DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 171-177
UDK630* 279. (497.13)


ŠKOLSKI BOTANIČKI VRT U KAŠTEL-LUKŠIĆU


THE BOTANIC GARDEN OF THE SCHOOL IN KAŠTEL-LUKŠIĆ


Mato JURKOVIĆ*


SAŽETAK: Školski botanički vrt osnovne škole "Oštrog" u Kaštel-Lukšiću počeo se izgrađivati i podizati
dragovoljnim radom učenika i nastavnika 1976. godine na površini oko četiri hektara.
Na prijedlog Zavoda za zaštitu prirode Republike Hrvatske proglašenje 1986. godine začtićenim spomenikom
hortikulture, kao jedinstveni Školski botanički vrt u Hrvatskoj.


Danas se u ovom vrtu uzgaja i raste više od 1000 biljnih svojti (taksona), uglavnom suptropskih biljaka sa svih
kontinenata, te je taj Školski vrt najbogatiji na hrvatskoj obali Jadrana. Osim toga ovdje se nalazi i maslinikmatičnjak
koji je sa 38 domaćih i stranih sorti (poklon FAO - Rim) uljnih i stolnih maslina, podrijetlom gotovo iz
svih sredozemnih zemalja, također najbogatiji na Jadranu.


Botanički vrt osnovne škole "Oštrog" u Kaštel-Lukšiću ima osobitu važnost jer služi za aktivan ekološki odgoj
učenika, a to je i mjesto brojnih posjeta učenika i studenata iz cijele Hrvatske i inozemstva, kao i mjesto organiziranja
međuškolskih ekoloških natjecanja.


UVOD


Glede sve intenzivnije eksploatacije šuma te pretvaBotanički
vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteranjem
šumskih površina u poljoprivredne, osiromašuta
Sveučilišta u Zagrebu uređen je tako da pruža moje
se ukupni prirodni i postojeći genofond mnogih šumgućnost
upoznavanja velike raznolikosti biljnog svijeta
skih vrsta drveća. Također, industrijalizacija te nekonna
zemlji. U njemu se pored domaćih vrsta biljaka uztrolirani
čovjekovi zahvati u prirodi, širenje bolesti i gaja veoma mnogo biljaka iz raznih kontinenata tzv. egštetnika
šumskih vrsta drveća, kao i narušavanje stabilzota,
koje ne možemo naći samonikle u našoj zemlji. U
nih biljnih zajednica prijete potpunim nestajanjem potako
uređenim botaničkim vrtovima možemo naći vrlo
jedinih vrsta drveća i grmlja. Slijedom navedenoga, čorazličite
biljke, na primjer, od najmanje do najveće
vjek je dužan zaštititi postojeću varijabilnost i prirodno cvjetnice na zemlji (od sitne leće -Wolffia arrhiza (L.)
gensko bogatstvo šuma, za što su botanički vrtovi, ar-Horkel - koja dolazi prirodno u Europi, Aziji i Africi, do
boretumi i razumije se prirodni rezervati najpodesniji. najviših biljaka eukaliptusa iz Australije i sekvoje iz
Kao što znamo u prirodnim se rezervatima nastoji očuSjeverne
Amerike), od onih koje žive u vodi do onih
vati iskonsko i postojeće stanje prirode sa svim složekoje
žive na pustinjskom pijesku i u kamenjaru. U tako
nim prirodnim procesima i zakonitostima koji se dogaosnovanim
botaničkim vrtovima vidjet ćemo biljke kođaju
unutar takve zajednice, tj. uz što manji utjecaj čoje
tvore čitave šume na drugim kontinentima, a kod nas
vjeka. Međutim u botaničkim vrtovima i arboretumima su samo uresne biljke u našim parkovima i drvoredima,
osnivaju se živi arhivi i poklanja pozornost izučavanju npr. crni orah, ginko, magnolija, sofora i druge. Osim
prilagođavanja egzotičnih biljaka u novoj životnoj sretih
biljaka u botaničkim vrtovima naći ćemo i endeme
dini zbog njihovog rasprostranjeni a i razmnožavanja za iz naše flore, kao što su degenija, hrvatska sibireja i drupotrebe
šumarstva i hortikulture, kao i za očuvanje doge.
Osoba za kontakt: mr. se. Biserka Juretić.
maćih vrsta, te očuvanje prirodnog okoliša čovjeka. Botanički vrt ljekovitog bilja "Fran Kušan" Farma


Botaničkih vrtova i arboretuma u Hrvatskoj ima neceutsko-
biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


koliko, ali je veoma značajno da oni nisu na isti način izgrađen je na potpuno drugi način. U njemu dominirauređeni.
ju biljke iz naše zemlje, a posađene su tako da prikazuju
biljni pokrivač kakav je i u prirodi, odnosno u kraju


*Mr .se. Mato Jurković, Botanički vrt, Marulićcv trg 9a Prirodoslovno


matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. odakle su donijete. Osim naših biljaka, u tom botanič
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M.Jurković: ŠKOLSKI BOTANIČKI VRT U KAŠTEL - LUKŠICU


kom vrtu vidjet ćemo i neke egzotične biljke, ali prvenstveno
samo one koje imaju važnost kao ljekovite biljke
i kao pripadnici neke sistematske grupe. Osoba za
kontakt: dipl. ing. DragomirBrkić.


