DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Böhm: AKTUALNI PROBLEM ZAŠTITE I OČUVANJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA Šumarski list br. 3-4. CXXI ( 1997), 161-170
jezera na glavnom pravcu prometa prema moru, cesta
koja je dovodila goste na vrata hotela, te izvanredna
privlačnost i atraktivnost Plitvičkih jezera, predstavljali
su izvanredne pogodnosti na startu turističke privrede.
Ekonomska osnova turističkog razvoja Plitvica uvela je
u nacionalni park sustav iskorištavanja prostora i resursa
Parka, suprotan međunarodnim propisima i intencijama
zaštite prirode. Proces turističke izgradnje nije
se mogao zaustaviti. Ubrzo su slijedila proširenja i
kompletiranja smještajnih kapaciteta i svih mogućih
pratećih djelatnosti. Nepovoljne i teške obveze otplate
kredita za prvi hotel "Plitvice" upućivale su poduzeće
na traženje daljnje izgradnje jeftinijih hotela (Hotel
Belevue). Zatim slijede prvi problemi s nedostatkom
pitke vode, te neriješeni stambeni prostor za djelatnike
Parka. Niču servisi, klaonica, škola, ambulanta.


Jedna od teških posljedica pogrešno locirane hotelske
izgradnje u jednoj od najosjetljivijih zona Parka,
svakako je nezadrživa privatna izgradnja stambenih
objekata, koji su dijelom namijenjeni za iznajmljivanje.
Ovi objekti niču na sve strane pa i uz rizik gradnje bez
građevinske dovole. Kasniji pokušaji rušenja bespravno
izgrađenih objekata nisu dali rezultate. U takvoj situaciji
sve su češći sukobi nadležnih organa zaštite prirode
s hotelskom privredom, koji su kulminirali prilikom
gradnje trećeg hotela. To razdoblje izgradnje završava
prisilnom integracijom hotelske privrede i Nacionalnog
parka, iza koje su svakako stajali odgovorni državni
i partijski organi.


Izgradnjom objekta na Velikoj Poljani i Mukinjama,
nastao je veliki i do danas neriješeni problem odvodnje
otpadnih voda izvan Parka. U prvoj fazi kanalizacija
hotela "Plitvice" rješena je tako, daje otpad proveden
cijevima u jednu vrtaču u neposrednoj blizini pristupne
ceste na rubu šume. Bilo je slučajeva daje uslijed začepljenja
sustava dolazilo do izljeva otpadnih voda ispod
hotela, tik uz stepenice koje vode do jezera Kozjak.
Otpad se slijevao površinski upravo iznad zahvata pitke
vode, koja se crpila za potrebe hotela. Bio je to skandalozan
propust graditelja i nadzornih organa, koji su ovakvim
rješenjem doveli nacionalni park u težak položaj.


Treba istaknuti daje u to vrijeme stambeno naselje
sa svim pratećim objektima bilo bez kanalizacije. Otpadne
vode naselja Mukinje slijevale su se u okolnu šumu,
u vrtače, u kojima je završavao i sav otpad nehigijenske
klaonice koja se nalazila u neposrednoj blizini. U kasnijim
fazama izgradnje izgrađen je kanalizacijski sustav
uz obalu jezera Kozjak, a kod Kozjačkih mostova ugrađene
su tlačne crpke i tlačni cjevovod, kojim je tekući
otpad prebacivan na vrh kanjona Donjih jezera. Cjevovod
je dalje položen do početka sela Rastovače, gdje završava
uz sustav rasprskavanja otpada u obližnjim vrtačama.
Otpadne vode se uopće nisu pročišćivale.


Ovaj nesolidni, loše izvedeni sustav odvodnje pokazao
je ubrzo svoje nedostatke. Prilikom prekida napajanja
strujom, elektromotori tlačne stanice bili su u pravilu
poplavljeni otpadnom vodom, koja je preko preljeva
istjecala u jezero Milanovac. I završetak ovog sustava
pokazao je sve nedostatke: cijevi za rasprskavanje ubrzo
su se začepile, a otpadne su vode i stjecale u vrtaču
koja se nalazi na kanjonu nepunih pedeset metara zračne
crte od ishodišta rijeke Korane. Pretpostavljam daje
ovaj sustav, radi nesolidno izvedenih radova i lošeg materijala,
propuštao na više mjesta. Ukratko, ovakav, gotovo
improvizirani sustav odvodnje, godinama je zagađivao
dio jezera Kozjak, Donja jezera i početak Korane,
stoje danas vidljivo i laiku, posebno na donjim jezerima,
koja su uz ovakvu bogatu gnojidbu, u visokom
stupnju eutrofizirana i gotovo obrasla močvarnom vegetacijom.


Od 1970. pa sve do 1990. godine, kroz punih dvadeset
godina, Plitvice bilježe sve veći promet i priljev turista.
U tim rekordnim godinama zabilježen je posjet od


900.000 turista i izletnika godišnje. Tijekom pune sezone
dnevni promet nedjeljom i praznikom dosezao je
10.000 ljudi. To je kolona ljudi duga oko 10 kilometara,
gotovo dužina čitavog jezerskog sustava.
Većina od tih ljudi nije ni došla radi Plitvičkih jezera,
već se tu zaustavljala kao na odmorištu na putu prema
moru ili na svom povratku.


Pitao sam jednom odgovorne ljude, postoji li granica
rasta prometa koja se temelji na ekološkim parametrima.
Odgovoreno mije, daje granica rasta određena
fizičkom propusnošću sustava staza, čime je ujedno i limitiran
rast prometa.


Pitao sam, da li bi se rast mogao povećati izgradnjom
još jednog sistema obilaska. Odgovoreno mije da
bi to svakako bilo moguće. Dakle, ni riječi o tome koliko
taj park smije primiti posjetitelja po određenim ekološkim
mjerilima. U tim godinama Plitvička jezera djelovala
su poput ljudskog mravinjaka. Čitav središnji i
ujedno najatraktivniji dio Plitvica, a to je površina
akvatorija, iznosi svega 200 hektara, odnosno dva kvadratna
kilometra. Činilo se kao da taj izuzetno osjetljiv i
filigranski nježan prirodni sustav još uvijek odolijeva,
no stručnjacima nisu promakle promjene u akvatoriju
Plitvica, koje nisu navještale ništa dobro. Služba zaštite
u novostvorenoj privrednoj organizaciji nije imala snage
da bitno utječe na takav razvoj.


Veliki prihodi od ulaznica u Nacionalni park, kao i
pravo raspolaganja ostvarenim devizama u punom iznosu,
predstavljali su pravi mamac za poslovne banke.
Ova su sredstva, međutim, ulazila u ukupni prihod poduzeća
pa su se njime gradili novi turistički objekti,
iako su ta sredstva predstavljala čistu rentu nacionalnog
parka i mogla su se koristiti isključivo za zaštitu i