DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Š. Korpel: RAZVOJ 1 STRUKTURA BUKOVO-JELOVIH PRAŠUMA I NJIHOVA PRIMJENA KOD GOSPODARENJA ... Šumarski list br. 3^4, CXX (19%). 203—208


O dugoročnoj dinamici promjena drvne zalihe ovise
i promjene strukture prašume. Za vrijeme povećanja
zaliha (intenzivnog rasta), kad istovremeno egzistiraju
stabla dvaju nadovezujućih ciklusa, ali u volumnom prirastu
prvenstveno sudjeluju stabla nove generacije postoji
najveća razlika u starosti, debljini a time i najveća
visinska diferencijacija. Ovu etapu razvoja nazvali smo
"stadijem dorastanja", a u okviru nje javlja se faza pre-
borne strukture (si. 2). Prpić (1994) je ovu razvojnu
fazu nazvao "optimalna faza". Drvna zaliha nakon dostizanja
svog volumnog maksimuma (nakon kulminacije)
stagnira duže vijeme. Ta razvojna etapa odlikuje
se izrazitom nivelizacijom strukture sastojine, stagnacijom
obnove i smanjenom vitalnošću stabala. Dosta neprikladno,
nastojeći se pridržavati Leibundguta,
1982 nazvali smo je "stadijem optimuma". Nakon faze
starenja kao posljednje etape stadija optimuma, počinje
masovnije odumiranje stabala i dugoročno smanjivanje
zalihe, koje smo nazvali "stadijem raspada" (si.
3). U okviru ovog stadija razlikuju se faze obnove i faze
dvoetažne izgradnje. Navedene promjene odvijaju se
na većoj povšini mozaički nepravilno, međutim šire gledano,
odvijaju se zakonito i istovremeno na raznom
stupnju, zavisno od sastava prašume. Konkretnije ih je
moguće pratiti na uže određenim površinama (otprilike
0,5—1,5 ha), tj. površinama koje u mozaiku razvojnih
stadija i faza zauzima jedna razvojna faza. Utanovili
smo da variranje zalihe na takvim usko određenim površinama
za vrijeme čitavog razvojnog ciklusa u takvom
ekosustavu iznosi i do 50% (si. 1). Ovo se variranje pri
povećanju površine kojom su obuhvaćene i daljnje razvojne
faze brzo smanjuje. Na površini od 10—12 ha
pada na 20—25%, a kod površine veće od 30 ha ovo
variranje, i u slučaju uobičajenih priodnih katastrofa,
pada ispod 10%. Prosječna zaliha za cijelu jelovo-(smrekovo)-
bukovu prašumu veličine preko 30 ha kreće se
između 720—750 m3 po 1 ha. Uobičajeni prirast na po


vršini do 1,0 ha približno se kreće, zavisno od razvojne
faze, između 5—9 m3 po ha, međutim već na površini
od oko 10 ha iznosi 7—8 m3 po ha.


Razred debelih stabala (preko 52 cm) predstavlja
ukupno 75—78% zalihe, međutim u tzv. terminalnoj fazi
čini i do 90%. Udio veoma debelih stabala (preko 72
cm) čini 41—45% od ukupne drvne zalihe. Prosječni
broj stabala s debljinom preko 72 cm po 1 ha u prašumama
s prevagom zastupljenosti bukve (iznad 50%)
iznosi 16—18 stabala po 1 ha, a u prašumama s prevagom
četinjača (jela i smreka zajedno iznad 60%) 25—
29 stabala po 1 ha. Prosječan broj stabala po 1 ha s debljinom
preko 100 cm je 3—4 (od toga 2—3 jele). Debljinu
veću od 130 cm dosegne proječno samo jedno stablo
na 3—4 ha površine, a od stabala koja dosegnu takvu
debljinu u cijeloj prašumi jela čini oko 75%. Debljinu
preko 150 cm dosegne otprilike samo jedno stablo
(u pravilu jela, rijetko smreka) na oko 10.000 debelih
stabala.


Plošni udio faze obnove čini 15—20% od površine
prašume. Broj jedinki obnove od visine 0,2 m do debljine
2 cm, značajno se razlikuje zavisno od vegetacijskog
stupnja, razvojne faze i zastupljenosti drveća. U
jelovo-bukovom (5.) vegetacijskom stupnju prosječno
se kreće od 8.100 do 9.900 jedinki po 1 ha. Međutim u
stadiju raspada i u fazi obnove doseže 21.700—25.600
jedinki po 1 ha. U 6. (smrekovo-bukovo-jelovom) vegetacijskom
stupnju prosječni broj iznosi 1.400—1.800
jedinki po 1 ha, dok u naprednijoj fazi raspada doseže
3.800—5.100 jedinki po 1 ha. Za vrijeme napredne faze
stadija dorastanja (intenzivnog rasta) i stadija optimuma
(terminalna faza prema May eru 1978 i Prpiću
1994) obnova u pravilu stagnira, tako daje broj jedinki
obnove s visinom iznad 20 cm neznatan. Tipična
obnova ovih šumskih ekosustava je dugo vrijeme potiskivanja
(snažne zasjene) jedinki obnove i donjeg sloja.
Kao posljedica tog snažnog zastiranja javlja se izrazito
usporeni rast kako u širinu tako i u visinu. Ovo pri-


Sl. 4. Tijek debljinskog rasta jele u bukovo-jelovoj prašumi na lokacijama
Sl. 3. Bukovo-jelova prašuma u prirodnom rezervatu. Badinska prašuma u Mlačik i Badin. 1 - pojedinačno analizirana stabla, 2 - prosječan tijek.
naprednoj fazi stadija raspada. Bild 4 Verlauf des Duchmesserwachstums der Tanne im Buchen-Tannen
Bild 3 Buchen-Tannen-Urwald im Naturreservat. Badinska Prašuma in der Unvald von Mlačik und Badin. 1 - einzeln analysierte Bdume, 2 fortschreitenden
Phase des Zerfallstadiums. Durchschnittsverlauf.