Različite vrste autoktonog i stranog drveća i grmlja
možemo naći i u drugim botaničkim vrtovima i arbore tumima
u našoj zemlji. Šumarski vrt s arboretumom
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osoba za
kontakt: prof. dr. sci. Slavko Matić. Botanički vrt na
otoku Lokrumu pokraj Dubrovnika, Biološki zavod
Dubrovnik. Osoba za kontakt: prof. Sanja Kovačić. Velebitski
botanički vrt, Šumarija Krasno, Uprava šuma
Senj. Osoba za kontakt: dipl. ing. Juraj Tomljanović.
Biokovski botanički vrt - Kotišina, Institut "Planina i
More", Makarska. Osoba za kontakt: dr. sci. Marija-
Edita Šolić. Botanički vrt - Vrbanićev perivoj, Prirodoznanstvenog
odjela Gradskog muzeja u Karlovcu. Osoba
za kontakt: prof. Vladimir Peršin. Arboretum Trsteno
pokraj Dubrovnika, Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti. Osoba za kontakt: mr. sci. Petar Đurasović.
Arboretum Opeka u Vinici pokraj Varaždina. Osoba za
kontakt: dipl. ing. Vladimir Štimec. Arboretum Lisičine,
selo Lisičine, Podravska Slatina. Osoba za kontakt:
prof. dr. sci. Želimir Borzan, Šumarski fakultet Zagreb.
Arboretum Brijuni. Osoba za kontakt: prof. dr. sci. Želimir
Borzan, Šumarski fakultet Zagreb. Školski botanički
vrt u Kaštel-Lukšiću, Osnovna škola "Oštrog",
Kaštel-Lukšić. Osoba za kontakt: prof. Ivna Bućan.


Šumarski list br. 3^4, CXXI ( 1997), 171 -177


Najpristupačniji učenicima diljem naše zemlje su
mnogobrojni parkovi, koje su osnovali i izgradili nekadašnji
veleposjednici. Obično su iskoristili ostatke nekadašnjih
šuma za osnovu budućeg parka. Tako pored
biljaka iz prirodnih sastojina šuma dotičnog kraja u tim
parkovima ima i raznih vrsta egzotičnog drveća i grmlja.
Isto tako, mnogi parkovi, podignuti su kao zelene
površine u gradskim naseljima ili kao izletišta u blizini
mjesta. Ovakvi parkovi nalaze se gotovo u svakom gradu
kao i u manjim mjestima.


Iza ovog kratkog opisa i pregleda botaničkih vrtova
i arboretuma koji se nalaze u našoj zemlji, a na kojima
učenici mogu naći materijal za proširivanje svoga znanja
o biljnom svijetu, može se zaključiti da se s malo
truda, dobre volje i smišljenog rada u tijeku školovanja,
može dosta toga naučiti. Svakako u tom radu treba učenik
prvo poći od svog mjesta, bez obzira koliko veliko
ili malo ono bilo,pa će zasigurno, upoznati veliki broj
biljnih vrsta. Ako učenik nauči imena biljaka koje se
nalaze u seoskom parku ili drvoredu, zatim ako nauči
nešto o njihovoj domovini, gdje su one samonikle, o
njihovom životu, uzgoju, njegovanju i razmnožavanju,
već će puno obogatiti i proširiti svoje znanje o biljnom
svijetu.


Budući da je Školski botanički vrt, osnovne škole
"Oštrog" u Kaštel-Lukšiću jedinstven Školski botanički
vrt u našoj domovini, to je i razlogom da se detaljnije
upoznamo s ovim botaničkim vrtom.


OSOBITOSTI I ZNAČAJ ŠKOLSKOG BOTANIČKOG VRTA U KAŠTEL-LUKŠIĆU


Poznato je da u nastavnim programima upoznavanja
prirode iz biologije u osnovnoj kao i u srednjoj školi ima
nastavnih sadržaja koji se mogu u školi u potpunosti
savladati samo uz uvjet ako postoji školski vrt. Učenici
tijekom školovanja trebaju upoznati ne samo živi svijet
prirode, već i naučiti koliko čovjek, izučavanjem prirode
i spoznajom njenih zakonitosti može svjesno utjecati
na prirodne procese, a time i na promjene u prirodi.


