DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 187.001 (497.13)
Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I.: Fitocenološke značajke


šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska)
Plantsociological Characteristics of Italian and BitterOak (Ass. Quercetum frainetto-cerris
Rudski 1949) Forests in Slavonia (Croatia) 299


UDK 630* 272 : 226.001 (497.13)
Vrdo lj a k, Ž. : Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman
Park Forest Marjan, Evolution, Present State and Directions for Future Treatment 307


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 151 (497.13 - Baranja)
Getz, D.: Preliminarna istraživanja ekologije patke njorke, (Avthva nvroca) na području posebnog
zoološkog rezervata "Kopački rit" i ribnjaka "Podunavlje" u Baranji
Preliminarv Researching of Ferruginous Duck Ecologv, (Avthva nvroca), in the Area of
Special Zoo-Reservation "Kopački Rit" and the Fishponds "Podunavlje" in Baranja 319
UDK 630* 175.272: 181.2(497.13)
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B .: Introdukcija i aklimatizacija drvenastih
egzota - četinjače - u zagrebačkim parkovima
Introduction and Acclimatization of Exotic Woody Plants - Coniferous Trees - in Parks of Zagreb 327


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 231.48 (497.13)
Starčević, T.: Problematika prirodne obnove hrastovih šuma u Hrvatskoj 335
UDK 630* 231 : 242 (497.13)


Tolić, I.: Njegom do kvalitetne stabilne sastojine i drvne mase 339
KNJIGE I ČASOPISI
M i k 1 o š, J.: Ecologia, Madrid, 1995. 347


Mikloš, J.: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 348


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
Mayer , B. : Kroz "Reagiranja" do bolje suradnje vodoprivrede i šumarstva 349


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Gračan , J.: Očuvanje biološke raznolikosti plemenitih listača 355
Komlenović, N.: Koordinacijski sastanak sa savjetovanjem po programu ICP- Forests Prag /Želiv 359
Komlenović, N.:12. godišnji sastanak predstavnika zemalja koje su uključene u program
UN-ECE/EU ICP Forests 360
Gračan , J.: XI svjetski šumarski kongres 363


ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
Vukelić, J.: Josip Dundović dipl. inž. šum. 364


OBLJETNICE
Stojković, M.: Šumarsko društvo nakon 90 godina u Turopoljskom lugu 365


Frković, A.: 510 godina Urbara grada Modruša 366
Bohm, Z.: 70godina inovacije 367
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
Ivančević , V.:AnteTOMAŠEVIĆ 369


Jakovac , H.:JuroČAVLOVIĆ 371
Prpić , B.:VickoIVANČEVIĆ 372
Trinajstić, I.: Josip FRANJIĆ 374
Jakovac , H.: IvanMARTINIĆ 375


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Jakovac , H .: Zapisnik sa 9. sjednice U.O. HŠD-a 377
Uredništvo : ERRATACORRIGE u Šum. listu br. 3-4/96. 326