DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 116     <-- 116 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
BJELOVAR


Tematska rasprava: "REVIRNI SUSTAV - ORGANIZACIJA, OPRAVDANOST
PRETPOSTAVKE I UČINKOVITOST"


Shodno programu rada između dviju skupština, 2.
prosinca 1997. godine održana je tematska rasprava o
revirnom sustavu. Rasprava je održana u Upravi šuma
Bjelovar, Matošev Trg 1. Bjelovar.


Uvodne naznake na temu rasprave dali su Željko
Gubijan dipl. inž. šum. (Šumarija Vrbovec) i Josip
Bartolči ć dipl. inž. šum. (Šumarija Ivanska) kao tematski
nositelji sekcije u okviru UO Društva Bjelovar:
"Istraživanja, razvoj i planiranje, organizacija, poduzetništvo".


Kao gosti izlagači, ove rasprave, odazvali su se Tomislav
Starčevi ć dipl. inž. šum. dopredsjednikHŠD
(direkcija J.P. HŠ ) i kolegica Jolanda Vincelj dipl.
inž. šum. (Šumarija Krapina).


Ovim putem im se zahvaljujemo na sudjelovanju u
raspravi, u nadi daljnjeg doprinosa oživotvorenju teme
ove rasprave, a shodno zaključcima (donijetim nakon
svih izlaganja i rasprava) od strane Upravnog odbora
našega društva.


U raspravi, nakon uvodnih izlaganja sudjelovali su
prof. dr. sc. Branimir P rp i ć, prof. dr. sc. Vend Vo ndra,
Milan Butković dipl. inž. šum., Duka Kauzlarić
dipl. inž. šum., Milan Presečan dipl. inž.
šum, te uvodničari, poslije čega je dogovoreno da se naknadno
donesu zaključci (UO HŠD Bjelovar).


ZAKLJUČCI TEMATSKE RASPRAVE


1. Nužno je jasno definiranje šumarske politike
a) kratkoročno, u smislu ekonomskih kategorija ;
b) dugoročno, u smislu ekološko-biološke potrajnosti
uz uvažavanje različitosti ekonomsko
privrednih rezultata šuma u kontinentalnoj,
te u mediteranskoj Hrvatskoj;


2.
Namjera rasprave nije bila usmjerena protiv
revirnog sustava, već je doprinos njegovom efikasnijem
oživotvorenju u svakodnevnici.
Citat: Zajključak br. 5 iznijet na 101.skupštini 9.
svibnja ispred HŠD Bjelovar "Revirni sustav nije
proveden u praksi zbog nedorečenosti. Predlažemo
analizu revirnog sustava uz riješavanje elementarnih
opisnih dijelova ovih poslova, te usklađenja
ostalih akata poduzeća" završen citat.
Naše opredjeljenje je - revirni sustav.


3. Javno poduzeće "Hrvatske šume " p.o., kroz "Pravilnik
o unutarnjoj organizaciji " ustrojilo je revirni
sustav 1991. godine.
4.
Nužno je uvažavati znanost i struku u jedinstvenom
i nedjeljivom pristupu revirnom sustavu
u gospodarenju šumama naše Domovine,
uvažavajući iskustva, u organizaciji revirnog sustava
zemalja zapadne Europe.
5.
Sustav odlučivanja sputava provođenje spomenutog
revirnog sustava (provođenje operativnih
odluka) - poduzetništvo, izvođači radova.
Citat: Zaključak br. 9. Iznijet na 101. Skupštini 9.
svibnja 1997.godine ispred HŠD "Kategorije ovlaštenja
i odgovornosti potrebno je precizno definirati.
Predlažemo ustrojavanje unutarnje organiziranosti
koja će regulirati kompetencije i odgovornosti
na svakoj razini, te adekvatne stimulacije i destimulacije."
završen citat.


6.
Pretpostavke za bolje funkcioniranje revirnog
sustava:
a) revirnik je stručnjak (VII/1) sa diplomom Šumarskog
fakulteta - diplomirani inženjer šumarstva,
koji prati i usvaja nova znanja i tehnologije
te ih neprestano primjenjuje u radu ,


b) osnovni kriterij vrednovanja stručnog rada je
kvaliteta, uspješnost, kreativnost, samoinicijativa
i kontinuitet rada;


c) način komunikacija, sustava veza informiranja,
informatizacije i mobilnosti revirnika, ne
smije biti prepreka za obavljanje posla.


7.
Ove zaključke treba uputiti svima koji su pozvani
na tematsku raspravu.
Predsjednik
Milan Presečan dipl.inž.šum.