U okolici Splita prostiru se plodna polja, stoje osnova
bogate poljoprivrede. Na tim poljima uzgajaju se i
izučavaju razne jadranske poljoprivredne kulture. Kaštelansko
polje - nazvano po Kaštelima odlikuje se svojom
plodnošću, blagom klimom i pitomošću, te su ga
ljudi stoljećima kultivirali. Zapadni dio Kaštelanskog
zaljeva obiluje maslinicima, vinogradima kao i bujnom
autoktonom mediteranskom florom i vegetacijom. Također,
na obalama Kaštelanskog zaljeva nalaze se zaštićeni
prirodni objekti, npr. Park-šuma Marijan, Specijalni
ihtiološki rezervat rijeka Jadro u Solinu, Spomenik
prirode 700 godina stari hrast medunac u Kaštel
Gomilici, Spomenik hortikulture Školski botanički vrt
u Kaštel-Lukšiću, Spomenik prirode 1500 godina stara
maslina u Kaštel Štafiliću (Bućan, 1996).


Školski botanički vrt osnovne škole "Oštrog" u Kaštel-
Lukšiću obilježio je svoju 20. obljetnicu postojanja
i rada - dana 27. rujna 1996. godine. Povodom toga želim
opisati kako je sve počelo.


Osnovna škola u Kaštel-Lukšiću izgradila je novu
školsku zgradu i počela s radom u novim useljenim
učionicama 1976. godine. Odmah iza toga počinje se
uređivati prostoran okoliš koji je bio onečišćen ostacima
građevinskog materijala. Također, dijelovi plodne
zemlje, koju je napustila Poljoprivredna škola svojim
preseljenjem u Kaštel-Štafilić, bila je veoma zapuštena
i obrasla korovom. Uz dobru organizaciju i punu podršku
svih djelatnika škole, pristupa se čišćenju i uređenju
okoliša, a u tim akcijama sudjeluju i učenici i brojni
učitelji. U početku je cilj bio urediti i oplemeniti životni
okoliš u kojem svaki dan boravi oko 800 učenika s učiteljima.
Tada je bilo posve nestvarno i pomišljati na
osnivanje i podizanje botaničkog vrta. Međutim, sadnja
biljaka počela je odmah. Biljke su se nabavljale sa raznih
strana. Od samog početka pomagali su: Botanički
vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, Arboretum Trsteno, Botanički vrt na otoku
Lokrumu, kao i brojni rasadnici u zemlji i inozemstvu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 63     <-- 63 -->        PDF

M.Jurković: ŠKOLSKI BOTANIČKI VRT U KAŠTEL - LUKŠIĆU


Tijekom proteklih 20 godina nesebično su pomagala i
gospodarska poduzeća i ustanove u Kaštelima i Splitu.


Zakonom zaštićeni prostor Školskog botaničkog vrta
u Kaštel-Lukšiću zauzima nešto manje od četiri hektara
plodne zemlje. Danas se u njemu uzgaja više od
1000 ukrasnih vrsta i odlika, pretežno suptropskih biljaka
sa svih kontinenata (si. 1). Glede ograničenog
prostora nastojat će se ubuduće dati prednost sadnji
mediteranskog bilja.


Slika 1. Voditeljica Školskog botaničkog vrta prof. Ivna Bućan uz
pampas travu - -Cortaderia sclloana, Kaštel-Lukšić.
Foto: I. Bućan


Danas je to jedini školski botanički vrt u Hrvatskoj, a
po nekim prosudbama jedinstven i u Europi. Ako usporedimo
površinu (oko 4,0 ha.) ovog školskog botaničkog
vrta s brojem učenika (oko 800) Osnovne škole u
Kaštel-Lukšiću, vidimo da na jednog učenika dolazi
oko 50 m2 površine vrta. Prema zahtjevima da se u školi
uredi školski vrt za nastavne potrebe, a koji bi odgovarali
međunarodnim propisima, potrebno je 30 m2 površine
školskog vrta za nastavne potrebe jednog učenika.


Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću ima prvenstveno
svoju ulogu u edukaciji učenika, približavanje
učenika prirodi i biologiji, ekološki i estetski značaj, a i
stjecanje radnih navika kod mladih. Učenici su gotovo


Šumarski list br. 3-4, CXXI( 1997). 171-177


uvijek u svome vrtu, te svakog dana vode brigu o urednosti
i čistoći vrta (si. 2). Vrt je i mjesto brojnih posjeta,
najčešće učenika osnovnih i srednjih škola, studenata
biologije, agronomije i šumarstva te njihovih nastavnika.
Vrt je otvoren za posjetitelje tijekom cijele godine,
a prema dogovoru najavljeni posjeti, osobito školski,
često postaju i mjesto za ekološka savjetovanja. Za
postignute uspjehe, osobito za edukaciju ekološke svijesti
učenika, ovome vrtu i njegovim voditeljima dodir
jeljena su brojna najviša priznanja.


Slika 2. Dnevna briga o urednosti vrta, školski botanički vrt, KaštelLukšić.
Foto: I. Bućan


Na svjetski Dan zaštite okoliša 5. lipnja 1995. godine
Državna uprava za zaštitu okoliša dodjelila je školskom
vrtu i voditeljici vrta prof. Ivni Bućan najveće priznanje
za zaštitu okoliša, tzv. "Hrvatski ekološki Oskar".


