DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. sc. ZDENKO
TOMAŠEGOVIĆ
26. 04. 1917 - 12. 06. 1995.


Dragi prijatelji!
Sakupili smo se dans ovdje u
tako velikom broju da odamo počast
i da otpratomo na poslijednji počinak
uvaženog umirovljenog člana
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, predstojnika Katedre za
geodeziju, redovitog sveučilišnog
profesora Šumarske fotogramterije,
geodezije i nacrtne geometrije Dr.
sc. inž. šumarstva, dipl. inž. geodezije
Zdenka Tomašegoviča, koji nas
je eto zauvijek napustio u ponedjeljak
12. lipnja. Želimo se oprostiti
od legende Šumarskog fakulteta
našeg jednostavno rečeno Tgć-a ili
Tangensa i još jednom mu se zahvaliti
za sve ono veliko što je tijekom
svog života učinio za Šumarski
fakultet, hrvatsko šumarstvo i svoju
domovinu Hrvatsku.
Pokojni profesor Tomašegović
rođenje 26. 04. 1917. u Zagrebu. U
rodnom gradu završio je realnu gimnaziju
1935. god., studij šumarstva
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
1939. god., te studij geodezije
na geodetskom odsjeku Tehničkog
fakulteta u Zagrebu 1953.
god. Posjedovao je dvostruko obrazovanje
i bio je jednako kod kuče u
šumarstvu i u geodeziji. Na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu
postigao je stupanj doktora šumarskih
znanosti 1954. god. Na istom
fakultetu izabran je 1940. za asistenta,
1954. za docenta, 1959. za izvanrednog
i 1962. za redovitog sveučilišnog
profesora, a 30. rujna
1987. otišao je u zasluženu mirovinu.
To znači da je prof. Toma


šegović aktivno proboravio na ovom
fakultetu preko 90 semestara. Dugo
je to razdoblje ispunjeno intenzivnim
i predanim radom u prvom redu
s redovnim i poslijediplomskim studentima
oba odjela Šumarskog
fakulteta, kojima je nesebično nastojao
prenijeti zasade i znanja iz
predmeta, koje je predavao. Osim
šumarima prof. Tomašegović je jedno
vrijeme predavao i studentima
poljoprivrede, tako daje on u jednu
ruku i stari nastavnik današnjeg
Agronomskog fakulteta. Izvođenje
kvalitetne nastave bila je po prof.
Tomašegoviću najvažnija zadaća
sveučilišnog nastavnika. Svojim
nastupom i korektnim odnosom prema
studentima prof. Tomašegović je
osim stručnog odgoja mnogo doprinijeo
formiranju ličnosti studenata
i njihovom odnosu prema radu,
čega se mnogi diplomirani inženjeri
sa zahvalnošću sjećaju.


Znanstveno, stručno i pedagoško
djelovanje prof. Tomašegoviča je u
prvo vrijeme bilo posvećeno geodeziji.
Njegova studija iz toga
razdoblja objavljena 1948. godine
pod naslovom "Postoji li mogućnost
direktnog određivanja koordinatnih
razlika u poligonskim vlakovima",
pobudila je veliko zanimanje, osobito
u geodetskim krugovima i dala
poticaj za nove konstrukcije geodetskih
instrumenata.


Kasnije je prof. Tomašegović,
uvidjevši ogromne potencijalne
mogućnosti primjene fotogrametrije
i fotointerpretacije u šumarstvu, a i
u srodnim disciplinama, sve svoje
snage, i intelektualne i fizičke, posvetio
proučavanju toga područja tehnike.
On nastoji da se postojeća svjetska
i domaća, te njegova vlastita
znanstvena i stručna dostignuća
prošire medu naše šumarske struč


njake, ali i pedagoge, geografe i geologe,
te druge stručnjake iz geoznanosti,
s ciljem unapređenja našeg
društva i proizvodnje. Svojim nesebičnim
zalaganjem, s vrlo skromnim
društvenim sredstvima, oslonjen
samo na vlastiti rad, jer u ono vrijeme
nije bilo sluha od odgovornih
za njegova nastojanja da se iskustva
steknu u razvijenom inozemstvu,
prof. Tomašegović u Katedri za geodeziju
osniva Fotogrametrijski praktikum,
gdje razvija intenzivan pedagoški,
stručni i znanstveni rad, na
zavidnoj svjetskoj razini.


