DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 58     <-- 58 -->        PDF

D. Böhm: AKTUALNI PROBLEM ZAŠTITE I OČUVANJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA Šumarski list br. 3^1, CXXI ( 1997), 161 -170
se u nacionalnom parku, a to su u pravilu područja izvan
bilo kakve eksploatacije, obavljaju samo posjete
pod stručnim vodstvom, a nikakav duži boravak u hotelima
ili kampovima. Nacionalni parkovi su reprezentanti
prirodnog naslijeđa jedne zemlje, objekti namijenjeni
znanstvenim istraživanjima i izobrazbi mladeži.
U vezi s ovim zaključkom, nameće se odmah pitanje što
učiniti s hotelima i pratećim objektima na Plitvičkim jezerima,
koji su nakon "Oluje" ostali pošteđeni okupatorskih
divljanja i razaranja, no u znatnoj mjeri opljačkani.
U Programu koji je odobrila vlada RH 1994, predviđena
je dislokacija hotelskih sadržaja izvan Nacionalnog
parka na lokacije s kojih će biti omogućen posjet
Parku. Rokovi tada nisu određeni, no pretpostavljalo se
da će dislokacija uslijediti tijekom skorašnje izgradnje
suvremenih auto-putova prema Jadranu.


Stoga nije razumljivo, zašto se Ministarstvo turizma
upustilo u opsežne zahvate na postojećim objektima,
prema kojima se čini da nisu u planu nikakvi nužni provizoriji
niti privremeni radovi, već temeljite rekonstrukcije
i preinake postojećih hotela, kojih su radovi u
tijeku ili se planiraju. Znači li to da Ministarstvo turizma
ima drukčije planove i ne kani napustiti područje
Nacionalnog parka izgradnjom smještajnih objekata na
brojnim atraktivnom lokacijama uz trase budućih autoputova?
To bi značilo da Program revitalizacije Plitvica
usvojen na Vladi RH (rujan 1993) ne obvezuje Ministarstvo
turizma, pa se odmah nameće pitanje za koga je
taj Program uopće izrađen. Na takav stav Ministarstva
turizma, pored krupnih građevinskih radova i preinaka,
ukazuje i planirana izgradnja brojnih garaža za goste
hotelskih kuća, koje se kako čujem, planiraju izgraditi
na dugom potezu preko Velike poljane i Rapainke, između
gornje prilazne i donje obalne ceste uz Kozjak.


Ovdje moram istaknuti problem dovršetka sustava
otpadnih voda koji je jako daleko od završne faze izgradnje.
Za ovu neophodnu prateću investiciju nedostaju
za sada sredstva, ne samo za izgradnju nego i dovršetak
projektne dokumentacije. Projekt će navodno dovršiti
JVP "Hrvatske vode" i Uprava Nacionalnog Parka.
Znači li to da će se adaptirani i dovršeni hoteli pustiti u
pogon i prije dovršetka cjelovitog sustava odvodnje s
uređajima za pročišćavanje? Bojim se da hoće, jer za
ovu osnovnu zaštitarsku investiciju nije bilo nikada dovoljno
novaca, ni u ranijim vremenima. Znači da će otpadne
vode završavati onako kao što i danas završavaju,
jer se ispuštaju u vrtaču neposredno uz kanjon Donjih
jezera i Korane. Dužan sam naglasiti još jedan problem
u svezi s otpadnim vodama, a o tome znaju mnogo
više znanstveni radnici koji se bave biologijom voda.
Naime, istaložene i biološki pročišćene otpadne vode
su neškodljive samo sa sanitarnog aspekta, sadrže otopljena
mineralna hranjiva koja se ne gube u procesu
biološkog pročišćavanja nego se čak i povećavaju.1


´ Usmena izjava akademika Meštrova


Ukoliko se budu ispuštale u rijeku Koranu, a prema
svemu nije ih moguće drukčije riješiti, nastat će problemi
vezani uz povećanu bioprodukciju u Korani. Primarna
produkcija započinje bujanjem fitoplanktona,
algi i brojnih vrsta barske vegetacije. Ovakav razvoj
vjerojatno je moguć u Korani radi male ljetne protoke i
povoljnih temperaturnih odnosa u plitkom koritu rijeke.
U cijelosti gledano, problem otpadnih voda hotelskih
objekata, stanovanja, servisa i svega ostalog, čini
se nerješiv sa šireg ekološkog gledišta, pa je i to jedan
od razloga stoje turistička privreda u granicama Nacionalnog
parka neodrživa.


A što reći o vodoopskrbi plitvičkog turističkog gospodarstva
i stanovništva? U ljetnim mjesecima kad je
protoka jezera malena, a potrebe vode najveće, crpi se
iz jezera Kozjak gotovo trećina protoke. Potrebe enormno
rastu, a grade se novi objekti pa ćemo na taj način
pokazivati posjetiteljima "suha donja jezera" koja su i
tako zahvaćena ubrzanom eutrofikacijom (zamočvarenjem).
Rješenje, dakako, postoji, ali na velikoj udaljenosti
i uz velika ulaganja. Usput, i sadašnje rješenje je
protivno zakonima i konvencijama o nacionalnim parkovima,
pa je i to razlog da se turističko-ugostiteljska
djelatnost što prije dislocira.


Od proglašenja Nacionalnog parka traju nastojanja
oko preseljenja stanovništva iz izvorišne zone jezera i
nekih drugih lokaliteta. U početnoj fazi 60-ih godina
Uprava Parka uspjela je riješiti problem nekoliko domaćinstava
s područja Bijele rijeke, koji su sa sredstvima
dobivenim od odšteta sagradili moderne obiteljske kuće
u selu Jezercu, a neki u drugim krajevima. Akciju su
trajno ometali lokalni politikanti, koji su tumačili ovu
nužnu zaštitarsku mjeru kao progon domaćih ljudi. Poslije
akcije "Oluja" čitava izvorišna zona ostala je bez
stanovništva, pa je upravo sada trenutak da se i ovo pitanje
konačno riješi. Naravno da će za provedbu ove akcije,
kao i za odštete, trebati osigurati potrebna sredstva.


6. Jedinstvene ljepote Plitvičkih jezera oduševile su
tisuće posjetitelja. One su na neki način trajno vlasništvo
svih ljubitelja prirode i dio svjetske baštine. Nezaboravne
vedute na jezera i vodopade u dekoru okolnih
šuma, jedinstvene i očuvane šume širih prostora nose
sve odlike izvornog, prirodnog krajolika. To čini osnovu
plitvičkog krajolika kojeg harmonično dopunjuju
cvjetne livade. Nakon godina okupacije livade su zakorovljene
i gube draž i privlačnost, a pored toga postoji
opasnost da nestanu brojne cvjetnice od kojih se posebno
ističu raznovrsne orhideje ili kaćuni. Upravo ove
vrste će nestati, jer su se održale redovitom košnjom
trave. Košnju cvjetnih livada mora u sadašnjim uvjetima
preuzeti Uprava Nacionalnog parka. Svakako je potrebno
izraditi Osnovu zaštite i unapređenja krajolika.
Potrebno je osnovati, odnosno obnoviti meteorološku
službu te uvesti svakogodišnja sezonska uzorkovanja i