DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 57     <-- 57 -->        PDF

taviti ali mu treba promijeniti smjer kako bi ekološki
bio manje poguban (Gereš 1994, 1995).


- Također je potrebito:
Pristupiti hidrološkim analizama i modeliranju nizinskih
područja pomoću novih metoda koje, osim znatno
gušće mreže hidroloških monitoringa uključuju i
meteorološka, šumarska, agronomska, pedološka, ekološka
i druga trajna motrenja (Bonacci 1996).
Započeti s primjenom svjetskog trenda tehničkih
rješenja ekološke obnove vodotoka postupnim ispravljanjem
učinjenih grešaka (Tropan 1996 a, 1996 b).


Izobrazbom stručnjaka i znanstvenika u duhu koncepta
održivog razvoja u domeni upravljanja vodama.


Provođenjem interdisciplinskih analiza vodotehničkih
zahvata u nizinskim šumama Posavine, Podravine
i Pokuplja radi zaustavljanja isušivanja kao i zamočvarivanja
šumskih stojbina (Prpić 1996), vodeći računa o
klimatskim promjenama te o zaštiti voda od onečišćenja.


LITERATURA


Bonacci , O . 1996: Hidrologija ravničarskih slivova.
Hrvat, vode 4 (14): 1-15, Zagreb


Braun , M . 1996: Savski nizinski biotop u sustavu za
zaštitu od poplava srednjeg Posavlja. Hrvatska
vodoprivreda 2 (8/9): 18-21, Zagreb


Braun, M., Milović, B. 1996: Neargumentirano
utvrđivanje osnovnog uzroka sušenja nizinskih
šuma sjeverne Hrvatske. Hrvatska vodoprivreda
5 (41/42): 24-26, Zagreb


Gereš , D ., 1994: Ciljevi i značenje integralnog gospodarenja
vodama. Zbornik znanstvenog savjetovanja
"Poljoprivreda i gospodarenje vodama" :
19-29, Bizovac


Gereš , D. , 1995: Integralno upravljanje vodama.
Građevinar 47 (7) :391 -396, Zagreb


Mayer , B. , 1995 a: Podzemne i površinske vode u
nizinskoj šumi Turopoljski lug u razdoblju
1989.-1993. godine. Rad. Šumar, institut 30 (1)
:47-73, Jastrebarsko


Mayer , B. , 1995 b: Opseg i značenje monitoringa
podzemnih i površinskih voda za nizinske šume
Hrvatske. 1. hrvatska konferencija o vodama,


Zbornik radova 2: 189-197, Dubrovnik, pretisak
Šum. list 11/12: 383-389, Zagreb


Milović , B. , 1994 : Ekološki odrazi izvođenja vodoprivrednih
radova na nizinske šume. Hrvatska
vodoprivreda 3(19): 22-23, Zagreb


Prpić , B. , 1996: Međunarodna konferencija o šumama,
vodama i biološkoj raznolikosti. Šum. list
1/2: 74-76, Zagreb


Srebrenović, D., Milović, B., Maričić,


D., Šimunković, D., 1985 : Utvrđivanje
režima podzemnih i površinskih voda u području
Lonjskog i Mokrog polja i retencije Kupčina nakon
izvedbe sistema Srednje Posavlje. VRO-
Sliva Save, Zagreb.
Tropan , LJ., 1996 a: Prikaz knjige: Restoration of
stream ecosvstems. Hrvat, vode 4 (14): 65-66,
Zagreb


Tropan, LJ., 1996 b: Prikaz knjige: Danish
VVatercourses. Hrvat, vode 4(14): 66-66, Zagreb


***
Elektroprojekt, 1985 : HES Strelečko ;
Obrada podataka hidrogeološkog istraživanja
zaobalja akumulacije, Br. ev. proj. 382. Zagreb