DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 66     <-- 66 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 1 79-194
UDK.630*: 013* (497.13)


KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA
1976 -1995.


INDEX OF AUTHORS AND CONTENT STRUCTURE OF ŠUMARSKI LIST 1976 -1995
Ivan MARIČEVIĆ*


UVODNE NAPOMENE


Kazalo autora suradnika Šumarskog lista (ŠL)
1877-1976. godine sastavni je dio knjige "POVIJEST
ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846-1976," koja je tiskana
1976. g. povodnom obilježavanja 130-obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva (HŠD) i stote godine neprekidnog
izlaženja ŠL-a.


Povodom 150-obljetnice HŠD-a izdana je 1996. g.
Knjiga "HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 18461996",
a zbog ograničenog broja stranica (objektivnih
okolnosti) nije tiskanio ovo poglavlje, iako je bio pripremljen
rukopis.


Uredništvo ŠL-a smatra daje za čitatelje i potencijalne
suradnike zanimljivo objavljivanje podataka koje sadrži
ovo KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠL
po godištima navedenog razdoblja.


Ovaj bibliografski prilog sastoji se od tri posebna dijela,
koji čine cijelinu i to:


1. Uvodne napomene i Tumač kratica
2. Kazalo autora suradnika ŠL 1976-1995. g.
3. Struktura sadržaja po skupinama 1976-1995.
Sastavni dio Uvodnih napomena je odvojen s podnaslovom.
"Tumač Kratica", koji uz redni broj
SKUPINE sadrži dva karakteristična slova, koja određuju
SKUPINU u tabelarnom pregledu STRUKTURE
SADRŽAJA. Prvo slovo uvijek je pisano VERZALOM,
a drugo slovo u pravilu također verzalom ako se radi o
skupinama u koje su razvrstani znanstveni i stručni
članci, a drugo slovo pisano je malim slovima za ostale
skupine (Vidi treći dio).


Drugi dio "Kazalo autora suradnika Šumarskog lista
1976-1995. g." uvijek iza PREZIMENA i početnog slova
imena sadrži: GODINU označenu polumasno sa zadnje
dvije brojke određene godine i točkom. Zatim slijedi
broj prve stranice članka ... sa zarezom, te ukupnim
brojem stranica sa zarezom i rednim brojem skupine
zajedno sa njenom kraticom. Više članaka u godini
odvaja se znakom plus (+).


*Ivan Maričević, dipl. inž. šum. Zagreb, Aleja pomoraca 25/10.


Ovo kazalo upućuje čitatelja na osnovne podatke o
autorima, koji su i koliko puta u naznačenom razdoblju
neposredno sudjelovali u stvaranju nesumnjivo najznačajnijeg
djela šumarske struke - ŠUMARSKI LIST sa
20 knjiga i više od 11 tisuća stranica. U razdoblju od
1976. do 1980. godineje surađivalo 187 autora (prosjek
37 autora godišnje) a u razdoblju 1981 - 1995. godine
surađivalo je 362 autora (prosjek 24 autora godišnje).
Broj suradnika (Su.) po godištima kretao se između 5070
autora (vidi treći dio).


U slučaju ako čitatelj želi orijentaciono doći do spoznaje
(svoga mišljenja) koliko je pojedini autor doprinio
u kvalitetnom stvaranju ŠL-a, tada je potrebno analizirati
strukturu sadržaja određenog godišta i vrijednosno
doći do objektivne ocjene sadržaja članka- prikaza...


Treći dio "Struktura sadržaja" po godištima izrađena
je na temelju podataka iz sadržaja 5 ili 6 svezaka
(Sv.) (12 brojeva) Šumarskog lista, što ovisi koliko je
dvobroja - trobroja tiskano u tijeku jedne godine.


Svako godište ŠL-a u tabelarnom pregledu sadrži:


-
u prvoj vertikalnoj koloni određeni broj SKUPINA;
-
druga vertikalna kolona daje kratki opis SKUPINA;
-
treća kolona njenu KRATICU;
-
četvrta kolona sadrži broj AUTORA-KOAUTORA,´
-
peta kolona broj NASLOVA;
-
šesta kolona broj stranica i
-
sedma kolona sadrži relativne odnose, i omogućuje
kombinacijom podataka iz KAZALA autora da se za
svakog autora utvrdi relativni odnos unutar skupine i
godišta.
Kombinacija podataka iz SADRŽAJA GODIŠTA,
gdje se nalazi i tekst određenih NASLOVA, omogućuje
utvrđivanje i kategorizaciju članaka po područjima,
granama, ograncima, prema najsuvremenijim metodama
za raspoređivanje članaka u odgovarajuće skupine podskupine.


Na ovaj način dolazi se dosta brzo do potrebnih informacija,
koje su zanimljive naročito za potencijalne
suradnike ŠL-a.