DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 67     <-- 67 -->        PDF

1. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4. CXX1 ( 1997), 1 79-194
lOO.Matić, S.: 77.312, 8, 11 Ap; 78.374, 4, 13 Ss;
79.620,7, 12 Ss;
101.Mihelčić,Z.:78. 175,2,9Ss;


102. Momčilović, B.: 78.248, 2, 5 ŠE; 79. 569,4, 8 IU;
103. Mudrovčić, A.: 78.233, 7, 5 ŠE + 564, 1, 20 Im;
104.Marinković, B.:79.224,2, 11 Šs; 80. 71, 6, 8 Ap;
105.Marković,Lj.:77. 153, 8, 2 UŠ;
106.Molnar,L.:77.334, 1,23 Im;
107.Markić, S.:79. 177,4,5Lv;
108. Majer, D.: 80.299,40, 7 Rč;
109. Mandić,Đ.:80. 113, 8, 2 UŠ;
110. Markoje, Đ.: 80.461, 9,2 UŠ;
111. Milosevic, M.: 80.514,3, 16 Ko;
112. Nežić, P.: 79. 553, 8, 8 IU + 603, 2, 8 IU + 606,2,
8IU;
113. Nuriković, S.: 79.208, 5, 15 Šs;
114. Opalički, S.: 76. 555,4, 19 Ls; 77.325, 1, 21 Ls +
547, 1,21 Ls; 78.406,4, 18 Ls; 79. 514, 6, 19Ls;
115. Orlić, S.: 76. 51, 10,2UŠ + 97,2, 16 Ss; 77.436, 5,
2 UŠ; 79.223, 1, 18 Ld + 433, 11, 1 UŠ; 80. 77, 3,
14 Ss;
116.0stojić,Ž.:78.76,7, 8Ap;79. 181,7, 12 Ss;


117. Pere, Z.: 76. 567,2, 22 Im;
118.Piškorić,0.:76.87,
10, 14 PŠ + 184, 1,18 Ld + 274,
3, 18Ld + 277,2, 18Ld + 552, 1, 18Ld+ 193, 1,
22 Im + 295, 5, 14 PŠ + 300, 7, 14 PŠ + 509, 7, 14
PŠ + 548,4, 15 Ob + 552, 1, 18 Ld; 77.73, 3, 20
Ld + 76,4, 20 Ld + 198, 3, 20 Ld + 325, 6, 20 Ld +
413,2, 20 Ld +523, 3, 20 Ld + 540, 3,20 Ld +529,
11,20Ld+552,2,17Šs;78.105, l,17Ld+187,
1, 13 Šs+190,2, 17Ld+ 190,2, 17Ld + 391,2,
15Šz + 393,2, 17Ld + 396,3, 17Ld + 425, 1,20
In; 79. 83, 5, 10 Os + 89,26, 10 Os + 220, 1, 18 Ld
+ 221, 1, 18Ld + 222, 1, 18Ld + 379,2, 15Šs +
381,6, 15ŠS + 398, 1, 16Šs + 493,3, 18Ld + 495,
2, 18Ld + 496,3, 18 Ld +501,2, 19 Ld + 615, 5,
13 Šp + 627, 3, 12 Ss + 375,4, 9 Ap; 80.45, 16, 1
Šf+91,3, 17Ld + 93, 1, 17 Ld + 95, 1, 18Ls +
176, l,18Ls + 255, 1, 17 Ld + 257, 1, 17Ld +
287,4,21 Im + 403,27, 14 Ss+431,4, 14Ss +
435, 2, 14 Ss + 363, 3, 10 Šp + 375, 2, 15 Zp;