O razvoju fotointerpretacije i daljinskih
istraživanja na ovim našim
prostorima ne može se govoriti bez
spominjanja prof. Tomašegoviča.
Njegov pionirski rad daje pečat
djelovanju u tim disciplinama. Gotovo
tri desetljeća (1948.-1978.) nastavna
djelatnost iz šumarske fotogrametrije
u Zagrebu bila je jedina
te vrste kod nas i okupljala je stručnjake
iz cijele bivše Jugoslavije.
Prvo počinje s dopunskom izobrazbom,
jer dobri stručnjaci su oni, koji
neko društvo vuku naprijed, što se
često zaboravlja. U dva desetljeća
od 1953. godine organizira poslijediplomske
seminare od 2 - 4 tjedna,
njih preko 30, na kojima šumarimauređivačima,
agronomima, geolozima,
geografima i ostalim zainteresiranim
praktično ukazuje na mogućnosti
novih tehnologija u unapređenju
narodnog gospodarstva.
Svojim djelovanjem prof. Tomašegović
je uvelike doprinijeo razvoju
fotointerpretacije u geoznanostima.
Od 1957. šumarsku fotogrametriju
predaje u dodiplomskoj, a
od uvođenja III stupnja i u poslijediplomskoj
nastavi. Studente i zainteresirane
u praksi opskrbio je odgovarajućim
udžbenicima, a naročito
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 84     <-- 84 -->        PDF

sadržajno i instruktivno poglavlja o
šumarstvu u djelu "Daljinska istraživanja
u geoznanostima", izdanja
naše Akademije znanosti i umjetnosti
1948. god.


Nastavni rad prof. Tomašegovića
osniva se na intenzivnom znanstvenom
i stručnom radu, rezultat kojeg
su preko 70 objavljenih znanstvenih
i stručnih radova u zemlji i inozemstvu.
Ti radovi, najviše iz područja
fotogrametrije i fotointerpretacije u
šumarstvu, pokazuju svu širinu njegovog
djelovanja, znanstvenog i
stručnog. U znanstvenim krugovima,
domaćim i svjetskim uživao je
zavidan ugled. Održava kontakte sa
znanstvenim i stručnim institucijama.
Sudjeluje i istupa na mnogim
konferencijama, savjetovanjima i
kongresima u zemlji i inozemstvu.


Jedan je od inicijatora za osnivanje
asocijacije fotointerpretatora iz
područja geoznanosti, te kao rezultat
tih višegodišnjih nastojanja je
osnivanje Savjeta za daljinska istraživanja
i fotointerpretaciju pri


Akademiji znanosti i umjetnosti u
1979. god., čiji je prof. Tomašegovic
bio je predsjednik od 1979.1983.
te član Izvršnog odbora.


Od društvenih priznanja prof.
Tomašegoviću možemo spomenuti
zlatnu plaketu Šumarskog društva
SRH povodom 130 god. postojanja
1976., te srebrnu plaketu Šumarskog
gospodarstva Delnice povodom 20
godišnjice osnivanja 1980. Godine
1984. dodijeljena je prof. Tomašegoviću
Republička nagrada SRH
za znanstveni rad na području tehničkih
znanosti "Nikola Tesla", kao
priznanje za njegovo uspješno znanstveno
djelovanje, osobito na području
fotointerpretacije i daljinskih
istraživanja u šumarstvu.


Tijekom svoga dugogodišnjeg
djelovanja prof. Tomašegovic je ostvario
značajan znanstveni, stručni
i pedagoški opus. Njegova predviđanja
i nastojanja su se pokazala kao
ispravna, jer je danas daljinska detekcija
nezaobilazno pomagalo za
rješavanje raznih stručnih problema,
osobito u geoznanostima, u svim


naprednim i razvijenim sredinama.
Za ostvarenje svojih ideja posjedovao
je uz znanje entuzijazam i upornost,
jer istini za volju moramo priznati
htjeli to ili ne, da ni društveno
okruženje u državi, pa i na fakultetu,
nije bilo previše sklono i izdašno u
pomaganju njegovih aktivnosti, osobito
jer se kao praktičan vjernik
svojim kršćanskim i katoličkim pogledom
na svijet te svojim stavovima
dijemetralno razlikovao od tada
važećih komunističkih i materijalističkih
pravila.


