DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 103     <-- 103 -->        PDF

marske tehničare. Kako učenici koji su upisani 1962.
godine u prvu godinu završili po nastavnom programu
za stupanj kvalificiranog radnika, nastavili školovanje
u drugom razredu srednjeg stupnja, morali su u drugom
razredu nadoknaditi razliku po programima jednog i
drugog usmjerenja.


Godine 1962. počelo je gašenje Srednje šumarske
škole za krš u Splitu, koju je trebala zamijeniti Viša
šumarska škola, za koju je bio pripremljen i nastavni
program.Međutim, Viša škola nije nikada započela s
radom. Da se napusti šumarska škola bilo je u interesu


grada Splita, koji je dobio prostranu i suvremenu školsku
zgradu1.


OskarPiškorić


1 U Šumarskom listu br. 11-12 o Šumarskoj školi u Karlovcu objavljena
su dva prikaza:


O. Piškorić: Proslava 30-godišnjice rada Šumarske škole u Karlovcu i
M. Skoko: IX. savezno natjecanje učenika Šumarskih škola, koje je
održano u okviru proslave 30-godišnjice Karlovačke šumarske škole.
KNJIGE I ČASOPISI


Akademik prof. dr. sc. DUŠAN KLEPA C
IZ ŠUMARSKE POVIJESTI GORSKOGA KOTARA U SADAŠNJOST


Izdavač: "Hrvatske šume ", Javno poduzeće za gospodarenje
šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj, p.o. Zagreb


Za izdavača: AnđelkoSerdarušić, dipl. inž.


Glavni urednik: akademik Dušan Kiep a c


Tehnički urednik: inž. Miljenko Vrebčević


Recenzenti: prof. dr. sc. Radovan Križa nee


prof. dr. sc. Dominik Raguž


Lektura i korektura: dr. sc. Katica Cor kalo


Tisak: TIVA Varaždin


Naklada: 3000primjeraka


Iza naslovnice s jelovom prebornom šumom iz šumarije
Crni Lug i ovako navedenih osnovnih podataka


o knjizi, krije se najnovije djelo akademika Dušana
Klepca, tiskano na 236 stranica (formata 24x16,5
cm), sa 53 tablice, 23 dijagrama, dva kartografska prikaza,
šest crteža islikaV. Anderleza iA. Zbašnika,
te sedam crno-bijelih i 61 fotografije u boji. Predgovor
knjizi napisao je zamjenik direktora "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb Damir Moćan, dipl. inž. šum., a
recenzirao ju je prof. dr. sc. Radovan Križanec . Uz
predgovor i uvod, materija je podijeljena na devet
naslova i četiri razine podnaslova.