DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 115     <-- 115 -->        PDF

dr. se. Stančić i dr. se. Filipan, te tajnik HŠD-a. Dogovoreno
je da IMO temeljem traženja HŠD-a za podmirenje
duga u iznosu od ukupno 722.299,20 kn uputi pismeni
podnesak Ministarstvu znanosti i tehnologije,
potkrepljen dokumentima (ugovori, dugovanja i dr.),
koje će službeno razmotriti problem i pokušati naći pogodno
rješenje. Sličan dopis HŠD će uputiti i Fakultetu
kemijskog inženjerstva i tehnologije, tražeći uz podmirenje
duga u iznosu od 768.209,14 kn prvenstveno iseljenje
iz prostora koje koristi. Nakon rasprave U.O.
ovlašćuje predsjednika i tajnika HŠD-a za daljnji postupak,
uključujući slobodu dogovora u svezi s načinom
poravnanja dugovanja.


Tajnik izvješćuje kako prostorije koje su do proljeća
1997. koristile Knjižnice grada Zagereba, nakon njihovog
iseljenja sada koriste "Hrvatske šume", p.o. Zagreb
uz istu zakupninu. Posebno ističe korektan odnos
"Hrvatskih šuma" glede plaćanja zakupa, troškova najma
dvorana, zajedničkih troškova i Šumarskog lista.


Ad. 8. Predsjednik HŠD-a izvješćuje kako je i Predsjedništvo
Akademije šumarskih znanosti raspravljalo


o izdavačkoj djelatnosti u idućem razdoblju. Nakon vrlo
uspješno sačinjene i tiskane monografije Hrast lužnjak
u Hrvatskoj, za koju stižu i iz Svijeta priznanja,
nesporno je na redu Monografija o jeli, kao našoj najznačajnijoj
cmogoričnoj vrsti drveća. Stoga je prijedlog
da HŠD i AŠZ budu nositelji toga projekta, da on
bude ostvaren na čisto komercijalnoj osnovi (pretplati,
prodaji, sponzorstvu i si.), a da inicijalna sredstva osigura
HŠD, kojemu će ulog biti vraćen tijekom ili nakon
realizacije projekta. Prijedlog je nakon rasprave jednoglasno
prihvaćen. Pored toga zaključeno je i nastaviti
dalje raditi na pripremi Priručnika.
Ad. 9. Pod ovom točkom nije bilo materijala za
raspravu.


Predsjednik HSD-a:


Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.


-
pločice WC (zid + pod)
-
hodnik - zidarski, keramički,
bojadisarski radovi ugovor
-
elektroinstalacije
-
vodoinstalacije
-
oprema
Ukupno:


e) Ulaz - Trg Mažuranića 11


-
rukohvati
f) Ispitivanje instalacija u HŠD-u
prema Zakonu zaštite od požara
(dio troška pripadajući HSD-u)


g) Krovište - prema ugovoru
s "Krovoradom"


-
izvan ugovora - dotrajali
snijegobrani oko
-
popravak vijenca fasade oko
Ukupno:
h) Centralno grijanje (ugovoreni radovi
do kraja godine)


-
izrada projekta
-
izvođenje radova
Ukupno:
i) Prozori (do ceste u Šum. klubu)


Sveukupno:


Ad. 7. Predsjednik HŠD-a izvješćuje U. O. o održanom
sastanku s zamjenikom Ministra znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. N. Ružinskim, na kojem su bili nazočni
i ravnatelj Instituta za međunarodne odnose (IMO),


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:


Hranislav Jakovac, dipl. inž.


12.781,48 kn


98.305,99 kn


13.420,00 kn


34.467,80 kn


6.866,18 kn
207.205,91 kn


13.800,00 kn


14.300,00 kn


297.739,50 kn


20.000,00 kn
40.000,00 kn
357.739,50 kn


5.610,00 kn
110.000,00 kn
115.610,00 kn


9.250,00 kn


.019.368,00 kn