Prof. Dr. Zdenko Tomašegovic
je tijekom svog dugogodišnjeg požrtvovnog
i poštenog djelovanja
mnogo doprinijeo prosperitetu i ugledu
Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, i u zemlji i u inozemstvu,
te domovini Hrvatskoj razvojem
hrvatske šumarske znanosti i
prakse. Time nas je sve mnogo
zadužio i neka mu je zato vječna
hvala!


Zvonimir Kalafadžić, dipl. inž.
šum. i dipl. inž. geod.


Bibliografija radova prof. dr. se. Zdenka Tomašegovića


Tomašegovic. Z., 1947: Neke primjene transverzalnog razmjernika s naročitim obzirom na mjerilo katastarskih planova. Geodetski list, str. 24-29.
Tomašegovic, Z., 1947: Nove tranzitne eeste i regulacija okolnih čestica. Geodetski list, str 136-141.
Tomašegovic, Z.. 1948: Prilog poznavanja točnosti nitnog planimetra. Glasnik za šumske pokuse, Br. 9, str 231 -240.
Tomašegovic, Z., 1948: Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima. Geodetski list. str. 114-128, i Glasnik
za šumske pokuse hr. 9, str. 241—258.
Tomašegovic, Z., i N. Lovrić, 1948: Komparativna ispitivanja nekih padomjera, Šumarski list, str. 230-238.
Tomašegovic. Z.. 1949: Današnje mogućnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Šumarski list, str. 215-221.
Tomašegovic. Z.. 1949: Grodezija, u Mali šumarsko-tehnički priručnik II, str. 639-670.
Tomašegovic, Z., 1950: Fotogrametrija u šumarstvu. Geodetski list, str. 45-50.
Tomašegovic. Z., 1950: Wildov busolni teodolit kao daljinomjer, Geodetski list, str. 156-165.
Tomašegovic. Z., 1950: Uber die Moglichkeit direkter Bestimung von Koordinatenterschieden in Polygonziigen. Schweizerische eitschrift fur Vermesung
und Kulturtechnik. str. 200-205 i 217-226.
Tomašegovic, Z., 1950: Osnovi fotogrametrije i fototaksacije, u Neidhardt: Osnovi geodezije, str. 182-223.
Tomašegovic. Z.. 1951: Bussolentheodolit als Distanzmesser, Zeitscrift fur Vermessungswesen. str. 200-205.
Tomašegovic. Z.. 1951: Suvremena iskustva i rezultati šumarske fotogrametrije. Šumarski list, str. 193-201.
Tomašegovic, Z., 1952: Zur Frage dcr Forstphotogrammetrie, Schweierische Zeitschrift firr Fortwesen. str. 456-463.
Tomašegovic. Z., 1952: Novi prilog rješenju direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima. Glasnik za šumske pokuse, Br. 10, str.


199-225.


Tomašegovic, Z.. 1953: Grundgedanken fiir einen Koordinatentheodolit. Zeitschrift fur Vermessungswesen. str. 36-41.
Tomašegovic, Z., 1954: Primjena fotogrametrije u šumarstvu Francuske. Šumarski list str. 21-25.
Tomašegovic, Z., 1954: Stereometar kao visinomjer, Šumarski list, str. 394-401.
Tomašegovic. Z., 1956: O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe šumskog gospodarstva. Glasnik za šumske pokuse, Br 12, str.


167-224.


Tomašegovic, Z.. 1956: Razmatranja o fotoplanu turopoljskog luga. Šumarski list, str. 156-166.


Tomašegovic, Z„ 1956: Da li je moguća inventarizacija šuma na osnovu fotoplanova? Šumarski list, str. 206-211.


Tomašegovic, Z.. 1957: Primjena visinomjera Haga na strmim terenima. Šumarski list, str. 206-220.


Tomašegovic, Z., 1958: Određivanje visine snimališta kod restitucije stereotopom. Geodetski list. str. 347-355.


