DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 78     <-- 78 -->        PDF

- Organizacija proizvodnje sadnog
materijala za potrebe vanšumskog
uzgoja topola i vrba
- Praćenje distribucije sadnica i
uspjeha sadnje
- Organizacija preventivnih i represivnih
mjera zaštite novopodignutih
plantaža i kultura
- Sadnja demonstracijskih objekata
u različitim područjima Države
5. Koordinacija transfera
znanstveno-istraživačkog rada
korisnicima
6. Sudjelovanje u radu Međunarodne
komisije za topolu pri
FAO i u njenim tijelima, sukladno
prihvaćenoj konvenciji
Program rada Komisije će nastojati
ostvariti putem svojih pet radnih
skupina za čiji rad su odgovorni
njihovi voditelji. Radne skupine
su:


- Radna skupina za tehniku i tehnologiju
pod vodstvom Josipa Sikore
, dipl. inž. šum.
- Radna skupina za oplemenjivanje
pod vodstvom dr. Ante Krstinića
- Radna skupina za zaštitu pod
vodstvom Ondreja Lovaša , dipl.
inž. šum.
- radna skupina za iskorištavanje
i korištenje drveta pod vodstvom
dr. Ante Krpana
- Radna skupina za ekonomiku i
organizaciju pod vodstvom mr. Pavla
Vratarića
Državno izvješće koje će biti
podneseno na slijedećem sastanku
Međunarodne komisije biti će sači


njeno za četiri zadana područja:
Politika i zakonodavstvo, za što
je zadužen mr. Pavle Vratarić
Statistički i gospodarski podaci,
za što je zadužen Josip S i k o r a, dipl.
inž. šum.
Tehnički podaci, za što je zadužen
dr. Ante Krstinić
Opće informacije, za stoje zadužen
mr. Pavle Vratarić
Nakon podjela zaduženja drugi
dio sastanka je protekao uz videoprojekciju
filma koji je svojim
prvim dijelom bio svojevrsna prezentacija
Magistarskog rada Stjepana
Plantaka, pod naslovom "Racionalizacija
izabranih uzgojnih radova",
a svojim drugim dijelom dao
prikaz različitih faza prirodnog pomlađivanja
mekih listača, te prikaz
plantažiranja selekcioniranim klonovima
topola.


Završetkom videoprojekcije počela
su izlaganja pripremljena za
ovaj sastanak po temama kako slijedi:


Josip Sikora, Općenito o šumama
poplavnog područja s posebnim
osvrtom na prirodne šume


Stjepan Vi đakovi ć, Rasadnici
topola i vrba u Hrvatskoj


Stanko Antunović, Tehnologija
podizanja plantaža i intenzivnih
kultura topola i vrba


Ondrej Lovaš , Zaštita topola i
vrba na području Uprave šuma Osijek


Ondrej Lovaš , Utjecaj intenzivnog
uzgoja topola na gospodare


nje šumama osječko-valpovačkog
područja


Dr. Joso Gračan , Realizacija
Programa znanstveno-istraživačkog
rada


Dr. Ante Krstinić izvijestio je
Komisiju o boravku u Institutu u
Casale Monferratu te podnesenom
referatu na sekciji Eurogen.


Drugi dan sastanka, članovi
Hrvatske komisije za topolu iskoristili
su za terenski obilazak izabranih
objekata na području šumarija
Osijek i Valpovo, te su pri tome pokazali
veću upornost od upornosti
kiše koja je tih dana obilno zalijevala
okolicu Osijeka. Objekti uključeni
u terenski obilazak bili su: rasadnik
Višnjevac s posebnim zadržavanjem
kraj sustava za navodnjavanje,
Komparativni nasadi topola
Pampas i Španjolska ada, te plantaža
Viljan - cv. Constanzo na preuzetom
tzv. "marginalnom zemljištu".


Na kraju zanimljivo je reći da se
stvara tradicija oko sustava za navodnjavanje
u rasadniku Višnjevac
jer je i ovaj put uslijed jake kiše i
velikog blata, kao i u nekoliko navrata
ranije, demonstracija sustava bila
nemoguća. "Prirodna" kiša je i
ovom zgodom onu "umjetnu" natjerala
da ostane po strani.


Dragomir Pfeifer