Najvažniji datum u razvoju i nastajanju Školskog
botaničkog vrta u Kaštel-Lukšiću - osnovna škola
"Oštrog" je Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 1986.
godine, kad je uz prigodnu svečanost postavljeno spomen-
obilježje na kamenoj gromadi u Vrtu, a povodom


10. godišnjice rada Školskog botaničkog vrta. Istoga
dana na prijedlog Zavoda za zaštitu prirode Republike
Hrvatske, Skupština općine Kaštela proglasila je Školski
botanički vrt zaštićenim spomenikom hortikulture.
To je i razlog da se od tada Dan zaštite čovjekova okoliša
uz prigodne svečanosti tradicionalno obilježava kao
Dan Školskog botaničkog vrta.
Na hrvatskoj obali Jadrana ovaj je vrt danas po raznolikosti
i bogatstvu suptropskih i sredozemnih biljaka
jedan od najbogatijih. S velikim trudom, upornim radom,
strpljivošću i stručnim znanjem skupljen je značajan
genofond šumskih vrsta drveća i grmlja, kojega treba
očuvati i njegovati za potrebe silvikulture, hortikulture,
a koji može također pridonijeti razvoju gospodarstva
i znanosti. Tijekom 20 godina postojanja i rada, uzgajane
biljke, a neke i prvi put posađene na hrvatskoj
obali u blagoj kaštelanskoj klimi, prema dosadašnjim
opažanjima, pokazale su dobru prilagodbu i odličnu opću
vitalnost na podneblje kaštelanskog kraja.


Sjeverno od školske zgrade nalazi se maslinik koji
je posađen 1983. godine prvim sadnicama koje su daro
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M.Jurković: ŠKOLSKI BOTANIČKI VRT U KAŠTEL - LUKŠICU


val i Ujedinjeni narodi - FAO za razvoj maslinarstva.
Danas je taj maslinik sa 300 stabala i 38 sorti domaćih i
stranih, stolnih i uljnih maslina, najbogatiji na hrvatskoj
obali Jadrana.


Južno od maslinika nalazi se tzv. mali park, koji je
uređen u pravilnom geometrijskom obliku i zasađen
bogatom kolekcijom oleandara (Nerium oleander L.) u
15 nijansa različitih boja cvjetova. Ovaj prostor vrta
služi za potrebe nastave tjelesne kulture. Sportsko-rekreacijski
prostor za učenike sastoji se od travnjaka i
športskog igrališta.


Zapadno od trafostanice do oborinskog potoka nalazi
se mali smokvik i bademik, gdje su zasađene razne
sorte smokava i badema.


U sjevernom dijelu vrta nalazi se veliki staklenik,
koji se automatski zagrijava kad temperatura zraka iznosi
plus 4 °C. Staklenik služi za prezimljavanje osjetljiva
bilja na niske temperature zraka. U ovom stakleniku
raste i uzgaja se veoma vrijedna i jedinstvena zbir


Šumarski list br. 3-4, CXXI (1997), 171-177


ka tropskih bugenvileja različitih boja cvjetova: bijela,
žuta, narančasta, crvena, ružičasta i ljubičasta te raznih
nijansa cvjetova. Na južnoj strani staklenika uspješno
cvate gotovo tijekom cijele godine 12 sorata raznih boja
hibiskusa. Tu se nalazi i zbirka rijetkih kaktusa. Nedavno
je postavljen i mali staklenik koji se koristi kao
klijalište. Južno od staklenika nalazi se i rasadnik.


Glede činjeničnog stanja kao i svega opisanog i navedenog,
proizlazi daje Školski botanički vrt u KaštelLukšiću
veoma vrijedna, korisna i skladna cijelina koju
treba očuvati kao bogatu kolekciju živog bilja, zatim kao
uspjelu i funkcionalnu hortikulturnu izvedbu, a iznad
svega zbog odgojno-obrazovne uloge. Stoga se nadajmo
da će se odluka Zavoda za zaštitu prirode Republike
Hrvatske, po kojoj se Vrt stavlja pod posebnu zaštitu kao
"spomenik prirode", trajno poštovati, kako bi Školski
botanički vrt u Kaštel-Lukšiću bio ponos Kaštelima i
Hrvatskoj i u budućim vremenima (Bučan, 1996).


POPIS I PREGLED NEKIH VRSTA BILJAKA U ŠKOLSKOM BOTANIČKOM VRTU


Na površini od oko četiri hektara, a na nadmorskoj
visini od 24 metra u ovom vrtu uzgaja se i raste oko
1000 biljnih vrsta i odlika, koje pripadaju u 125 biljnih
porodica, podrijetlom sa svih kontinenata. Prema podacima
Državnog hidrometeorološkog zavoda u Splitu,
iznose se neki klimatski podaci Kaštela: srednja godišnja
temperatura zraka 16,1 °C; srednja maksimalna
temperatura zraka 36,6 °C; maksimalna godišnja temperatura
zraka 39,6 °C; srednja minimalna godišnja
temperatura zraka -4,2 °C; minimalna godišnja temperatura
zraka -7,5 °C; srednji godišnji broj sunčanih sati
2615; srednja godišnja količina oborina 1063 mm; srednja
relativna vlaga zraka 66 posto.


