DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. GETZ: PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA FKOLOt.IJF l´ATKF NJORKF Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 319-326
R.broj Datum Lokalitet Broj jaja u leglu Primjedbe o leglu
7. 12.06. 1990. Ribnjaci 8 Potpuno
8. 12.06. 1990. Ribnjaci 9 Potpuno
10. 12.06. 1990. Ribnjaci 15 Od 2 ženke
11. 12.06. 1990. Ribnjaci 18 Od 2 ženke
12. 12.06. 1990. Ribnjaci 19 Od 2 ženke
13. 22.07. 1991. Ribnjaci 5 Potpuno
14. 22.07.1990. Ribnjaci 9 Potpuno


Patka njorka gnijezdi nešto kasnije od divlje patke đenja i ženki s pačićima (Tablica 3).
(Getz, 1974.) što smo potvrdili promatranjima gnijež-


Zenke s pačićima patke njorke, Aytha nyroca, na ribnjaku "Podunavlje"


- Ferruginousfemale duckwith dueklings, Aytha nyroca, on thefishpond "Podunavlje"
Tablica 3.


R.broj Datum Broj mladih Približna starost
1. 29.07. 1981. 6 3-5 dana
2. 29.07. 1981. 8 3-5 dana
3. 02.08. 1982. 4 oko 21 dan
4. 02.08. 1982 13 oko 14 dana
5. 02.08. 1982 14 oko 14 dana
6. 02.08. 1982 14 oko 14 dana
7. 09.09. 1982 11 nije zabilježeno


Iz tablice 2. i 3. vidi se da su patke njorke započele s U rujnu i listopadu patke njorke skupljaju se u veća
odlaganjem jaja u mjesecu travnju i svibnju, međutim jata (Grafikon 1, Tablica 4). Često su pomiješane s druna
osnovi nađenog broja gnijezda i ženki s pačićima za gim vrstama pataka. U to vrijeme dolaze patke njorke iz
pretpostaviti je da njorke masovno odlažu jaja u drugoj sjeveroistočnih krajeva Europe. Iz dosadašnjih promai
trećoj dekadi mjeseca lipnja. Zajedno s procjenom statranja
vidljivo je da se češće zadržavaju na Ribnjaku
rosti pačića, uzevši pritom u obzir vrijeme trajanja innego
u Kopačkom ritu. Tijekom proljetne seobe opažali
kubacije od 25 do 28 dana (Boback, 1962.), ustanovili smo ih u jatima od 5, 10, pa i 70 ptica. Naprotiv, jata
smo vrijeme formiranja legla. Veći broj pačića: 13, i 14, kasno ujesen i tijekom jeseni broje više stotina ptica.
koje je vodila jedna ženka vjerojatno potječu od dvije Najveći broj patki njorki zabilježen je 9. rujna 1982.
ženke. godine; 1.019 ptica.


(N)
1800
POJAVA PATKE NJORKE U KOPAČKOM RITU INARIBNJAKU "PODUNAVLJE"
Appearance of fenuginos duck, Avlhva nvroca in Kopački rit and on the fishpond "Podunavlje"
Grafikon iPatke njorke napuštaju
područje kasno
u jesen. Za vri1600
jeme zadnjeg pro1400
1200
matranja 30. prosinca
1981. godine opaženo
je samo 8
1000 ptica. Tijekom zime
800
600
rijetko se vide, najčešće
pokoja ptica
za koju se pretpo400
stavlja da je lakše
200 ranjena ili bolesna.
Postoje i druga miIII
IV VI VII VIII IX XI XII (Mj.)
šljenja.