DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 18     <-- 18 -->        PDF

B. Prpić, Z. Seletković i I. Tikvić: O UTJECAJU KANALA DUNAV - SAVA NA ŠUMSKE EKOSUSTAVE
sufficient to determine the limits far these forests, a number ofpiezometersshould be set up so that steps toprotect the forests can be recommended.


The total value ofthe affected forest complex, which covers an area ofover
46,000 ha and contains about 14 million square meters ofgrowing stock, exceeds
2 billion DM in terms ofraw material and energy, while its ecological and
social value is priceless.


Should the assessment ofthe state of forests and forest sites show the NECESSITY
to correct the plan ofthe Danube-Sava canal, a possibility to do so must
beprovided.


Šumarski list br. 11-12, CXX1 (1997). 579-592


STAJALIŠTE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE U SVEZI S PRIJEDLOGOM
IZGRADNJE HIDROELEKTRANE NOVO VIRJE NA RIJECI DRAVI


Projekt hidroelektrane Novo Virje (HE N. Virje)
obuhvaća dio Podravine u kojemu se nalazi više nizinskih
šuma velike kakvoće, sastavljenih pretežito od hrasta
lužnjaka (Quercus robur L.), a nalaze se uz trasu planirane
akumulacije i odvodnog kanala hidroelektrane.


Gospodarska i ekološka vrijednost šuma


Površina nizinskih šuma koje će biti utjecane hidroelektranom
iznosi oko 11.000 ha (prema proizvoljnoj
procjeni investitora samo 7.000 ha) s ukupnom drvnom
zalihom od kojih 3,5 milijuna m3 drva hrasta lužnjaka i
ostalih vrsta drveća nizinskih šuma. Hrast lužnjak zastupljen
je u ovim šumama sa 65%.


Te nizinske šume proizvedu godišnje oko 75.000
m1, što predstavlja kapital, zavisno o stanju tržišta, od
10 do 20 milijuna DEM. Sveukupna drvna zaliha koja
stvara spomenuti prirast procjennjuje se na preko 500
milijuna DEM, dok je ekološka vrijednost šume procijenjena
na 7 milijardi DEM. Ekološka vrijednost ovih
šuma u sebi uključuje hidrološku, vodozaštitnu, klimatsku,
protuimisijsku, genetsku, lovno i -ekološko-turističku,
estetsku, rekreacijsku, zdravstvenu i dr. funkcije
šume. Nizinske šume toga područja odlikuju se uz to i
velikom biološkom raznolikošću (biološki diverzitet).


Kakve se posljedice očekuju poslije
eventualne izgradnje HE N. Virje u
gospodarskim sastojinama nizinskih šuma


Izgradnjom HE N. Virje šume su osuđene na propadanje
i to posebice hrast lužnjak, koji je posebno osjetljiv
na promjenu vodnih odnosa u staništu, i na zamočvarenje
i na osušenje staništa. Veliku osjetljivost pokazale
su i druge vrste drveća nizinskih šuma, kao npr.
crna joha u šumi Kalje kod Lekenika. Zamočvarenje bi
izazvala akumulacija (pojava anaerobiosisa), a sušenje
staništa odvodni kanal koji bi izazvao snjiženje razina
podzemne vode i sušenje šumskoga drveća.


Kako se projektiralo?
Na izvedbenom projektu radilo se istovremeno uz
izradbu studija o utjecaju HE N. Virje na okoliš. Kona


čna studija utjecaja na okoliš nije donesena, odnosno
postavljeni monitoring u pripremi konačne studije,
smatra se, prema mišljenju investitora, konačnom studijom
o utjecaju na okoliš HE N. Virje.


Konačna studija a koja se izrađuje na osnovici više
idejnih projekata hidroelektrane, trebala bi uz obvezatnu
procjenu koristi i gubitaka investicijskog zahvata poslužiti
za donošenje odluke o načinu gradnje odnosno korištenja
vodene energije, u smislu davanja upute za izradu
izvedbenog projekta.


Zanemarena su stručna šumarska mišljenja, odnosno
projektant je dao svoje "stručno" šumarsko mišljenje o
utjecaju buduće HE N. Virje na šumske ekosustave.


Cijena štete koja bi nastala u šumama!


Neposredna šteta u šumama iznosila bi preko 500
milijuna DEM, dok se ekološka šteta procjenjuje na 7
milijardi DEM.


Osnovica iznesenog stajališta


Osnovica su rezultati preko 150 znanstvenih i stručnih
radova objavljenih u nas i u inozemstvu.


Prijedlog riješenja


Održati znanstveno-stručni skup energetičara, hidrologa,
šumara, agronoma, biologa, prostornih plane ra
i dr. pod radnim nazivom:


"Energetska, ekološko-biološka i opće


gospodarska procjena kod izgradnje hi


droelektrana u srednjemu i donjem toku


nizinskih rijeka - prijedlog optimalnoga


korišćenja"


Cilj skupa: pronalaženje optimalnih riješenja.


Pripremio B. Prpić