DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRVI SASTANAK HRVATSKE KOMISIJE ZA TOPOLU


Dana 14. rujna 1995. održanje
u lugarnici Kondrić kod Đakova
prvi sastanak Hrvatske komisije za
topolu. Hrvatska komisija za topolu
osnovana je Zaključkom Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva
od 14. kolovoza 1995. godine.
Ovom sastanku prethodilo je okupljanje
budućih članova 12. srpnja
1995. godine, također u Kondriću,
kada je i definiran prijedlog za članstvo,
te predložen okvir za djelokrug
rada Komisije.


Za predsjednika Komisije imenovan
je mr. Pavle Vratarić, a za
zamjenika Josip Sikora. Članovi
Komisije su: dr. Joso V u k e 1 i ć, Verica
Cvek, Dubravko M oj a š, dr.
SlavkoMatić, dr. Ante Krstinić,
dr. Joso Grač an, dr. Branimir Mayer,
Vjekoslav Mikić, Milan
Žgela, Branko Belčić, Josip Barulek,
Ondrej Lovaš, Sjepan
Vidaković, Stanko Antunović,
te Dragomir Pf eif er koji je tajnik
Komisije.


Od ideje o osnutku do osnivanja
proteklo je dosta vremena pa evo nekoliko
važnijih događaja koji su
značajni za osnutak Komisije.


9. ožujak 1992. godine
Inicijativa za članstvo Republike
Hrvatske u Međunarodnoj komisiji
za topolu inače specijaliziranoj
ustanovi FAO, organizacije UN-a
za hranu i poljoprivredu.


2. srpanj 1992. godine
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
uputilo je drugi put (nakon
prijema u UN) zahtjev za priznavanje
Republike Hrvatske kao zemlje
članice Međunarodne komisije za
topolu.


7. kolovoz 1992. godine
Dva formalna pisma Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva generalnom
direktoru FAO-a: Prijava za
članstvo u Međunarodnoj komisiji
za topolu, te Izjava o prihvaćanju
Konvencije Međunarodne komisije
za topolu radi informacije o učinjenom.


16. rujan 1992. godine
Zagreb - prvi sastanak u svezi s
osnivanjem Hrvatske komisije za topolu


22. do 25. rujna 1992. godine
Na 19-om zasjedanju Međunarodne
komisije za topolu održanom
u Zaragozi, Španjolska, glasovalo
se o prijemu Republike
Hrvatske u članstvo Međunarodne
komisije za topolu, te je tom
prigodom Hrvatska primljena za
punopravnog člana.


19. ožujka 1993. godine
Generalni direktor FAO-a obavještava
naše Ministarstvo za vanjske
poslove, o prijemu Republike Hrvatske
u Međunarodnu komisiju za topolu.
Obavijest o našem prihvaćanju
Konvencije poslana je svim članicama
Komisije i Organizacije UN.
Približavanje 20. zasjedanja Međunarodne
komisije za topolu koje
je zakazano za 1. do 4. listopad
1996. godine u Budimpešti, nametnulo
je i intenziviranje rada Hrvatske
komisije za topolu. U tom smislu
je na sastanku 14. do 15. rujna
1995. donesen program rada, izabrane
su radne skupine Komisije, kao i
zaduženi nositelji izrade Državnog
izvješća za potrebe Međunarodne
komisije za topolu.


Program rada Hrvatske komisije
za topolu sastoji se od šest osnovnih
dijelova:


1. Promicanje i razvoj uzgoja
i zaštite topola i vrba u okviru
Šumsko-gospodarskog područja.
U okviru ovog dijela osnovni su
zadaci: izrada prijedloga kriterija za
utvrđivanje intenziteta gospodarenja
ovisno o staništu i gospodarskom interesu,
utvrđivanje optimalne tehnike
i tehnologija sadnje u prirodnim
i promijenjenim uvjetima, uvođenje
novih selekcija topola i vrba, te očuvanje
genofonda autoktonih vrsta
rodova Populus i Salix, posebno za
crnu topolu (Populus nigra) osnivanjem
mreže zaštićenih sastojina (Euro-
program).


2. Koordinacija izrade projekta
sadnje topola i vrba i osiguranje
financijske potpore osobito
stranog kapitala, s naslova razvoja
ruralnog gospodarstva.
3. Promicanje značaja uzgoja
topola i vrba u zaštiti okoliša i
drugih opće korisnih funkcija koje
osiguravaju šume, kulture i
plantaže topola i vrba.
4. Promicanje i razvoj uzgoja
i zaštite topola i vrba na vanšumskim
zemljištima.
U okviru ovog dijela osnovni su
zadaci:


- Izrada katastra potencijalnih
površina za sadnju topola i vrba na
privatnom i državnom posjedu
- Predlaganje izmjena propisa u
svezi sa sadnjom topola i vrba na
vanšumskim površinama u cilju poticanja
proizvodnje, posebno na privatnom
posjedu
- Izrada praktičnih naputaka za
sadnju, njegu i zaštitu topola i vrba
- Izrada praktičnih naputaka za
združenu sadnju sa sjetvom ratarskih
kultura