ČETINJAČE: Abies concolor (Gord.) Engelm. - koloradska
jela, Abies pinsapo Boiss. - španjolska jela,
Araucaria araucaria (Molina) K. Koch - čileanska araukarija,
Araucaria bidwillii Hook. - štilovina, Araucaria
cunninghamii D. Don, Cedrus atlantica (Endl.)
Manetti - atlaski cedar, Cedrus deodara (D. Don) G.
Don - himalajski cedar, Cedrus libani Loud. - libanonski
cedar, Cryptomeria japonica D. Don ´Elegans´ - kriptomerija
(kaćiperka), Cunninghamia lanceolata (Lamb.)
Hook. - kuningamija, Cupressus arizonica Greene - arizonski
čempres, Cupressus macrocarpa Hartw., Cycas
circinalis L. - cikas, Cycas revoluta L. - cikas (bujadovac),
Ginkgo biloba L. - ginko, Pinus halepensis
Mill. - alepski bor, Pinus nigra Arn. subsp. laricio
(Poir.) Schwarz - korzički crni bor, Pinus nigra Arn.
subsp. dalmatica (Vis.) Schwz. - dalmatinski crni bor,
Pinus pinea L. - pinija, pinjol, Pinus wallichiana A. B.


Jacks. - himalajski bor, Podocarpus macrophyllus
(Thunb.) D. Don - podokarpus, Podocarpus nerifolius


D. Don - podokarpus (tisulja), Sequoia sempervirens
(D. Don) Endl. - obalna sekvoja, Sequoiadendron giganteum
(Lindl.) Buchh. - golemi mamutovac, Taiwania
cryptomerioides Hayata - tajvanija, Taxodium distichum
(L.) Rich. - močvarni taksodij (tisovac).
LISTAČE: Acacia baileyana F.V Muell. - "mimoza",
Acacia cyanophylla Willd., Acacia dealbata Link,
Acacia iteaphylla Muell., Acacia longifolia (Andre)
Willd., Acacia melanoxylon R. Br., Acacia pycnantha
Benth., Acacia retinodes Schlecht., Albizzia julibrissin
(Will.) Durazz. - stolist, Albizzia lophantha Benth. - albicija,
Bauhinia blakeana Dunn - bauhinija, Bauhinia
variegata L. - strekasta valina, Bougainvillea spectabilis
Willd. - ljubičasta bugenvila, Brachychiton acerifolium
F. Muell. - brahihiton, Callistemon citrinus (Curt.)
Strapf - kalistemon (si. 3), Callistemon linearis (Wendl.)
DC., Callistemon speciosus DC. - ubava jamica, Callistemon
viminalis (Willd.) DC, Camellia japonica L. japanska
kamelija (si. 4), Casuarina equisetifolia Forst.


- kazuarina, presličnjak, Chorisa speciosa St. Hü., Cinnamonum
camphora (L.) Nées et Eberm. - kamforovac,
Citrus aurantium L. - naranča, Citrus bigaadia Linn. gorka
naranča, Citrus grandis (L.) Osbeck - grejp, Citrus
limon Burm. - limun, Citrus medica L. - četrun, Citrus
reticulata Blanco - mandarina, Citrus trifoliata L.
(Poncirus trifoliata L. Raf.) - japanski divlji limun,
Erythrina crista - galli L. - koraljno drvo, plamenac (si.
5), Eucalyptus citrodora Hook., Eucalyptus ficifolia F.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M.Jurković: ŠKOLSKI BOTANIČKI VRT U KAŠTEL - LUKŠIĆU Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997). 171 -1 77


Slika 3. Callistemon citrinus - kalistemon, Školski botanički vrt,
Kaštel-Lukšić.
Foto: I. Bućan


v. Muell. - eukaliptus, Eucalyptus polyanthemos
Schau., Eucalyptus viminalis Labill., Feijoa sellowiana
Berg. - fežoa, Ficus rubiginosa Vent., Firmiana simplex
(L.) W. F. Wight - firmina, Grevillea robusta A.
Cunn. - mezdrelica, australski srebrni "hrast", Hovenia
dulcis Thunb. - bombon-drvo, Jacaranda acutifolia
Humb. el Bonpl. - jakaranda, Jacaranda mimosifolia D.
Don - maglača, palisandra (si. 6), Jasminum azoricum L.


