DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 58     <-- 58 -->        PDF

(Pretisak iz časopisa "Hrvatska vodoprivreda" br. 41/42 1996.)


NEARGUMENTIRANO UTVRĐIVANJE
OSNOVNOG UZROKA SUŠENJA
NIZINSKIH ŠUMA SJEVERNE HRVATSKE


VODOPRIVREDNO RJEŠENJE
SREDNJEG POSAVLJA


Uvod


Povod za ovaj napis jesu članci dr. Branimira Mavera,
dipl. inž. šumarstva.


1. Podzemne i površinske vode u nizinskoj šumi
turopoljski lug u razdoblju od 1989. - 1993.
Rad. Vol. 30, br. 11-1995., Šumarski institut, Jastrebarsko,
i
2. Opseg i značenje monitoringa podzemnih i
površinskih voda za nizinske šume Hrvatske.
Šumarski list´br. 11-12., 1995.
u kojima se, bez dvojbe, zaključuje da je sušenje nizinskih
šuma sjeverne Hrvatske posljedica isušivanja šumskih
bazena zbog:


redukcija poplava,
sniženja razine podzemnih voda,
pogoršanja kvalitete voda.


Uzroci sušenju šuma česta su tema ne samo u Hrvatskoj.
Najčešće se spominju ovi čimbenici koji uzrokuju u večoj
ili manjoj mjeri sušenje (propadanje) šuma: sniženje razine
podzemnih voda, izostanak poplava, isušavanje tlo,
pojav klimatskih ekcesa, onečišćenje vode, tla i zraka,
kisele kiše, oštećenje lišča od delolijatora ili od gljivičnih


bolesti, način šumskoga gospodarenja, odvodnja šumskih
površina, gradnja mreže šumskih cesta, itd.
Na iznenađenje čitaoca članka (2) autor u uvodnom dijelu,
bez ikakve ograde, utvrđuje da je sušenje stabala
ili dijelova šumsko gospodarskih jedinica posljedica isušivanja
šumskih bazena redukcijom poplava i sniženjem
razine podzemnuh voda i pogoršanjem kvolitete voda.
Prema tome autor odbacuje mogućnost sinergetičkog
djelovanja prije spomenutih pojava i uzroke sušenju šuma
svodi na poremećaje u vodnom režimu.


Izrijekom je iznijeto da odgovornost za pojavu sušenja
šuma treba tražiti u vodnogospodarskim zahvatima, a to
su izgradnja velikih sustava obrane od poplava s relencijama
i hidrocentrala s akumulacijama. Dakle autor
članka (2) vidi srž problema u vodnogospodarskim zahvatima,
pa razmotrimo njegove tvrdnje.


Redukcija poplava


Iznijeta tvrdnja u osnovi zbunjuje sve dugogodišnje djelatnike
u vodnom gospodarstvu, jer još ne tako davne
1987. god., na velikom skupu šumarskih, vodnogospodarskih
i drugih djelatnika u Jastrebarskom, osporavan
je koncept rješenja obrane od poplav Srednjeg Posavlja
zbog iskorištavanja nizinskih (dobrim dijelom šumskih)
površina kao retencionih prostora za prihvat dijela velikih
vođa. Dakle ljude koji dulje pamte zbunjuje što je


uzrok sušenju šuma jučer bio to što su ove bile plavljene,
a danas to što su poplave reducirane. Sve to izlazi
vjerojatno iz nepoznavanja osnovne značajke prihvaćenoga
rješenja zaštite od poplava. Osnovna značajka
prihvaćenog koncepta rješenja jest u tome što je vjekovni
proces reguliranja režima velikih voda preko prirodnih
retencijskih prostora respediran i u današnjem
rješenju obrane od poplava. Razlika je samo u tome što
je nekontrolirano izlijevanje u prirodnom stanju zamijenjeno
(u rješenju) kontroliranim manipuliranjem vodnim
masama pomoću objekata sustava.


Prema tome iznijeta tvrdnja da se nizinske šume suše
zbog redukcije poplavnih vođa ne može se prihvatiti.
Razlog krivom zaključianju leži u nedovoljnom poznavanju
aktualnog rješenja zaštite od poplava, isto toko i
geneze, dinamike i specifičnosti poplava na nizinama uz
Savu i pritoke.


Posebno treba istaknuti da je prihvaćeno i djelomično
izvedeno ´;"šenje zaštite od poplava u hidrotehnifkoj
praksi gotovo iznimka, ali to je i jedini pristup koji
omogućuje čuvanje i opstanak karakterističnih sastojina
tih površina i u budućnosti.


Te nizinske plavljene površine danas su Europi rijetkost
zbog klasičnog pristupa rješavanju zaštite zaobolja. To
potvrđuje i podatak da se u slivu Dunava daleko najveće
poplavne površine isključujući deltu , nalaze u slivu
Sove i Drave.