DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. GE IZ: PRLLIMIKARNA ISTRAŽIVANJA LKOLOCilJI". PATKI; NJORKL:
Slika 1. Zakržljala stara bijela vrba, Salix alba, najnižeg dijela ICopačkog
rita. habitusa "I" (Bijelo jezero)


Figure 1. Stunted old \vhile willow, Salix alba, ofthe lowest jloodedpari of
Kopački rit, habitus "I" (Bijelo jezero)


gnijezdi na tlu, na manjim uzvišenjima i neravninama
terena nazvanim "otocima". "Otoci" su nastali za vri


ski list br. 7-8. CXX (1996). 319-326


jeme izgradnje kanala i nasipa oko Ribnjaka. Pojedina
uzvišenja, podsjećaju na "grede" iz Kopačkog rita pa je
moguće da su prirodnog porijekla.


Gnijezda su pronalažena na tlu svega nekoliko metara
udaljena od vode. Svi "otoci" obrasli su karakterističnom
ritsko-močvainom vegetacijom iz razreda
PhragmiteteaTx. etPrsg. 1942. (Rauš, 1985.)


Gnijezdo patke njorke slično je gnijezdu divlje patke,
Anas platyrhynchos L. 1758. To je u početku ovalno
udubljenje obloženo različitim biljnim vlatima, no
kasnije u poodmakloj inkubaciji ženka ga oblaže pahuljicama
i drugim perjem.


Jaja su najčešće svijetlosmeđa i nešto manja od divlje
patke (Tablica 1).


Prosječna dužina (14) izmjerenih jaja iznosila je
53,4 mm, a širina (13) 39,0 mm. Težina je provjerena
kod 10 jaja. U prosjeku jaja su bila teška 45,4 gr.


Veličina jaja patke njorke, Aythya nyroca, u Kopačkom ritu


- Eggsize ojf´erruginous duck, Aythya nvroca, from Kopački rit Tablica 1.
Mjere


Gnijezdo 1


Težina u g
Dužina mm
Širina mm


Gnijezdo 2


Težina u g
Dužina mm
Širina mm


Težina u g
Dužina mm
Širina mm


Pojedinačne mjere


47,4 47,4 43,8
55,2 56,4 52,6
39,7 38,8 38,8


52,8 51,8 52,6
38,0 39,7


Veličina uzorka


10


14


13


45,8 43,2 45,2 42,7 48,5 46,7 43,5
54,8 51,2 53,7 52,3 54,8 54,3 53,2
39,3 32,9 39,3 38,4 40,1 39,6 38,5


-
52,1
38,1


Najmanja mjera
42,7
51,2
38,5


Najveća mjera


48,5


56,4


40,1


Prosjek


45,4


53,4


39,0


U 14 gnijezda našli smo od 2 do 19 jaja (Tablica 2).
Devet gnijezda sa 5 do 11 jaja potvrdili smo kao potpuna
legla. Jedno je bilo u formiranju. Tri gnijezda sa:
15, 18, i 19, jaja potječu od najmanje dvije ženke.


Veličina legla patke njorke, Aythya nyroca Liter
siže offerruginous duck, Aythya nyroca


R.broj Datum Lokalitet
1. 29.04. 1969. Kopački rit
2. 30.05. 1969. Kopački rit
3. 12.06. 1990. Ribnjaci
4. 12.06. 1990. Ribnjaci
5. 12.06. 1990. Ribnjaci
6. 12.06. 1990. Ribnjaci


U daljnja tri gnijezda nađena su jaja divlje patke,
Anas platyrhynchos, što potvrđuje da je parazitizam
gnježđenja (Brutparazitismus) prisutan i na ovom po


dručju.


Broj jaja u leglu
4
10
2
7
7
8


Tablica 2.


Primjedbe o leglu
Nepotpuno
Potpuno
Nepotpuno
Potpuno
Potpuno
Potpuno