DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 102     <-- 102 -->        PDF

šte u gradskom predjelu Gaza, na manje-više pustom i
podvodnom terenu, te je u školskom okolišu osnovan
Arboretum, koji je od početnih 6,6 ha proširen na 16 ha.
Danas se u Arboretumu nalazi 966 stablašica i grmova,
od čega 495 četinjača i 473 listača. broj vrsta je manji, jer
su mnoge zastupljene s varijetetama i formama.


Slika 2: Dvorana u kojoj je održan svečani dio proslave.


Američki potpredsjednik AI Gore, 1995. godine
osmislio je istraživačko edukacijski program GLOBE
(The Globe Learning and Opservations to Benefit the
Environment - Globalno učenje i osmatranje za dobrobit
okoliša). Hrvatska se već 1996. godine kao 52. članica
uključila u taj program, započela je suradnja učenika,
profesora i znanstvenika iz 3500 škola usmjerenih
ka istom cilju - radu na dobrobiti okoliša. Jedna jedinica
toga programa je i karlovačka Šumarska škola, a
osmatrači su njezini učenici. Učenici, pod vodstvom
profesorice mr. Marine Grč i ć, dnevno bilježe na meteorološkoj
stanici Škole i na mjernom mjestu kod starog
mosta na Korani atmosferske i hidrološke podatke
te biometrijska mjerenja. Prikupljeni podaci dnevno se
putem Interneta šalju u istraživački centar Boulder u
Coloradu (USA), od kojega istim putem dobivaju i podatke
koji ih zanimaju. Za biometrijska mjerenja u Arboretumu
osnovana je pokusna ploha 15 x 15 m, na kojoj
se prate životne funkcije hrasta lužnjaka kao značajne
vrste karlovačkog područja.


Slika 3: Spomenik prirodi u Arboretumu Šumarske škole s napisom
"Šumarska škola 1997. godine". Kamenje iz svog kamenoloma
Slapnica Školi darovala Uprava šuma Karlovac. Autor
je akademski kipar Vladimir Herljević


ZAKLJUČNO SLOVO
Monografija Šumarska škola Karlovac, trajno je
svjedočenje o postojanju ove škole. Međutim, bivši i
sadašnji djelatnici Škole kao i svi sudionici proslave
´primili su i suvenire, "Karlovački dveri", i privjesakbedž.
Posebna vrijednost ta dva suvenira je u tome što
su izrađeni u drvoprerađivačkom Odjelu Šumarske
škole, a rad su nastavnika i učenika, i kao takvi dokaz o
stručnosti i visini Odjela Šumarske škole u cjelini. Dveri
su dvokrilne, najednom krilu nalazi se grb grada Karlovca,
a na drugom znak (grb) Šumarske škole; kada se
dveri otvore, ukaže se slika školske zgrade. Na privjesku
se na poprečnom presjeku stabalca ili grane nalaze
pričvršćeni emajlirani grb i znak Šumarske škole.


Održavanje proslave novčano su pomogli Ministarstvo
prosvjete i športa te Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva kao pokrovitelji, zatim Uprava šuma Karlovac
i petnaestak oglašivača u Monografiji.


Treba naglasiti da trud koji je u pripremu proslave
uložio ravnatelj Škole prof. Martin Šimunić, kao i svi
njegovi suradnici, zaslužuju puno priznanje i čestitke!


Ovo izvješće o proslavi pedeset godina rada Srednje
Šumarske škole prilika je da se zabilježi kako je dva puta
prijetila opasnost prestanka njezinog rada u Karlovcu,
prvi puta 1951., a drugi puta 1962. godine.


1951. godine, škola je trebala biti premještena u Gospić,
no premještaj nije izvršen, jer je, kako tvrdi inž.
Mladen Skoko, dr. Ivan Ribar prihvatio inicijativu ravnatelja
(Inž. Jurja Lipovšćaka) i nastavničkog zbora,
te ishodio opoziv odluke o premještanju.


Godine 1962. škola je postala škola za izobrazbu
kvalificiranih (KV) šumarskih radnika, ali grad Karlovac
s takvom odlukom nije bio zadovoljan, pa je 1963.
godine uspostavljena nastava za srednji stupanj, za šu