DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


OČUVANJE BIOLOŠKE
RAZNOLIKOSTI PLEMENITIH LISTAČA


Joso GRAČAN *
Šumarski institut, Jastrebarsko


SAŽETAK: Prvi sastanak istraživačkog tima za očuvanje biološke raznolikosti
plemenitih listača održan je u Escherodeu, Njemačka od 24. do 27.
ožujka 1996. godine. Sastanak je organizirao Međunarodni institut za biljne
genetske resurse, čije je sjedište u Rimu, Italija. U radu istraživačkog tima sudjelovali
su stalni predstavnici i promatrači 17 europskih zemalja. Dr. se. Joso
Gračan zastupao je Republiku Hrvatsku.


UVOD


U organizaciji Međunarodnog instituta za biljne genetske
resurse (IPGRI) održan je prvi sastanak tima
specijalista za očuvanje biološke raznolikosti plemenitih
lističa (First Noble Hardwoods Netvvork meeting).
Sastanak je održan u Šumarskom institutu za genetiku u
Escherodeu, Njemačka od 24 do 27. ožujka 1996. godine.
Dr. se. Jochen Kleinschmit, direktor, bio je domaćin
sudionicima sastanka. U radu sastanaka sudjelovali su
predstavnici 17 europskih zemalja.


Dr. se. Jochen Kleinschmit u pozdravnom je govoru
napomenuo kako su porasli pritisci na okoliš uslijed
globalnog povećanja ljudske populacije, što uzrokuje i
povećane pritiske na šume. Uspješno očuvanje i potrajno
gospodarenje genetskim resursima plemenitih listača,
koje su vrlo često zaboravljena grupa šumskih vrsta
drveća u Europi, postaje imperativni zadatak u sklopu


IZVJEŠĆA PO


Svi stalni članovi, kao i članovi promatrači ovog
mrežnog istraživanja izložili su pripremljena izvješća o
sadašnjem stanju plemenitih listača u zemlji koju predstavljaju.
Tako je dr. se. Joso Gračan izložio referat pod
naslovom PREZENT STATUS OF NOBLE HARDWOODS
1N CROATIA (Sadašnje stanje plemenitih listača u
Hrvatskoj). Svi referati bit će tiskani u posebnom zborniku
radova s ovog sastanka tijekom mjeseca srpnja
1996.Iz izlaganja je vidljivo kako su plemenite listače
postale izuzetno važne u Europi. Prezentirane su brojne
aktivnosti na očuvanju genetskih resursa, oplemenjivanju
i istraživačkom radu.


*Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj šumarskog instituta Jastrebarsko


globalnih promjena. Započeta su istraživanja u nekoliko
istraživačkih projekata u svezi s genetskom raznolikošću
plemenitih listača u nekim europskim zemljama
unatrag nekoliko godina.


Dr. se. Jozef Turok, europski koordinator za očuvanje
genofonda europskih šuma u Međunarodnom institutu
(IPGRI) u Rimu, izvijestio je o tekućim aktivnostima,
naglasivši obvezu europskih zemalja na suradnju u
području šumskih genetskih resursa, koja je inicirana
ministarskim konferencijama o zaštiti europskih šuma,
a primjenjuje se u okviru mrežnih istraživanja. Također
je kratko obrazložio odgovore zemalja članica u svezi s
očuvanjem genetskih resursa plemenitih listača.


Prof. dr. Gosta Eriksson iz Švedske izložio je koncept
generalnog razvoja strategije očuvanja genofonda
šumskog drveća.


DRŽAVAMA


Izlaganja su potvrdila kako su europske zemlje svjesne
potrebe očuvanja i bolje uporabe genetskih resursa
plemenitih listača. Potreba izrade nacionalnih programa
očuvanja plemenitih listača proizašla je iz navedenih
potreba za odgovarajućim genetskim materijalom
za nova pošumljavanja i visoku proizvodnju kvalitetnog
drva.


Izvješća i rasprave jasno su pokazale kako plemenite
listače pretstavljaju heterogenu grupu vrsta drveća.
Plemenite listače imaju nekoliko zajedničkih karakteristika:
uprskanostu europskim mješovitim sastojinama,
visoke ekološke zahtjeve, vrlo dobra kvaliteta drva. Važnost
vrsta ove grupe različita je u pojedinim zemljama.