Tomašegovic, Z., 1958: O problematici aerosnimanja šumskih površina. Šumarski list, str. 27-31.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Tomašegovic. Z., 1958: Aerosnimci kao pomagalo o izučavanju prirode. Priroda, str. 163-169.


Tomašegović, Z., 1959: Fotogrametrija. Šumarska enciklopedija, JLZ Zagreb, str. 388-398.


Tomašegović, Z., 1959: Acrofototaksacija. Šumarska enciklopedija, JLZ Zagreb, str. 388-389.


Tomašegović, Z., 1961: Stereofotogrametrijska linearna taksacija. Šumarski list, str. 36-45.


Tomašegović, Z., 1961: Ovisnost promjera dl,3 jele i smreke o krošnji i visini stabla. Šumarski list, str. 254-261.


Tomašegović, Z., 1961: Značenje aerosnimaka u uređivanju bujica. Šumarski list, str. 368-370.


Tomašegović, Z., 1962: Određivanje naknadnih točaka fotogrametrijskim metodama. Geodetski list, str. 317-320.


Tomašegović, Z., 1962: Stcrcophotogrammetric line survey, New Zeland Forest Service, str 8.


Neidhardt, N. i Tomašegović, Z., 1962: Geodezija u šumarstvu udžbenik, 300 str.


Tomašegović, Z., 1962: Fotointerpretacijski simpozij. Geodetski list, str. 136.


Tomašegović, Z., 1963: Statistiche Messungen in der Forst-und Landwirtschaft mittels stercophotogrammetrischen Methoden. Bildmessung und Luftbild


wesen, str. 48-54.


Tomašegović, Z., 1963: Uber die Zuverlassigkeit der Photointerpretation geslossener Vegetationsgebiete, Internationales Archivs fiir Photogrammetrie, str.


261-264.


Tomašegović, Z., 1963: O razvoju totointerpretacije. Geodetski list, Br. 1-3, str. 59-64.


Tomašegović, Z., 1963: Primjena fotogrametrije kod izrade šumsko gospodarskih projekata. Šumarski list, Br. 3-4, str. 103-110.


Tomašegović, Z., 1963: Održavanje katastarskih planova u planinsko šumskim područjima. Geodetski list, Br. 10-12, str. 328-332.


Tomašegović, Z.. 1965: O pouzdanosti fotogrametrijskih slojnica šumskih područja. Geodetski list, Br. 10-12, str. 259-264.


Tomašegović, Z., 1965: Koliko se koristimo rezultatima fotogrametrijskih snimanja za potrebe šumarstva. Šumarski list, Br. 11-12, 523-527.


Tomašegović, Z., i V. Cimerman, 1966: Atlas fotogrametrijskih instrumenata. Zagreb, 262. str.


Tomašegović, Z., 1967: Direktno određivanje distribucije površina gosodarskih jedinica po orografskim karakteristikama Aviografom B 9. Šumarski list,


Br. 1-2, str-54-64.


Tomašegović, Z., 1967: Fotogrametrija u poljoprivredi. Poljoprivredna enciklopedija, JLZ; Zagreb, 304-305.


Tomašegović, Z., 1967: Topografske osnove i pribori, izrada pedoloških karata i obrada podataka pedoloških istraživanja. Priručnik za ispitivanje zemljišta,


knjiga IV, Beograd, str. 109-164.


Tomašegović, Z., 1962: Primjena fotogrametrije u šumarstvu, skripta, Sveučilište u Zagrebu, 104. str.


Tomašegović, Z., 1968: O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Šumarski list, Br. 1-2, str. 1-17.


Tomašegović, Z., 1968: Direct determination of area distribution upon topographic features by means of the Wild B 9 Aviograph, Photogrammetria, str.
123-137.


Tomašegović, Z., 1968: Fotointerpretacija po kanadskom uzoru. Geodetski list, Br. 10-12, str. 182-192.


Tomašegović, Z., 1970: Atlas of photogrammetrie instruments, Elsevier publishing Co. Amsterdam-London-New York, 216 str.


Tomašegović, Z., 1971: Inventura drvne mase izmjerom uzoraka određenog iz liste s taksacijskim informacija. Nove mogućnosti i za djelotvornu upotrebu


aerosnimaka. Šumarski list, Br. 9-10., str. 277-290.


