DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 593-597
UDK 630* 181.1 +188 : 630* 173.5 + 174.7 (Abies alba Mili.) 001.


O VAŽNOSTI OTKRIĆA VRSTE EQUISETUM SYLVATICUM L. (EQUISETACEAE)
ZA RAZUMJEVANJE AUTOKTONOSTI OBIČNE JELE {ABIES ALBA MILL.,
PINACEAE) U POŽEŠKOME GORJU


ABOUT THE IMPORTANCE OF THE DISCOVERY OF THE SPECIES EQUISETUM SYLVATICUM L.
(EQUISETACEAE) FOR UNDERSTANDING AUTOCHTHONISM OF THE SILVER FIR
(ABIES ALBA MILL., PINACEAE) IN POŽEŠKO GORJE


Ivo TRINAJSTIĆ*, Josip FRANJIĆ*, Ivica SAMARDŽIĆ**


SAŽETAK: Equisetum sylvaticum L. rijetka je biljka hrvatske flore. Poznata
je samo iz nekoliko lokaliteta, a njeno je najznačajnije nalazište upravo
NPŠO Zalesina, gdje raste na lokalitetu Belevine iPepelarnica. Tu ulazi u sastav
posebne močvarne šume jele as. Carici brizoidis-Abietetum Trinajstić
1969. i subasocijacije eguisetetosum sylvaticae Trinajstić 1974.


Tek je nedavno (1996) vrsta Equisetum svlvaticum otkrivena još znatnije
prema istoku, ali u drukčijem području u odnosu na Alpe. Otkrivena je u Požeškome
gorju (Papuk) u Slavoniji, i to je njeno novo nalazište u hrvatskoj flori.
Tu se razvija u sklopu močvarne šume jele, koja po svom flornom sastavu
odgovara u osnovi as. Carici brizoidis-Abietetum i to njenoj subasocijaciji
eguisetetosum sylvaticae.


Nalaz vrste E. svlvaticum u Požeškome gorju zanimljiva je potvrda da se
sintaksonomska interpretacija močvarnih šuma jele u Gorskom Kotaru i Velikoj
Kapeli u Hrvatskoj može smatrati logičnom.


UVOD - Introduction


Svojevremeno su močvarne šume jele (Abies alba Navedena sintaksonomska interpretacija močvarnih
Mili.) u Hrvatskoj izdvojene iz opsega as. Blechno-šuma jele u Gorskom kotaru i Velikoj Kapeli u HrvatAbietetum
Ht. (1938, 1950) 1962 u posebnu asocijaciju skoj može se smatrati logičnom, jer u smjeru od zapada
Carici brizoidis-Abietetum Trinajstić 1969. (Trinajprema
istoku vrsta Equisetum sylvaticum L. dosiže svostić
1969, 1974). Taje, pak, asocijacija raščlanjena na ju istočnu granicu u zapadnoj Hrvatskoj i tu ulazi u sasdvije
subasocijacije - subas. typicum (= subas. cariceto-tav močvarnih šuma jele za koje je posebice značajan
sum brizoidis) i subas. equisetetosum sylvaticae TrinajCarex
brizoides L. Kako se C. brizoides ne širi dalje
stić 1974). Subasocijacija Carici brizoidis-Abietetum prema zapadu, područje Gorskoga kotara upravo je ono
equisetetosum sylvaticae najuže je srodna s alpskom prijelazno područje, gdje dvije izrazito močvarne biljasocijacijom
Equiseto sylvaticae-Abietetum, koju je ke, elementi šumske vegetacije, rastu zajedno. U smK
u o c h (1954) opisao iz Švicarske. jeru prema zapadu zaustavlja se Carex brizoides, a u
smjeru prema istoku Equisetum sylvaticum. Tek je nedavno
(1996) vrsta Eguisetum sylvaticum otkrivena u


* Prof. dr. sci. Ivo Trinajstić, dr. sci. Josip Franjić, Šumarski fakultet, Požeškom gorju, znatnije prema istoku, u odnosu na
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb
dosad poznata nalazišta, i u području koje je tijekom


** Dipl. ing. Ivica Samardžić, Uprava šuma "Požega", M. Trnine 2, HR


34000 Požega holocena potpuno izgubilo povezanost s Alpama.