DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI


Na temelju čl. 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima
Republike Hrvatske (NN br. 20/95) u prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne i suverene države
Hrvatske, Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, odlikovao je nekoliko naših šumarskih stručnjaka
(NN br. 46/95.). U ovom broju Šumarskog lista, svima odlikovanim upučujemo čestitke, a predstavljamo Vam
trojicu.


Prof. dr. se. dr. h.c. BRANIMIR PRPIC


Dr. se, dr. h.c. Branimir Prpić, redoviti je
profesor Šumarskoga fakulteta u mirovini, rođen
1. 9. 1927. u Stankovcu (Glina). Otac Berislav i
majka Ivka, učitelji.
Diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskome
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer šumarski
1954. U Šumariji Lipovljani zaposlenje od 1952.
do 1958. u svojstvu referenta za uzgajanje šuma, a
godine 1958. izabran je za sveučilišnoga asistenta
u Zavodu za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta
u Zagrebu. Doktorirao je na istome Fakultetu 1966.
iz područja biologije šumskoga drveća
(zakorjenjivanje poljskoga jasena). Od 1978. je
redoviti profesor iz područja uzgajanja šuma,
znanstvena grana Biologije drveća i ekologije
šuma. Školske godine 1966/67. obavio je stručno
usavršavanje iz znanstvenoga područja uzgajanja
šuma kod profesora Leibundguta na Šumarskom
fakultetu Visoke tehničke škole u Zurichu.
Bavi se rastom i razvojem korijenja šumskoga
drveća te proučavanjem strukture i funkcioniranja
šumskih ekosustava.
Vodi više projekata. Od 1968. sudjeluje u istraživanjima
sušenja hrasta lužnjaka i obične jele. Od
1984. bavi se proučavanjem uzroka i posljedica
odumiranja šuma. Napisao više od 100 znanstvenih
radova.
Godine 1992. proglašen počasnim doktorom
znanosti iz oblasti šumarstva na Tehničkome
Odlikovanje — REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
RUĐERA BOŠKOVIĆA za osobite zasluge u znanosti.
sveučilištu u Zvolenu (Slovačka). Dugogodišnji je
urednik znanstveno-stručnoga časopisa "Šumarski
list". Sudjelovao na brojnim međunarodnim
skupovima (IUFRO, Alpe-Jadran, M.A.B. i dr.).
Organizirao više međunarodnih skupova.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 75     <-- 75 -->        PDF

IVAN TARNAJ,
dipl. inž. šumarstva


Rođen je 9. 9. 1948. godine u Đakovačkoj Satnici, gdje je i završio osnovno
školovanje. Srednju šumarsku školu pohađao je u Delnicama od 1962. do 1967. godine,
kada se upisuje na Šumarski fakultet u Sarajevu, gdje je diplomirao 1972. godine. Od
1972. do 1990. godine radi u Šumariji Đakovo.


Od 1990. do 1992. godine u Vladi Republike Hrvatske Ministar je poljoprivrede i
šumarstva. 1992. do 1993. god. djelatnik je u predstavništvu "Belišća", 1993. do 1995.
god. ponovno Ministar poljoprivrede i šumarstva, a od 1995. god. direktor Centra
"Belišće" u Zagrebu. Osnivač je HDZ-a 1989. godine. Zastupnik u Hrvatskom Sabru
od 1986. do 1990. godine i 1993. godine do ponovnog izbora (imenovanja) za Ministra
poljoprivrede i šumarstva.


Odlikovan je:SPOMENICOM DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
za časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM BLAŽA LORKOVIĆA
za osobite zasluge u gospodarstvu

REDOM ANTE STARCEVIĆA
za doprinos održanju i razvitku državotvorne ideje uspostavom i izgradnjom suverene
države Hrvatske

SPOMENICOM DOMOVINSKOG RATA
odlikovan je još 1. ožujka 1993. godine
REPUBLIKA HRVATSKA


ODLUKOM


PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
DR. FRANJE TUĐMANA


ODLIKOVAN JE


pukovnik
Ivan Tarnaj


SPOMENICOM


DOMOVINSKOG RATA
1990. -1992.


V ZAGRKBU, ! ožujka 1993. .* FtAN/O TUDAM.M
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ANTE LEDIC, dipl. inž. šumarstva


Rođenje 12. 10. 1939. godine u mjestu Aržano, općina Cista Provo (Dalmatinska
zagora) u zemljoradničkoj obitelji.


Nakon završene osmogodišnje škole 1955. g. upisao je srednju šumarsku školu u
Splitu, koju je završio 1959. godine.Po završetku srednje škole upisao se na Šumarski
fakultet u Zagrebu.


Bavljenje vrhunskim športom u atletici omogućilo mu je nastavak školovanja, jer
je bio prvak države u skoku u dalj i desetoboju.
Uz. bavljenje vrhunskim športom završio je Fakultet 1988. g., a prije toga odslužio
vojni rok.
Zaposlio se 1968. godine kao trener u atletskom športu i nakon nekoliko mjeseci
našao zaposlenje u struci u Rasadniku Jankomir kao rukovoditelj proizvodnje.
Kod objedinjavanja hortikulturnih komunalnih djelatnosti u Zagrebu rukovodio je
tim poslom i uspješno je konstituiran "Zrinjevac".
U "Zrinjevcu" je kao tehnički direktor radio sve do izbora za glavnog direktora
komunalnog horitkulturnog poduzeća "Zrinjevac" 1988. godine.


Angažirao se u horitkulturnoj djelatnosti, kroz održavanje zelenila, izgradnju zelenih
površina, biljnu proizvodnju, organizaciju izložbi cvijeća "Floraart", planiranje i
izgradnja dva kompostišta u Jankomiru i Markuševcu itd.


Dao je udio u afirmaciji Zagrebačkog i Hrvatskog sporta, kroz boćanje, košarku,
atletiku itd.
Organizator je izložbe "Vino u Hrvata" koja je značajna za hrvatsko gospodarstvo.
Sudjeluje u pripremi i organizaciji izgradnje športskih objekata u Gradu, organizira
mnoge športske manifestacije od interesa za grad Zagreb i državu Hrvatsku.


Aktivno sudjeluje u obrani Hrvatske kao dragovoljac domovinskog rata.


Odlikovanje:SPOMENICOM DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
za časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina

SPOMENICOM DOMOVINSKOG RATA
za sudjelovanje u domovinskom ratu kao dragovoljac borac
Hrvatske vojske ili na drugi djelatan način

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM BLAŽA
LORKOVIĆA
za osobite zasluge u gospodarstvu