Argentini u ugovornom odnosu. Tom pozivu odazvali
se i šumarski inženjeri, kako zbog mogućnosti zaposlenja
u struci tako i zbog želje da što prije odu iz Italije.
U Italiji su se približavali opći izbori na kojima su predviđanja
bila u korist pobjede ljevice, što bi za posljedicu
moglo imati izručenje hrvatskih izbjeglica Jugoslaviji.
Među prvima otišli su u Argentinu Juraj Petrak,
Makso Hranilović i Slavko Hranilović i zaposlili se u
Ministarstvu javnih radova. Ministar javnih radova general
Pistorini povjerio im je parkovno uređenje zračne
luke u izgradnji Aeropuerto Eseiza, koja danas nosi ime
tog generala, te pošumljavanja okoliša zračne luke. Počelo
se s projektiranjem parkovnog uređenja i pošumljavanja
i nastavilo izvršavanjem planiranih radova; a
sve radove neposredno je nadzirao ministar Pistorini.


U izvršenju klauzule sklopljenog ugovora u argentinskoj
Ambasadi u Rimu na poziv Ministarstva svi šumari
potpisnici ugovora od 10. travnja 1948. godine na


stupaju na svoju novu dužnost u Generalnoj direkciji
šuma tog Ministarstva. To su bili: prof. dr. Josip Balen
te diplomirani inženjeri šumarstva Juraj Petrak, Ivica
Frković, Ivica Asančić, Makso Hranilović, Vladimir Rebrov,
Slavko Hranilović i Luka Poduje te šumarski tehničar
Drago Milinković.


U Argentinu su došli i drugi hrvatski šumari, ali se
nisu zaposlili u državnoj administraciji; to su diplomirani
inženjeri Ivica Rukavina, Aleksandar Despot, Stanko
Mavrak i Kazimir Uhrin, koji je tek kasnije ušao u
državnu službu kao profesor Šumarskog fakulteta u Santiago
del Estero.


1.2. Površina Argentine, bez Antardide te otoka Georgia
i Sandwich, iznosi 2,791.810 km2, a prostire se
između 21°40´ i 55° 18´ južne širine te između 56°20´ i
73°30´ zapadne dužine. Šume, prema izmjeri i procjeni
hrvatskih šumara zauzimaju oko 14% ili oko 400.000
km2 državnog teritorija. Konfiguracija površina Argentine
od Atlanskog oceana na istoku prema zapadu postupno
se diže do planinskog vijenca Anda — Cordiljera
s vrhuncima i na 7000 met. nad morem (Aconcagua
7035 m.) Tako veliki rasponi kako po geografskoj
širini tako i po visini uvjetovali su i različite ekološke
uvjete za razvoj šume. Postoje i prostrani predjeli, oso