DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Izrađena doktorska disertacija
sadrži sveukupno 179 stranica teksta
bez proreda. Stranice priloga
nisu obrojčane, a sastoje se od 38
tablica, 19 grafikona i 40 slika.
Posebna cjelina je dodatak s prilozima
od 106 stranica. U disertaciji je
korišteno preko 400 različitih izvora
i citirano 119 autora. Sume i šumarstvo
dijela hrvatskog primorskog
krša (od Povila kraj Novog
Vinodolskog do Mandaline - područja
Vojne krajine prema civilnoj
Hrvatskoj odnosno Dalmaciji) tijekom
XIX. i XX. stoljeća imali su
zapaženu ulogu u cjelokupnom životu
tih prostora, koja do sada nije
bila ni približno adekvatno valorizirana.
U tom razdoblju najistaknutije
mjesto pripada posebnoj senjskoj
šumarskoj ustanovi Kraljevskom
nadzorništvu za pošumljavanje
krša krajiškog područja Inspektorata
za pošumljavanje krševa,
goleti i uređenje bujica. U disertaciji
su detaljno obrađeni svi segmenti
njeziog djelovanja od 1878.
do 1942. godine, pa je tako objektivno
valorizirana njezina uloga i
važnost u okvirima šumarstva, ali i
sveukupnog života naše uže i šire
domovine.


U višegodišnjem radu na izradi
disertacije, daleko od znanstvenih
središta, autor je mukotrpno sakupljao
građu i tako je došao u posjed
vrijedne povijesne šumarske građe.
U prvom dijelu disertacije proučena


je i opisana veza između čovjeka istraživanog
prostora i njegovog okoliša
-u prvom redu postojeće ili potencijalne
šumske površine. Nakon
toga detaljno je obrađena nadgradnja
vezana za šumarstvo i njegove
stručnjake u pogledu projektiranja,
izvođenja i zaštite šumskih površina,
kao i svih ostalih posrednih ili
neposrednih radova vezanih za šumarstvo
ovih krajeva. Pri tome se
autor služio znanstvenim metodama
kod ovjere i vrednovanja svih
radova. Iako se disertacija velikim
dijelom odnosi na područje povijesti
šumarstva ovih krajeva, ipak autor
stavlja u središnji položaj uzgajanje
šuma, i to: sjemenarstvo, rasadničarstvo,
izbor vrsta i način pošumljavanja,
ekologija i melioracija
krša. Uz to je obrađeno i uređenje
bujica, kao posebna biološko-tehnička
mjera, šumsko građevinarstvo i
šumarska ekonomika. Sva područja
rada autor stručno analizira, te ih
međusobno povezuje i uspoređuje.
Istražena dostignuća senjske posebne
šumarske ustanove mogu se
uspješno primijeniti u sadašnjem,
ali i u budućem radu na kršu. Osim
toga ovakav rijetki rad trebao bi biti
poticaj mladim šumarskim znanstvenicima
za nastavkom daljnih istraživanja
povijesti našeg šumarstva.
U našoj struci nažalost se najmanje
istražuje njezina povijest,
iako taj segment može vrlo dobro
poslužiti za bolje definiranje zakonitosti
razvoja šumarstva. Tijekom
istraživanja dolazimo do odgovara


jućih rezultata prethodnih generacija
šumara koji su od velike koristi
za sadašnje, ali i za buduće generacije.
Na taj se način ovom radu daje
dimenzija suvremenosti i aktualnosti,
a djelovanje posebne senjske šumarske
ustanove stavlja se u kontekst
kompletnog sagledavanja šumarstva
Hrvatske u prošlosti i sadašnjosti.


Povjerenstvo za ocjenu doktorske
disertacije: prof. dr. Slavko Matić,
predsjednik a ujedno i mentor,
te prof. dr. Branimir Prpić i dr. Vlado
Topić, članovi, pozitivno je ocjenilo
doktorsku disertaciju stoje Fakultetsko
vijeće Šumarskog fakulteta
i prihvatilo. U prepunoj Vijećnici
Šumarskog fakulteta pred Povjerenstvom
za obranu doktorska
disertacije u sastavu: prof. dr. Branimir
Prpić, predsjednik, te prof. dr.
Slavko Matić i dr. Vlado Topić, članovi,
kandidat je uspješno obranio
disertaciju.


Tako je naša šumarska struka u
razdoblju 63 godine dobila 118. doktora
znanosti. Kao što je poznato
daleke 1923. g. prvi je doktorirao
Josip Balen, tadašnji mladi šumarski
stručnjak upravitelj senjskog
Nadzorništva. Djelovanje posebne
senjske šumarske ustanove potrajalo
je 64 godine. Ova dva događaja
po vremenskoj distanci dakako su
se slučajno poklopila, ali možemo
ustvrditi da nam nakon toliko vremena
ponovno dolazi jedan doktor
šumarskih znanosti iz senjskog
podneblja. Taj događaj znači daljnju
afirmaciju šumarstva na kršu,
ali i nastavak djela Josipa Balena —
našeg najpoznatijeg šumara na
kršu.


Postignutim doktoratom znanosti
kolega Vicko Ivančević dosegnuo
je visinu koja mu omogućuje
bolji pogled kao i veće mogućnosti
daljnjega bavljenja šumarstvom hrvatskog
krša. Poznavajući ljudske i
stručne značajke dr. Ivančevića uvjereni
smo kako će uslijediti potpun
uspjeh. I još jedanputa iskrene
čestitke na postignutome doktoratu
znanosti.


Prof dr. se. B. Prpić