- azorski jasmin, Jasminum officinale L. - perzijski jasmin,
Lagerstroemia indica L. - lagerstremia, Liquidambar
styraciflua L. - storac, Liriodendron tulipifera L. tulipanovac,
Melia azedarach L. - očenašica, Musa ensete
Gmel., Musa nana Lour., Musa textHis Nee - banana,
Myrsine africana L. - afrička mirsina, Nandina domestica
Thunb. - nandina, Persea americana Mill. avokado,
Persea indica Preng. - avokado, Psidium cattleyanum
Sabine, Psidium guajava L. - kujava, Quercus
suber L. - hrast plutnjak, Schinus molle L. - američki pa-
par, Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
Slika 4. Camellia japonica-kamelija, Školski botanički vrt, KaštelLukšić.
Foto: I. Bućan


MEDITERANSKA SKUPINA: Arbutus unedo L. planika,
Capparis spinosa L. - kapar, Ceratonia siliqua


L. - rogač, Ficus carica L. - smokva, Juniperus oxycedrus
L. - smrič, Laurus nobilis L. - lovor, Lavandula latifolia
Medicus - lavanda, Myrtus communis L. ´Variegata´
- šarenolisna mirta, Olea europaea L. - maslina,
Phillyrea latifolia L. - zelenika, Phlomis fruticosa L. grmolika
gostanka, veliki pelin.
KAKTUSI I DRUGE SUKULENTNE BILJKE:
Agave americana L. - obična agava, Agave ferox C.
Koch, Agave horrida Lem. ex Jacobi, Agave ingens
Berger, Agave lophantha Schiede, Agave sisalana Perrine,
Agave stricta Salm-Dyck, Aloe arborescens Mill.


- razgranata aloja, Aloe brevifolia Mili., Cereus peruvianus
(L.) Mill., Cordyline australis (Forst.) Hook.,
Dasylirion glaucophyllium Hook. - dasilirion, Dasylirion
wheeleri S. Wats, Dracaena draco L. - zmajevac,
Echinocactus grusonii Hildm., Nolina recurvata
(Lem.) Engl. - slonova noga, Opuntia ficus - indica (L.)


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 66     <-- 66 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 1 79-194
UDK.630*: 013* (497.13)


KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA
1976 -1995.


INDEX OF AUTHORS AND CONTENT STRUCTURE OF ŠUMARSKI LIST 1976 -1995
Ivan MARIČEVIĆ*


UVODNE NAPOMENE


Kazalo autora suradnika Šumarskog lista (ŠL)
1877-1976. godine sastavni je dio knjige "POVIJEST
ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846-1976," koja je tiskana
1976. g. povodnom obilježavanja 130-obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva (HŠD) i stote godine neprekidnog
izlaženja ŠL-a.


Povodom 150-obljetnice HŠD-a izdana je 1996. g.
Knjiga "HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 18461996",
a zbog ograničenog broja stranica (objektivnih
okolnosti) nije tiskanio ovo poglavlje, iako je bio pripremljen
rukopis.


Uredništvo ŠL-a smatra daje za čitatelje i potencijalne
suradnike zanimljivo objavljivanje podataka koje sadrži
ovo KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠL
po godištima navedenog razdoblja.


Ovaj bibliografski prilog sastoji se od tri posebna dijela,
koji čine cijelinu i to:


1. Uvodne napomene i Tumač kratica
2. Kazalo autora suradnika ŠL 1976-1995. g.
3. Struktura sadržaja po skupinama 1976-1995.
Sastavni dio Uvodnih napomena je odvojen s podnaslovom.
"Tumač Kratica", koji uz redni broj
SKUPINE sadrži dva karakteristična slova, koja određuju
SKUPINU u tabelarnom pregledu STRUKTURE
SADRŽAJA. Prvo slovo uvijek je pisano VERZALOM,
a drugo slovo u pravilu također verzalom ako se radi o
skupinama u koje su razvrstani znanstveni i stručni
članci, a drugo slovo pisano je malim slovima za ostale
skupine (Vidi treći dio).


Drugi dio "Kazalo autora suradnika Šumarskog lista
1976-1995. g." uvijek iza PREZIMENA i početnog slova
imena sadrži: GODINU označenu polumasno sa zadnje
dvije brojke određene godine i točkom. Zatim slijedi
broj prve stranice članka ... sa zarezom, te ukupnim
brojem stranica sa zarezom i rednim brojem skupine
zajedno sa njenom kraticom. Više članaka u godini
odvaja se znakom plus (+).


*Ivan Maričević, dipl. inž. šum. Zagreb, Aleja pomoraca 25/10.


Ovo kazalo upućuje čitatelja na osnovne podatke o
autorima, koji su i koliko puta u naznačenom razdoblju
neposredno sudjelovali u stvaranju nesumnjivo najznačajnijeg
djela šumarske struke - ŠUMARSKI LIST sa
20 knjiga i više od 11 tisuća stranica. U razdoblju od
1976. do 1980. godineje surađivalo 187 autora (prosjek
37 autora godišnje) a u razdoblju 1981 - 1995. godine
surađivalo je 362 autora (prosjek 24 autora godišnje).
Broj suradnika (Su.) po godištima kretao se između 5070
autora (vidi treći dio).


U slučaju ako čitatelj želi orijentaciono doći do spoznaje
(svoga mišljenja) koliko je pojedini autor doprinio
u kvalitetnom stvaranju ŠL-a, tada je potrebno analizirati
strukturu sadržaja određenog godišta i vrijednosno
doći do objektivne ocjene sadržaja članka- prikaza...


Treći dio "Struktura sadržaja" po godištima izrađena
je na temelju podataka iz sadržaja 5 ili 6 svezaka
(Sv.) (12 brojeva) Šumarskog lista, što ovisi koliko je
dvobroja - trobroja tiskano u tijeku jedne godine.


