DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 13     <-- 13 -->        PDF

B. Prpić. Z. Seletković i I. Tikvić: O UTJECAJU KANALA DUNAV - SAVA NA ŠUMSKE EKOSUSTAVE Šumarski list br. 11-12. CXX1 (1997), 579-592
Ima takvih šuma i na drugim mjestima ali, samo
ovako tipični prirodni uvjeti omogućili su cjelokupni
razvoj šuma hrasta lužnjaka.


Hidrološke prilike u ovim šumama danas pogoduju
uspijevanju hrasta lužnjaka i ostalih vrsta drveća nizinskih
šuma, a svaka poremetnja koja bi znatno i trajno
snizila ili povisila razine podzemnih voda ili koja bi
uvjetovala stagniranje površinskih voda u prostoru
šume, izazvala bi nepovoljan utjecaj na šumsko drveće.


RASPRAVA


Već je ranije naglašeno kako raspolažemo s premalo
podataka o budućim odnosima šumski ekosustavi - vodni
režim u prostoru utjecaja budućeg kanala Dunav-
Sava, kako bi mogli ukazati na mjere kojima bi se postigao
najmanji nepovoljni utjecaj na šume poslije njegova
stavljanja u funkciju. Ova se tvrdnja prvenstveno odnosi
na stanje podzemnih voda i definiranje njihovoga nultog
stanja, a stoje odlučujuće za davanje smjernica, a konačni
cilj bio bi da se poslije izgradnje kanala Dunav-Sava


Sušno razdoblje započeto 1983. a završeno 1993.
godine koje je izazvalo stresove, fiziološko slabljenje i
sporadično sušenje stabala hrasta lužnjaka, danas je iza
nas. Suša je značajno utjecala na razine podzemnih voda,
snizivši ih znatno, ali se 1993. vratila na prijašnje
razine. Dio hrastovih stabala se osušio, što međutim nije
značajno narušilo strukturu nizinskih šuma. U prilogu
dajemo tablicu uzroka i mjera sanacije hrasta
lužnjaka prema Prpić, 1996.


- Discussion
održi režim podzemnih voda koji ne bi ugrozio šume.
Iako imamo podatke o podzemnim vodama u šumskome
bazenu Spačva, oni su iz dva razloga neupotrebljivi.
Broj godina motrenja je prekratak, samo 7 godina,
i razdoblje motrenja klimatski je nepovoljno. U vremenu
od postavljanja piezometara 1988. pa do 1995.
kada su podaci obračunati bilo je 7 sušnih godina. U posljednjoj
osmoj godini vodostaj se u svim piezometrima
podigao za oko 1 m. (Vidi graf 1. i 2.)


Godišnji vodostaji razina podzemnih voda na pjezometru 04-B6
Annual levels of water table at the piezometer 04-B6


II maximalna - max.
srednja - mean
_ > minimalna - min.
te u kota terena elevation
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
GodineYears
Godišnji vodostaji razina podzemnih voda na pjezometru 06-151)
Annual levels of vvater table at the piezometer 06-BD
E a maximalna- max.
srednja - mean
E minimalna-
min.
kota terena elevation
L*


1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Godine- Years