DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 120     <-- 120 -->        PDF

S. Korpel: RAZVOJ I STRUKTURA BUKOVO-JEI.OVIH PRAŠUMA I NJIHOVA PRIMJENA KOD GOSPODARENJA . Šumarski list br. 3—4. CXX (1996), 203—208
gušavanje rasta traje kod jele 70—140 godina (si. 4).
Kod smreke i bukve vrijeme potiskivanja bitno je kraće
zbog manje tolerancije prema zasjeni, otprilike upola
manje nego kod jele. U prašumama s većom zastupljenošću
bukve ovo prigušavanje rasta može se kod jele
manifestirati i u naprednijoj dobi starosti (od 100—
150 godina) s trajanjem 60—80 godina i s ponovljenim
prosperitetom rasta u trajanju od 40—70 godina.
Taj posebni ritam rasta jele zavisi od izmjene ciklusa


(generacija) bukve. S obzirom na dinamiku strukture
sastojina, kroz cijeli otprilike 400-godišnji razvojni ciklus,
pojedini se razvojni ciklusi bukve, koji slijede jedan
iza drugog, naročito u 6. vegetacijskom stupnju,
većinom odvijaju u znatno različitim sastojinskim, a time
i mikroekološkim uvjetima. Ako je zastupljenost
četinjača (jele i smreke) veća od 70%, može se
desiti da bukva ne bude zastupljena na većoj površini
kroz duže razdoblje.


3. ZNAČAJKE I SVOJSTVA BUKOVO-JELOVE (SMREKOVE) PREBORNE SUME U USPOREDBI S
PRAŠUMOM
U šumarskim krugovima prašumu često označavaju
kao uzor (model) za prebornu šumu. Struktura prašume
je više od dvije trećine trajanja ukupnog razvojnog
ciklusa prilično udaljena od tipične preborne strukture.
Samo necijelu trećinu od trajanja razvojnog ciklusa, i
to na manjem dijelu nego što iznosi trećina ukupne površine,
kroz tzv. "prebornu fazu", struktura prašume nalikuje
strukturi ujednačene preborne šume. U ovoj fazi
dolazi do stvaranja vertikalnog (odnosno stupnjevitog)
sklopa, stabla su raspoređena u sva tri visinska sloja,
na odgovarajućem dijelu traje obnova i kontinuirano se
odvijaju pozitivna visinska pomicanja. Ova faza javlja
se u onom dijelu ukupnog razvoja, u kojem je drvna


I


100


80


l\ 1


i


40 \


Ij


0´ 1


10 IB 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98
đl,3


SI. 5. Razvrstavanje broja stabala prema debljinskom stupnju i drveća u
Dobročkoj prašumi u početnoj fazi (A - na temelju mjerenja iz 1958.
g.) i u naprednoj fazi (B - na temelju mjerenja iz 1988. g.) stadija
dorastanja.


Bild 5 Baumzahleinordnung nach Stdrkeklasse und Einordnung der Biiume
in Anfangsphase (A - aufgrund der Vermessung aus 1958), und in
fortschreitender Phase (B - aufgrund der Vermessung aus 1988) des
Aufwachsstadiums.


Dobrocsky prales


1 jela (Ta)
bukva (Bu)


^r-LF A^ b**/


zaliha (sva stabla oba isprepletena ciklusa) najmanja (si.
1, 2). U ovoj fazi najlakše se i najbrže može provesti
transformiranje prašume u prebornu šumu. Redovnim
oduzimanjem akumuliranog volumnog prirasta pomoću
prekomjerno debelih stabala sprečava se stagnacija
obnove i nestanak donjeg sloja. Krivulja debljinskc raščlanbe
broja stabala u cijeloj prašumi, ali i posebno za
dijelove koji su u stadiju dorastanja, ima tipično silaznu
liniju. Razlike su u manjem udjelu stabala srednjeg
sloja i velikom udjelu debelih i vrlo debelih stabala (si.


SI. 6. Bukovo-(smrekovo)-jelova mješovita preborna šuma na Šumskom
dobru Mnfšek (LZ Margecany).


Bi/d 6 Buchen-(Fiehten)-Tannen-Plenterwald im Waldgut Mnišek (LZ
Margecany).