Svako godište ŠL-a u tabelarnom pregledu sadrži:


-
u prvoj vertikalnoj koloni određeni broj SKUPINA;
-
druga vertikalna kolona daje kratki opis SKUPINA;
-
treća kolona njenu KRATICU;
-
četvrta kolona sadrži broj AUTORA-KOAUTORA,´
-
peta kolona broj NASLOVA;
-
šesta kolona broj stranica i
-
sedma kolona sadrži relativne odnose, i omogućuje
kombinacijom podataka iz KAZALA autora da se za
svakog autora utvrdi relativni odnos unutar skupine i
godišta.
Kombinacija podataka iz SADRŽAJA GODIŠTA,
gdje se nalazi i tekst određenih NASLOVA, omogućuje
utvrđivanje i kategorizaciju članaka po područjima,
granama, ograncima, prema najsuvremenijim metodama
za raspoređivanje članaka u odgovarajuće skupine podskupine.


Na ovaj način dolazi se dosta brzo do potrebnih informacija,
koje su zanimljive naročito za potencijalne
suradnike ŠL-a.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 67     <-- 67 -->        PDF

1. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4. CXX1 ( 1997), 1 79-194
lOO.Matić, S.: 77.312, 8, 11 Ap; 78.374, 4, 13 Ss;
79.620,7, 12 Ss;
101.Mihelčić,Z.:78. 175,2,9Ss;


102. Momčilović, B.: 78.248, 2, 5 ŠE; 79. 569,4, 8 IU;
103. Mudrovčić, A.: 78.233, 7, 5 ŠE + 564, 1, 20 Im;
104.Marinković, B.:79.224,2, 11 Šs; 80. 71, 6, 8 Ap;
105.Marković,Lj.:77. 153, 8, 2 UŠ;
106.Molnar,L.:77.334, 1,23 Im;
107.Markić, S.:79. 177,4,5Lv;
108. Majer, D.: 80.299,40, 7 Rč;
109. Mandić,Đ.:80. 113, 8, 2 UŠ;
110. Markoje, Đ.: 80.461, 9,2 UŠ;
111. Milosevic, M.: 80.514,3, 16 Ko;
112. Nežić, P.: 79. 553, 8, 8 IU + 603, 2, 8 IU + 606,2,
8IU;
113. Nuriković, S.: 79.208, 5, 15 Šs;
114. Opalički, S.: 76. 555,4, 19 Ls; 77.325, 1, 21 Ls +
547, 1,21 Ls; 78.406,4, 18 Ls; 79. 514, 6, 19Ls;
115. Orlić, S.: 76. 51, 10,2UŠ + 97,2, 16 Ss; 77.436, 5,
2 UŠ; 79.223, 1, 18 Ld + 433, 11, 1 UŠ; 80. 77, 3,
14 Ss;
116.0stojić,Ž.:78.76,7, 8Ap;79. 181,7, 12 Ss;


117. Pere, Z.: 76. 567,2, 22 Im;
118.Piškorić,0.:76.87,
10, 14 PŠ + 184, 1,18 Ld + 274,
3, 18Ld + 277,2, 18Ld + 552, 1, 18Ld+ 193, 1,
22 Im + 295, 5, 14 PŠ + 300, 7, 14 PŠ + 509, 7, 14
PŠ + 548,4, 15 Ob + 552, 1, 18 Ld; 77.73, 3, 20
Ld + 76,4, 20 Ld + 198, 3, 20 Ld + 325, 6, 20 Ld +
413,2, 20 Ld +523, 3, 20 Ld + 540, 3,20 Ld +529,
11,20Ld+552,2,17Šs;78.105, l,17Ld+187,
1, 13 Šs+190,2, 17Ld+ 190,2, 17Ld + 391,2,
15Šz + 393,2, 17Ld + 396,3, 17Ld + 425, 1,20
In; 79. 83, 5, 10 Os + 89,26, 10 Os + 220, 1, 18 Ld
+ 221, 1, 18Ld + 222, 1, 18Ld + 379,2, 15Šs +
381,6, 15ŠS + 398, 1, 16Šs + 493,3, 18Ld + 495,
2, 18Ld + 496,3, 18 Ld +501,2, 19 Ld + 615, 5,
13 Šp + 627, 3, 12 Ss + 375,4, 9 Ap; 80.45, 16, 1
Šf+91,3, 17Ld + 93, 1, 17 Ld + 95, 1, 18Ls +
176, l,18Ls + 255, 1, 17 Ld + 257, 1, 17Ld +
287,4,21 Im + 403,27, 14 Ss+431,4, 14Ss +
435, 2, 14 Ss + 363, 3, 10 Šp + 375, 2, 15 Zp;


