DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Böhm: AKTUALNI PROBLEM ZAŠTITE I OČUVANJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA Šumarski list br. 3-4, CXXI (1997), 161-170
analize plitvičkih voda na potrebnim lokalitetima, a o-probleme iz bivše vlasti, na pogrešnoj razvojnoj osnovi
sobito na svim izvorištima. (nepoštivanje znanstvenih kriterija zaštite prirode).


Ovaj je prikaz rezultat mog dugogodišnjeg rada na Guranje problema pod tepih nije moguće, jer pod tepiPlitvičkim
jezerima, u svojstvu direktora Uprave, a nahom
zaista više nema mjesta. Umjesto jalovih pokušaja
kon integracije 1970. godine i odlaska na rad u Repu"
obnove stare slave Plitvica", potrebno se okrenuti viblički
zavod za zaštitu prirode, povremenih boravaka i talnim problemima, pa makar to bilo mučno i vrlo teško
obilaska parka. Nisam detaljnije upoznat s rezultatima posebno ljudima koji nisu upućeni u bit problema.
znanstvenih istraživanjakoja su obavljena u razdoblju


Plitvice su danas u zaista teškom stanju stoga ih vaod
1970. pa do 1990. godine, odnosno do početka Do


lja hitno liječiti. Naša Hrvatska država pokazala je na
movinskog rata. Moguće je daje radi takvog, svakako


nekim objektima na Jadranu dovoljno volje i snage da


nepotpunog uvida, nešto u mojim zaključcima nepot


se uhvati u koštac s teškim i skupim radovima na zaštiti


puno ili netočno. Ukoliko se ukaže potreba, rado ću po


okoliša. Stoga vjerujem da će Hrvatska pokazati puno


moći mladim ljudima u Upravi parka nekim svojim sa


razumijevanje za radove na sanaciji narušene prirode


vjetom. Hrvatska država je zatekla i naslijedila ove


našeg najljepšeg nacionalnog parka.


LITERATURA - References


Klepac,D. , 1994: Ekološko uređivanje šuma u Naći- Stilinović , B., 1994: Temeljni fenomen Plitvičkih


onalnom parku Plitvička jezera, HAZU, Zbornik jezera, HAZU, Zbornik znanstvenog skupa Plit


znanstvenog skupa Plitvička jezera, nacionalno vička jezera, nacionalno dobro Hrvatske - svjet


dobro Hrvatske - svjetska baština, 69-80 ska baština, 53-67
Prp ć, B., 1995: Stanje šumskih ekosustava u NacioSti
inović, B., 1979: Bakteriološka istraživanja B
nalnom parku "Plitvička jezera" poslije srbo-čet-jele i Crne rijeke i nekih Plitvičkih jezera, Acta
ničke okupacije, Šum, list 11-12, 407 i 408. bot. Croat. 38, 79-86


Summary: Former director of the Plitvice national Park gives an introductory
word on the development, protection and tourism industry in the time since the
proclamation of the Park in 1949.


Like most Croatian national parks, Plitvice Lakes are situated in an economically
undeveloped area. Consequently, the then communist government made efforts
to use this unique scenery as a midpoint of a large-scale economic development
connecting the continental and Adriatic Croatia.


Within the clash of two different concepts, the environmental-ecological and
tourism-utilitarian, the latter prevailed with full government support.


Disregarding the basic natural phenomena and the susceptible structure, first
hotels with corresponding infrastructure appeared within the vulnerable zone of
the Park. At the same time, government improved the communication between
Karlovac and the Adriatic coast with roads running right through the Park´s
heart. Soon after appeared the first consequences of the overwhelming motor traf


fic in all forms of damage - noise and waste products including lead, nitrogen ox


ides, rubber dust and motor oil. After twelve long years, the traffic was partly


transferred to alternative routes.


Originally organized as a republic institution, following the introduction of the
self-management system, the Park´s management soon lost the central government
support. The by then valid and implemented statute on interior organization
regulating alUactivities going on in the Park was canceled, and the district authorities
practically governed the Park according to the general laws and regulations.


The damaging effects of such organization followed soon after. The Hotel company
became an equal partner with the Park management, the latter being just the
formal manager of the area handling the problems of the poor drainage system
and the forceful and hardly controlled building on attractive though susceptible
locations.