Tomašegović, Z., 1972: Mogućnosti za bitno usavršavanje fotogrametrije i mjerne totointerpretacije stereoortofotosistemom. Geodetski list, Br. 4-6, str.


67-72.


Tomašegović, Z., 1972: Binokularni modularni aeroprecrtavač Z: T: S: Geodetski list, Br. 10-12, str. 198-203.


Tomašegović, Z., 1972: Rezultati inventure površina izvedene stereofotogrametrijskom linearnom izmjerom. Glasnik za šumske pokuse, Br. 16, str. 197


208.
Tomašegović, Z., 1973: Fotointerpretacija- prijevod s engleskog knjige: Manual of photographic interpretation, Beograd, 887 str.
Tomašegović. Z.. 1973: Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu, udžbenik. Sveučilište u Zagrebu, 136 str.
Tomašegović, Z., 1973: Primjena fotogrametrije i totointerpretacije za tehničke i pravne zahvate pri gradnji saobracajnica. Studija za republički fond za
ceste, 30 str.
Tomašegović, Z., 1976: Ein Vorschlang zur Nullinienbctimmung unmittelbar in Stereoortomodellen. Proceedings, XVIIUFRO Wolrd Congress, Oslo, str.
487-490.
Tomašegović, Z., 1977: Multidisciplinirano korišćenje radova prigodom fotogrametrijske izvedbe Osnovne državne karte. Zbornik radova. Treće jugoslavensko
savjetovanje o fotogrametriji. Struga. Knjiga tri, str. 145-152.
Tomašegović, Z., 1978: Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu. Mehanizacija šumarstva, Br. 11-12.
Tomašegović. Z., 1980: Expelimenteller Einsatz eines optisch-mechanichen Trassensuchers. Proceedings, 14. Internacionalni kongres za fotogrametriju,
Hamburg, Knjiga 4, str. 722-727.
Tomašegović, Z.. 1980: Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu. Udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, 136. str.
Tomašegović, Z., 1980: Fotogrametrija. Šumarska enciklopedija, drugo izdanje, JLZ Zagreb, Knjiga 1, str. 560-574.
Tomašegović, Z.. 1980: Fotointerpretacija. Šumarska enciklopedija, drugo izdanje, JLZ Zagreb, Knjiga 1, str. 574-582.
Tomašegović. Z.. 1980: Teledetekcija. Šumarska enciklopedija, drugo izdanje, JLZ Zagreb, Knjiga 3, str. 453-454.
Tomašegović. Z., 1980: Daljinska istraživanja i fotointerpretacija u suvremenom svijetu. Bilten savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU,
Br. 1. str. 11-14.
Tomašegović, Z., 1981: Integralna fotointerpretacija. Bilten savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU, Br. 2, str. 7.
Tomašegović, Z., 1981: Fotointerpretacija sa šumarskog stajališta. Bilten savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU, Br. 2, str. 41-44.
Tomašegović, Z., 1982: Mogućnost primjene pseudokolor aerosnimaka u proučavanju okoliša radi prostornog planiranja. Bilten savjeta za daljinska istraživanja
i fotointerpretaciju JAZU, Br. 3, str. 7-12.
Donasy. V., Oluić, M. i Tomašegović, Z., 1983: Daljinska istraživanja u geoznanostima. JAZU Zagreb, 314 str.
Tomašegović, Z., 1985: Djelatnost Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU. Zbornik radova, VII kongres jugoslavneskog aerokozmonautičkog
društva, Zagreb.
Tomašegović. Z., 1985: Erfahrung mit Stereoortophotos der Waldgebiete gemiissigter Zonen. Vermessung Photogrammetrie und Kulturtechnic, Br. 11.
Tomašegović, Z., 1987: Primjena fotogrametrije i fotointerpretacije u planiranju. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 3, str. 85-93.
Tomašegović, Z., 1987: Primjena stereoortofotoplanova za šumske regije umjerenih zona (matematičko-tehnički i ekonomski aspekti). Geodetski list, Br.
4-6. str. 121-134.
Tomašegović, Z.. 1990: Razvoj sveučilišne nastave fotogrametrije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Glasnik za šumske pokuse, Br. 26. str. 163-172.