119. Pranjić, A.: 76. 183, 1, 18 Ld+ 198, 9, 5 IU; 79. 349,
7, 3 IU;
120. Prijić, M.: 76. 502, 5, 10 Ap;
121. Prokopljević, N.: 76.222, 13, 7 ŠE;
122. Prpić, B.: 76. 5,2, 1 Uv + 117, 7,2 UŠ + 289,2, 1 Uv;
77. 312, 8, 11 Ap + 357,2, 15 Zp; 79.7,4, 7 Ob;
80.189,12, lŠf+285, 2,21 Im + 291, 6,21 Im +
183, 6,0 Ob;
123. Pavletić, Z.: 77.365, 5, 10 ZŠ;
124. Pelcer,Z.: 77. 168,3, 10 ZŠ;
125. Pintarić, K.: 77.441, 8, 2, UŠ; 80.29, 15,2 UŠ;
126. Prolić,N.:77.497, 10,9Rč;
127.Pejović,D.:78.7, 12, 3, IŠ;
128. Popnikola, N.: 78.25, 16,2 UŠ;
129. Potočić, Z.: 78.3, 3, 1 Uv + 269,4, 5 ŠF; 80. 505,4,
8Ap;
130. Prelesnik, H.: 78.423,2, 20 Im;
131. Petrović, G.: 79. 579, 6, 8 IU;
132. Prgin, D.: 79.29, 2, 7 Ob;
133. Petrović, F.: 80.281,4, 20 Dv;
134. Pezdirc,N.:80.471,8,6Št;
135. Popov, M.: 80. 514, 3, 16 Ko;
136. Radovanović, Ž.: 77. 320,4, 10 ZŠ;
137. Rauš,Đ.: 77.312, 8, 11 Ap + 324, 1, 20 Ld; 80.201,
18, 1 Šf;
138. Radauš, V.: 78. 107, 5, 19 Dv;
139.Raguž, D.:78. 159,5,7ZŠ;
140. Ržehak, V.: 78. 100, 3, 14 Zp;
141.Rožan,J.:79.523,6, 8 IU;
142. Rastovski, P: 80.461, 9,2 UŠ;
143.Segedi,N.:76.35, 16,2 UŠ+ 516, 5, 11 Šp;
80.247, 8, 9 Šp


144. Simunović, M. 76. 74, 9, 10 Ap;
145.Strineka,M.:76.282,
1,22 Im; 77. 176,9, 16, Šz +
213,2,23 Im; 78.410,2, 19Dv + 426, 1,20 Im;
79.255, 1, 20 Dv + 256, 3,20 Dv;


146. Sabadi,R.:77.259, 11,6IŠ;
147. Selmanović, A.: 77. 192, 1, 17 Šs;
148. Simić,N.: 77.514, 5, 18PŠ;
149. Spaić, I.: 77.21, 8,4 ZŠ + 467, 12,4 ZŠ;
150. Stefanović,V.: 77.497, 10, 10 ZŠ; 78.298,4, 2 Uš;
80.518, 1, 17 Ld;
151.Skoko,M.:78.526, 1, 16 Ko;


152. Slabak, S.: 78. 378, 13, 13 Šs;
153. Skender, A.: 79.493, 1, 18 Ld;
154. Skorup, V: 79.47, 18,7 0b;
155. Slijepčević, R.: 79.484, 7, 13 Šp;
156. Seletković,Z.: 80.201, 18, 1 Šf;
157. Sever, S.: 80. 117, 15, 5 IŠ + 260,2, 17 Ld + 447, 2,
17 Ld;
158. Šobat,A.:77.359,5, 10ZŠ;
159. Štromar, Lj.:77.48,7, 15 Zp;
160. Šafar,L: 78. 166,3, 11 Os;
161. Šegulja,N.: 78.477, 12, 7 ZŠ; 80.201, 18, 1 Šf;
162. Šojat,M.:80.233, 14, 6 Št;
163.Šubarić,I.:80. 141, 12, 10 Šp;
164.Tomanić, S.: 76. 523, 11, 16 Ss; 77. 80, 3, 19Šs;78.
240, 5, 5 ŠE; 80.487, 18, 5 IŠ;


165. Tkalčić, B.: 76. 99, 1, 16 Ss; 79.635, 2, 20 Dv;
166.Tonković,D.:78. 117,4, 19 Dv + 259, 3, 5 ŠE;
167. Tortić, M.: 78. 302, 9,4 ZŠ;
168. Trinajstić, L: 78.496, 9, 7 ZŠ;
169.Tomac,Z.:77.391,3, 10 ZŠ;
170. Turkalj, Z.; 77.306, 6, 8 Lv;
171. Tikkala, W.: 78. 88, 7, 13 Šs;
172.Tomašević,A.:79. 11, 14, 7 IU; 80.445, l,22 0z;
173. Topic, J.: 80.201, 18, 1 Šf;
174. Vasiljević, L: 76.474, 16, 2 UŠ;
175. Vajda, Z.: 77.370, 7, 10 ZŠ; 78. 505, 6, 19 Dv;
80.61, 7,2 UŠ;
176.Vasić,M.:77. 153, 8,2 UŠ;


177. Vilček, E.: 77. 556, 1,23 Im; 80.451, 2,21 Im;