119. Pranjić, A.: 76. 183, 1, 18 Ld+ 198, 9, 5 IU; 79. 349,
7, 3 IU;
120. Prijić, M.: 76. 502, 5, 10 Ap;
121. Prokopljević, N.: 76.222, 13, 7 ŠE;
122. Prpić, B.: 76. 5,2, 1 Uv + 117, 7,2 UŠ + 289,2, 1 Uv;
77. 312, 8, 11 Ap + 357,2, 15 Zp; 79.7,4, 7 Ob;
80.189,12, lŠf+285, 2,21 Im + 291, 6,21 Im +
183, 6,0 Ob;
123. Pavletić, Z.: 77.365, 5, 10 ZŠ;
124. Pelcer,Z.: 77. 168,3, 10 ZŠ;
125. Pintarić, K.: 77.441, 8, 2, UŠ; 80.29, 15,2 UŠ;
126. Prolić,N.:77.497, 10,9Rč;
127.Pejović,D.:78.7, 12, 3, IŠ;
128. Popnikola, N.: 78.25, 16,2 UŠ;
129. Potočić, Z.: 78.3, 3, 1 Uv + 269,4, 5 ŠF; 80. 505,4,
8Ap;
130. Prelesnik, H.: 78.423,2, 20 Im;
131. Petrović, G.: 79. 579, 6, 8 IU;
132. Prgin, D.: 79.29, 2, 7 Ob;
133. Petrović, F.: 80.281,4, 20 Dv;
134. Pezdirc,N.:80.471,8,6Št;
135. Popov, M.: 80. 514, 3, 16 Ko;
136. Radovanović, Ž.: 77. 320,4, 10 ZŠ;
137. Rauš,Đ.: 77.312, 8, 11 Ap + 324, 1, 20 Ld; 80.201,
18, 1 Šf;
138. Radauš, V.: 78. 107, 5, 19 Dv;
139.Raguž, D.:78. 159,5,7ZŠ;
140. Ržehak, V.: 78. 100, 3, 14 Zp;
141.Rožan,J.:79.523,6, 8 IU;
142. Rastovski, P: 80.461, 9,2 UŠ;
143.Segedi,N.:76.35, 16,2 UŠ+ 516, 5, 11 Šp;
80.247, 8, 9 Šp


144. Simunović, M. 76. 74, 9, 10 Ap;
145.Strineka,M.:76.282,
1,22 Im; 77. 176,9, 16, Šz +
213,2,23 Im; 78.410,2, 19Dv + 426, 1,20 Im;
79.255, 1, 20 Dv + 256, 3,20 Dv;


146. Sabadi,R.:77.259, 11,6IŠ;
147. Selmanović, A.: 77. 192, 1, 17 Šs;
148. Simić,N.: 77.514, 5, 18PŠ;
149. Spaić, I.: 77.21, 8,4 ZŠ + 467, 12,4 ZŠ;
150. Stefanović,V.: 77.497, 10, 10 ZŠ; 78.298,4, 2 Uš;
80.518, 1, 17 Ld;
151.Skoko,M.:78.526, 1, 16 Ko;


152. Slabak, S.: 78. 378, 13, 13 Šs;
153. Skender, A.: 79.493, 1, 18 Ld;
154. Skorup, V: 79.47, 18,7 0b;
155. Slijepčević, R.: 79.484, 7, 13 Šp;
156. Seletković,Z.: 80.201, 18, 1 Šf;
157. Sever, S.: 80. 117, 15, 5 IŠ + 260,2, 17 Ld + 447, 2,
17 Ld;
158. Šobat,A.:77.359,5, 10ZŠ;
159. Štromar, Lj.:77.48,7, 15 Zp;
160. Šafar,L: 78. 166,3, 11 Os;
161. Šegulja,N.: 78.477, 12, 7 ZŠ; 80.201, 18, 1 Šf;
162. Šojat,M.:80.233, 14, 6 Št;
163.Šubarić,I.:80. 141, 12, 10 Šp;
164.Tomanić, S.: 76. 523, 11, 16 Ss; 77. 80, 3, 19Šs;78.
240, 5, 5 ŠE; 80.487, 18, 5 IŠ;


165. Tkalčić, B.: 76. 99, 1, 16 Ss; 79.635, 2, 20 Dv;
166.Tonković,D.:78. 117,4, 19 Dv + 259, 3, 5 ŠE;
167. Tortić, M.: 78. 302, 9,4 ZŠ;
168. Trinajstić, L: 78.496, 9, 7 ZŠ;
169.Tomac,Z.:77.391,3, 10 ZŠ;
170. Turkalj, Z.; 77.306, 6, 8 Lv;
171. Tikkala, W.: 78. 88, 7, 13 Šs;
172.Tomašević,A.:79. 11, 14, 7 IU; 80.445, l,22 0z;
173. Topic, J.: 80.201, 18, 1 Šf;
174. Vasiljević, L: 76.474, 16, 2 UŠ;
175. Vajda, Z.: 77.370, 7, 10 ZŠ; 78. 505, 6, 19 Dv;
80.61, 7,2 UŠ;
176.Vasić,M.:77. 153, 8,2 UŠ;


177. Vilček, E.: 77. 556, 1,23 Im; 80.451, 2,21 Im;