DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Kao posebnost valja istaći skulpture izrađene uz pomoć
motorne pile. Mihajlo Lončarić iz Ivanske izradio
je vlak od lokomotive i dva vagona, a Željko Rade
t a iz Draganića figuralnu skulpturu.


Natjecateljski dio proslave
Drugi dan proslave, 9. listopada, održano je natjecanje
u šumarskim i športskim disciplinama. Natjecali
su se učenici i profesionalni radnici u obaranju i obradi
stabala u sedam disciplina:okretanje vodilice, kombinirani
rez, zasjek, definitivni rez, obaranje na balon, točni
prorez i kresanje grana uz dodatak gašenje požara. Prvo
mjesto u pojedinačnom radu postigao je već spomenuti
radnik Željko Radek a, drugo mjesto postigao je Alen
L o v r a s, učenik IV. b razreda, dok je treće mjesto osvojio
Hrvoje Z e n o n, učenik IV. b razreda. U natjecanju
su sudjelovale dvije ekipe škole ijedna ekipa Uprave
šuma Karlovac.


MONOGRAFIJA ŠUMARSKA ŠKOLA


KARLOVAC


U predgovoru pod naslovom "Moj pogled", dr. se.
Joso G r a č a n, ravnatelj Šumarskog instituta Jastrebarsko,
povezuje 50. obljetnicu neprekidnog i vrlo uspješnog
rada u obrazovanju šumarskih i drvodjelskih tehničara
s vrlo značajnim obljetnicama hrvatskoga šu


marstva, 150 godina Hrvatskoga šumarskog društva,
120 godina neprekidnog izlaženja Šumarskog lista, 50
godina Šumarskog instituta Jastrebarsko, te nastavlja
"Neka nam bude ovom prilikom dopušteno spomenuti i
nadolazeću 100. obljetnicu obrazovanja diplomiranih
inženjera šumarstva gospodarskoga i drvotehničkog
usmjerenja, koju će obilježiti Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu ujesen 1998. godine."


U prvom, tekstualnom dijelu Monografije, 18 je
kraćih članaka 13 autora. To su:


O. Piškorić : Povijesni prikaz razvoja
obrazovanja
šumarskih stručnjaka,
M. Šimunić urednik je monografije i u 4 priloga prikazao
je Utemeljenje škole, Odgojno obrazovni
centar za šumarstvo, Šumarska škola i Šumarska
škola u domovinskom ratu,
S. Jerman : Srednja šumarska škola u razdoblju od
1957. do 1962. godine,
S.Šibenik: Kako smo se mijenjali i širili,


M. S k o k o : Šumarska škola za odrasle i Školske publikacije,
Mirna Korkut: Slobodne aktivnosti učenika i odgojna
uloga škole,


S.
Slat: Doprinos učenika Škole razvoju šumarske
djelatnosti,
Marina G r č i ć : Globe program,


B. P o ž ar: Arboretum - zelena površina moga grada,
Pod naslovom "Sjećanja" - svijet učeničkih naraštaja
nalaze se članci:


D. Jasić : Hvala vam, darovatelji krvi,
Marija Jako vac : Sve moje generacije,
AnicaMrzlj ak: Perivoji i parkovi Karlovca u nastavi
dendrologije i


N. P e r i ć : Škola u krilu grada.
U drugom dijelu Monografije nalazi se popis nastavnika,
osoblja i učenika uz kazalo svih imena.
Podrobniji prikaz Monografije prelazi okvir ovog
izvještaja, uz dodatak da se može naručiti u Šumarskoj
školi, Karlovac, a može se naći i u knjižnici Hrvatskoga
šumarskog društva u Zagrebu.


ARBORETUM I GLOBE PROGRAM


Kada je 1947. godine osnovana Šumarska škola,
smještena je u zgradu bivše Slunjske graničarske pukovnije
na Rakovcu. U toj prizemnici bilo je mjesta za četiri
učionice te zbornicu i uredske prostorije. Kada je odlukom
Skupštine općine Karlovac 1968. godine Šumarskoj
školi priključen drvoprerađivački odjel i poljoprivredna
škola, dobila je prostorije u zgradi ekonomske
škole, koje također nisu bile dostatne za cjelokupnu nastavu,
pa je stoga pokrenuta akcije za gradnju odgovarajuće
zgrade. Grad je za novu školsku zgradu dao zemlji