DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 20     <-- 20 -->        PDF

1. Trinajstić, J. Franjić, 1. Samardžić: O VAŽNOSTI OTKRIĆA VRSTE EQUISETUMSYLVATICUML... Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 593-597
EQUISETUM SYLVATICUM L. U HRVATSKOJ FLORI
Equisetum sylvaticum L. in the flora of Croatia


Vrsta Equisetum sylvaticum je rijetka biljka hrvatske
flore. Najstariji dostupni podaci potječu od
Schlossera & Vukotinovića, koji ju u djelu
"Flora Croatica" iz 1869. citiraju prema nešto starijem
njihovom djelu "Svllabus Florae Croaticae" iz 1857.:
"In nemoribus frondosis sylvisque umbrosis humidis,
nec non in pratiš udis St. Helenam, Paukovec, et
Crisium, nec minus in Moslavina in sylva Jelenščak"
(Schlosser & Vukotinović 1869: 1324), prema
"Syllabus"(Schlosser & Vukotinović 1857)


Nešto kasnije Hire (1905: 184) navodi vrstu E. sylvaticum
za područje Gerova u Gorskome kotaru "na
vlažnim mjestima kod seoca Vode", a Degen (1936)
za područje Velebita "An schattigen Stellen bei dem
Oštarijski ponor (R)" (Degen 1936: 485).


Tek u novije vrijeme Trinajstić (1974) nalazi vrstu
E. sylvaticum, također u Gorskome kotaru i to u Zalesini
(Belevine) i kod Kupjaka (Pepelarnica).


U herbariju Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-ma


tematičkoga fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (Hb ZA),
pohranjena je vrsta E. sylvaticum iz tri lokaliteta:


1. Sv. Šimun (St. Symon) na Medvednici kod Zagreba
(Klingraff); 2. Suma Luščić kod Karlovca (Rossi) i
3. Selo Vode kod Gerova (D. Hire).
Za literaturne podatke o nalazištima vrste E. sylvaticum
koje navode Schlosser & Vukotinović
(1869) nema herbarske potvrde. Navod Degena
(1936) prema Rossiju također nema herbarsku potvrdu,
a osim toga Rossi ni u "Flori južne Hrvatske"
(Rossi 1924), ni u "Pregledu flore Hrvatskoga primorja"
(Rossi 1930) ne spominje vrstu E. sylvaticum.
Lokaliteti navedeni u Hb ZA nisu kasnije potvrđeni.
Sumnjiv je nalaz kod Sv. Šimuna na Medvednici, jer je
vjerojatno došlo do zamjene etiketa. Lokaliteti "Luščić
kod Karlovca" i "Selo Vode kod Gerova" su vjerojatno
točni. Na temelju iznijetoga, od svih literatumih i Hb
ZA navedenih nalazišta, jedino su ona u Belevinama i
na Pepelarnici u više navrata potvrđivana.


NOVO NALAZIŠTE VRSTE EQUISETUM SYLVATICUM L.
New locality of the species Eguisetum sylvaticum L.


Vrsta Equisetum sylvaticum je u Požeškom gorju
otkrivena na Papuku u Slavoniji, i to je njeno novo
su flore Europe (Jala s &Suomine ndručje Republike Hrvatske (si. 1).
1972) za ponalazište
u hrvatskoj flori. Otkrivena je
u šumskom predjelu Đedovica, gospodarska
jedinica "Đedovica - Trešnjevica",
odjel 18 a i b uz cestu ZvečevoVoćin,
ispod glavnoga prijevoja, oko
300 m od hotela "Đedovica" na nadmorskoj
visini 470-540 m. Tlo je distrično
smeđe, zamočvareno i zakiseljeno
u uskoj udolini među dvjema kosama,
širine oko 50 m, dužine oko 400
m, s padom prema Voćinu, nagiba 1530°,
a sredinom udoline protiče potok.
Izgradnjom asfaltne ceste središnji,
najniži dio je degradiran, otvoren je
sklop te je unijeta smreka (Picea abies
Ih.l Karst.). Znakovito je da se i tu
razvija u sklopu močvarne šume jele,
koja po svom flornom sastavu u osnovi
odgovara as. Carici brizoidis-Abietetum,
i to njenoj subasocijaciji equisetetosum
sylvaticae, kako se to može zaključiti
iz tablice 1.


Napokon su ovom prigodom isSlika
1 Areal vrste Equisetum sylvaticum L. (dopunjeno i korigirano prema Jalas &
pravljeni i dopunjeni podaci o rasproSuominen
1972)


Figure .. Distribution of the species Equisetum svlvaticum L. (aceording to Jalas & stranjenosti vrste E. sylvaticum u AtlaSuominen
1972 supplemented and corrected)