DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Böhm: AKTUALNI PROBLEM ZAŠTITE I OČUVANJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA Šumarski listbr. 3-4, CXXI (1997), 161-170
održavanje. No, kako je zaštita prirode integracijom
ušla u hotelsko poduzeće koje nosi naziv "Nacionalni
park", izgleda, a to je jedinstveni primjer u svijetu, da
hotelsko poduzeće raspolaže i nudi svojim gostima pored
vrhunskih usluga i svoj vlastiti nacionalni park.


Nakon provedene integracije, Poljobanka iz Beograda
odobrila je značajne financijske kredite za infrastrukturu
i daljnju izgradnju u Parku, ali i za turističke
objekte izvan Nacionalnog parka. Značajno je napomenuti
da ovim sredstvima nije dovršen cjelovit sustav odvodnje
otpadnih voda iz Nacionalnog parka. Nikada nisam
dobio objašnjenje zastoje ovaj cjelovit sustav odvodnje
ostao nedovršen. To su za sada prazne cijevi koje
nisu ni na šta priključene. O razlozima se može samo
nagađati. Da li je projektant zastao pred problematičnim
rješenjem pročišćavanja u kanjonu Korane i ispuštanjem
sanitarne pročišćene vode u Koranu, koja je
zaštićen vodotok I/II kategorije ili postoji neki drugi razlog
no vjerujem da ćemo to uskoro saznati. O regresijama
u akvatoriju nacionalnog parka prvi puta piše
1986. godine prof. dr. Božidar Stilinović u časopisu
"Priroda", u članku pod nazivom "Eutrofija Plitvičkih
jezera". Na tu temu održao je isti autor i nekoliko javnih
predavanja. Začudo, odjek tih spoznaja bio je veoma
slab. To kao da nije nikoga posebno zabrinjavalo, posebno
nije zabrinjavalo novinare, koji su jednoglasno objavljivali
samo hvalospjeve i afirmativne prikaze uspjeha
i razvoja turističke privrede. Ozbiljne teme su izbjegavali,
ne želeći doći u sukobe s hotelskim poduzećem
"Plitvice", a naravno ni s tadašnjim establišmentom.


Uoči napada na Hrvatsku, okupacije Plitvica i Domovinskog
rata, Međunarodna unija za zaštitu prirode
u Švicarskoj, isključila je Plitvička jezera iz Registra
nacionalnih parkova, s obrazloženjem, da je ovaj Nacionalni
park ugrožen prodorom turističke privrede u
osjetljive dijelove Parka, pa su Plitvička jezera uvrštena
u kategoriju br. V - značajni krajolici.


Bio je to za stručnjake težak udarac, no u vihoru Domovinskog
rata o ovoj odluci UICN-a nije se gotovo ništa
znalo. Tijekom Domovinskog rata Nacionalni park
je zbog okupacije i velikih oštećenja prema primljenim
obavijestima uvršten u popis Objekata ugrožene prirodne
baštine, koji se vodi kod UNESCO-a.


Nakon oslobođenja i komisijskog pregleda Nacionalnog
parka, utvrđeno je da Park nije pretrpio ozbiljnija
oštećenja u ratu, osim smještajnih objekata, prvenstveno
hotela, koji su bili opljačkani. Uredske prostorije
i arhiva zatečeni su u ispravnom stanju. Tijekom
okupacije, naime, postojala je Uprava Nacionalnog
parka, jer se okupator nadao da će Nacionalni park Plitvice
ostati u pokorenoj Hrvatskoj, odnosno autonomnoj
Krajini.


Donošenjm Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima
Vlade Republike Hrvatske (31. 10. 1991 ), a zatim
i Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju
javnog poduzeća Uprave Nacionalnog parka "Plitvička
j ezera" (13.3. 1992), stvoreni su temelj i za statusno postavljanje
dobara kao što su nacionalni parkovi, na
način koji je u cijelosti u skladu s međunarodnim kriterijima
za nacionalne parkove, kao i s načinom upravljanja
nacionalnim parkovima koji se primjenjuju u svijetu.
Upravni odbor Uprave Nacionalnog parka "Plitvička
jezera" izradio je Program rada sa smjernicama
zaštite, održavanja, prezentiranja, korištenja i promicanja
Nacionalnog parka Plitvička jezera, na koji je svoju
suglasnost dala Vlada Republike Hrvatske 30. rujna
1993. godine i o tome posebno obavijestila Ministarstvo
graditeljstva i zaštite okoliša. Odobreni program
donosimo u cijelosti:


1. Prioritetni i stalni zadatak Uprave Nacionalnog
parka je zaštita: šuma i voda, sedrenih tvorevina kao osnovnih
čimbenika u biodinamici Plitvičkih jezera, zbog
čega su ona i postala baština cijelog čovječanstva. Posebnu
pozornost treba posvetiti stalnoj kontroli kvalitete
opskrbnih voda i voda jezera.
2. Potrebno je i dalje znanstveno utvrđivati koje površinske
i podzemne vode, sa pripadajućim šumskim
područjima, treba staviti pod režim zaštite od ekonomskog
iskorištavanja i svakog oblika zagađivanja.
U tom cilju, a i na temelju dosadašnjih znanstvenih
spoznaja, moraju se uključiti nove površine u granice
Nacionalnog parka i njih ekološki zaštititi. Ekonomsku
eksploataciju šuma neophodno je odmah obustaviti na
području čitavog Nacionalnog parka. Zahvati u šumskim
ekosustavima Nacionalnog parka bili bi dozvoljeni
samo u skladu s noveliranim Programom za šume
Nacionalnog parka ili s novim Programom za šume, koji
bi se izradio po suvremenim ekološkim načelima uređenja
šuma.


3. Treba nastaviti s daljnjim istraživanjima flore i
faune Nacionalnog parka.
4. Na temelju zaštitarsko-ekoloških osnova prostornog
i razvojnog planiranja, štetni utjecaj čovjeka treba
svesti na najmanju mjeru. U tom cilju potrebno je novim
Prostornim planom predvidjeti u razumnom roku
dislokaciju stacionarnih turističkih sadržaja i pratećih
objekata s dijelom sadržaja stanovanja i naselja na šire
prilazne prostore, ali svakako izvan uže zone koja
uključuje i zonu temeljnog fenomena. Svi stanovnici i
osoblje Nacionalnog parka moraju proći osnovnu ekološku
izobrazbu.
5. Na prostoru Nacionalnog parka razvijati i planirati
strogo kontrolirani turizam i ostale djelatnosti.