DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 69     <-- 69 -->        PDF

[. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4. CXXI ( 1997), 179-194


SKUPINE članaka s kraticama IČ, IŠ, IU, PP, PC´,
,,
SS, u pravilu se nalaze u prvom dijelu ŠL-a, i redovnimičitateljima poznati su autori pojedinih članaka i područja
o kojima pišu. Velika je vjerojatnost da će zainteresirani
čitatelj na temelju podataka u KAZALU autora
i STRUKTURI SADRŽAJA odrediti područje /


´
granu ... na koju se odnosi sadržaj određenog (ih) član


ka -(naka).


Na kraju ovoga prikaza mole se čitatelji da eventualne
primjedbe na nedostatke i greške u tekstu, koje nisuiotklonjene u tijeku pripreme ili one nastale zbog tehničkih
smetnji, dostave na odresu UREDNIŠTVA ŠL-a.


j
jj


Posebno želim skrenuti pozornost da ukupni bro
stranica obilježen za određeno godište ŠL-a nije istovjetan
sa podacima u tabelarnim pregledima, uglavnom1zbog bjelina i stranica, koje je UREDNIŠTVO popunjavalo
s kratkim zapisima -obavijestima, (ali bez regis


tracije autora). Također napominjem da broj autora
navedenih u tabelarnim pregledima, a zbrojen po
skupinama, uvijek je osjetno veći, jer su pojedini suradnici
u tijeku jedne godine objavili više članaka u istoj
skupini ili u više različitih skupina.


Kazalo autora i Struktura sadržaja ŠL-a izrađeni su
u ovim oblicima u namjeri da na svrsishodnij i način upoznamo
naše čitatelje i potencijalne suradnike sa velebnim
djelom ŠUMARSKIM LISTOM, koji neprekidno
izlazi 120 godina u organizaciji Hrvatskog šumarskog
društva. Uvjeren sam da će se nastaviti i u sljedećim desetljećima,
pa i stoljećima stvaranje još vrijednijih
Knjiga -godišta našeg uvijek pomlađenog časopisa,
koji je doživio već do sada duboku životnu dob, što je
rijetkost i u svjetskim razmjerima.


Zahvalni smo generacijama vrijednim šumarskim
stručnjacima i svima koji su u tome sudjelovali!


TUMAČ KRATICA


1. Ap =
2. De =
3. Dv =
4. IČ =
5. Im =
6. IŠ =
7. IU =
8. Ko =
9. L =
10. Ld =
11. Ls =
12. Ob =
13. Os =
14. Oz =
15. PC =
16. PP =
17. PŠ =
18 RČ =
Aktualna problematika


Dendrologija


Društvene vijesti
Izvorni znanstveni članci
Inmemoriam
Iskorišćivanje šuma
Izmjera, uređivanje, organizacija šuma.


Kadrovi, obrazovanje
Literatura-knjige i časopisi-prikazi


Domaća literatura
Strana literatura


Obljetnice, portreti


Osvrti, odjeci...


Razni zapisi, obavijesti...


Pregledni članci


Prethodno priopćenje


Povijest šumarstva


Razni članci


19. SC
20. SS
21. Ss
22. Su
23. Sv.
24. ŠE
25. Šl
26. Šp
27. Šs
28. Šf
29. Št
30. Šz
31. Uš
32. Uv
33. Zp
34. ZŠ
Stručni članci
Izlaganje na znanstveno-stručnim
SAVJETOVANJIMA-SKUPOVIMA
Zapisi -prikazi sa SS
Suradnici
Svezak
Šumarska ekonomika
Kratki zapisi iz ŠL i TRUDOVA
Iz šumarske prakse
Iz šumarstva svijeta
Šumarska fitocenologija
Šumarska pedologija (tlo)
Politika, zakoni
Uzgajanje šuma
Uvodni članci
Zaštita prirode i čovjekova okoliša


Zaštita šuma


KAZALO AUTORA, SURADNIKA ŠUMARSKOG LISTA 1976 -1995


Razdoblje 1976-1980. g.


1. Andrašić, D. : 76. 124, 18, 8, Lv; 78. 322, 11, 6 Lv;
79.271, 18,Lv + 289, 10. 0 Lv;
2. Angelov, K.: 76. 100, 2, 16 Ss;
3.Antoljak,R.:76.235,34, 16 Ss; 77. 339, 18, 1 Uv;
79.230, 20 Dv +250, 1 Dv;
4.Androić,M.:77.
115, 16, lOZp; 78. 333, 9, 7Zp + 458,
7,7Zp+505,6, 19 Dv;


5. Antonijević, E.: 77. 554, 2, 23 Im;
6. A. K.: 78.427, l,20Dv;
7. Andrašek, M: 78.262, 7, 5 ŠE;
8. Bađun, S.: 76. 536, 5, 16 Ss;
9. Bertović,S.:76. 107,2, 19 Ls; 77.411, l,20Ld;78.
569,3,20 Im; 79.65, 6, 6 Zp + 71, 6, 6 Zp; 80.99,
18, 1 Šf;
10. Babić,V.:77.557, 1,23 Im;
11. Bartovčak, O.: 77. 171, 5, 13 Šp;
12. Biščević, A.: 77.479, 9,4 ZŠ;
13. Burlica,Č: 77.497, 10, 10 ZŠ; 78.465, 12,7ZŠ;
14.Bajin,I.:78. 194,1, 18 Ls;
15. Bedalov, M.: 78.489, 7, 7 ZŠ;
16.Begović,B.:78.311,ll,3IŠ;
17. Bojanin, S.: 78.439, 19, 3 IŠ; 80. 117, 15, 5 IŠ:
18. Böhm, D.: 78. 67, 3, 7 Rč; 79. 599,4, 8 Ss;