DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 100     <-- 100 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Međunarodni simpozij studenata šumarstva su obavljene mikroskopske pretrage iglica. Utvrđeno je
(International Forestry Students Symposium - IFSS) povećanje amida u staničnom parenhimu te nenormalne
1997. godine održat će se od 24. studenoga do 8. prokoličine
kalcijevog oksalata unutar i izvan stanica. Ovi
sinca u Melbourneu, Australija. viškovi u iglicama oba lokaliteta nisu bili jednaki. Iglice
jele s lokaliteta Serra San Bruno sadržavale u manje


Predmet raspravljanja je:


amida a više oksalata nego iglice jele lokaliteta Soprano.


- plantažiranje egzotičnih vrsta,
Drvo i vino brak je iz ljubavi, naslov je članka C.
- nove tehnologije u šumarstvu,
Gauthier-a objavljenog u br. 399. časopisa Forets de


-hidrologija šume,


France. Drvo, točnije hrastovina, piše Gauthier, u odno


- upravljanje šumskim resursima,
su na vino nije mrtva tvar nego neizbježni činitelj za sa-
šume za odmor i poduka o okolišu,
zrijevanje vina. Hrastovina omogućuje vinu da lagano i
-
patologija šumskih vrsta i umjereno oksidira i tako mu osigurava okus, aromu, boju
i čuvanje. Prednost hrastovih bačvi pred drugim ma-
trgovina šumskim proizvodima.
terijalima utvrdila je jedna studijska grupa 1975/76. go


U programu je i obilazak nasada eukalipta te zna


dine u Borgogne-u i Bordelais-u s francuskom hrastovi


čajnijih prirodnih parkova na jugoistoku Australije kao


nom. A "Francuska ima najveće hrastove šume u Europi


i obilazak poduzeća koje ujedinjuju sječu šuma s prera


s vrlo cijenjenim drvom, koje se sve više i više traži u


dom drva do konačnih proizvoda, npr. papira.


svijetu za izradbu bačve, a osobito u vinorodnim po


U Italiji su uočili nejednakost osjetljivosti jele dručjima". Naime, hrastove bačve su također najbolje i
na djelovanje kiselih kiša. Tako je jela na lokalitetu za "rakiju, konjak, armanjak ili viski".
Serra San Bruno u Kalabriji (38° sjev. šir., 900 nadm.
U XIX stoljeću Francuska je bila glavni uvozvisine)
otpornija na kisele kiše nego jela na lokalitetu


nik dužice iz Hrvatske. Tako je, primjerice, prema Šu


Soprani (Molise, 42° sjev. šir., nadm. visine 1220 m).


marskom listu 1896. str. 34, od cjelokupnog izvoza od


To je utvrdio i pokus, kako izvješćuje A. Bottacci u


28 110 576 dužica u Francusku izvezeno 25 076 588


časopisu MONTI E BOSCHI, br. 1/1997, proveden u


dužica. Preko luke Rijeka izvezeno je 22 119 678 duži


laboratorijskim uvjetima. Jednogodišnje biljke jele bile


ca, a preko Trsta 2 956 910 komada.


su mjesec dana izvrgnute zamagljivanju, i nakon toga


O. Piškorić
Da li ste zaboravili?


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1997. GODINI iznosi:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
TrgMažuranića 11
Žiro račun br.: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo