DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 98     <-- 98 -->        PDF

čko-fiziološkog zavoda u Zagrebu. Odan političkim
stremljenjima toga vremena, Vouku nije bilo teško da,
kad god mu se za to ukazala prilika, sputava rad i napredovanje
svog ozbiljnog suparnika, koji je i na planu
geobotaničke znanosti "mislio hrvatski". Posebno kobne
za Horvata bile su prve godine poslije Drugog svjetskog
rata, kada je ne samo skinut s dužnosti predstojnika
Botaničkog zavoda i Botaničkog vrta, nego je i lišen
slobode te pod prijetnjom izvješća "anketne komisije"
jedva spašava život. Ostavši tako neko vrijeme bez posla
nije sjedio prekriženih ruku. Napisao je i šumarima
dobro znano djelo o fitocenologiji, "Nauka o biljnim
zajednicama", koja je tiskana 1949. godine. Kao najpozvaniji,
naglašava prof. Ilijanić, pisao je za Europu svoje
životno djelo o vegetaciji područja jugoistočne Europe.
Prerana smrt spriječila gaje da to kapitalno djelo i
okonča. Učinili su to njegovi suradnici, prof. dr. VjekoslavGlavač
i prof. dr. Heinz Ellen be rg udjelu
"Vegetation Sudosteuropas", zaduživši voljenu domo


vinu Hrvatsku.


NP "Risnjak"; u sredini dr. Marija-Seka Soljačić, kćerka


prof. Horvata.


(Foto: Alojzije Frković)


Određenu dopunu prikaza života i djela prof. Horvata
dao je u svom istupu prof. dr. Ivo Soljačić, zet
pokojnog Horvata, istaknuvši kako Horvata danas najviše
citiraju fitocenolozi Rusije, dok je dekan Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Mladen
F i g u r i ć ukazao daje nastavak vegetacijskih izučavanja
i kartiranja imao najviše odraza medu znanstvenicima
i istraživačima Šumarskog fakulteta, počevši od
prof, dr Stjepana Bertović a kao najistaknutijeg
sljedbenika pa dalje.


Za riječ se javila i doc. dr. Paula Durbešić, predsjednica
Hrvatskog ekološkog društva, te dr. Zvonimir
Pelcer, evocirajući uspomene na svoje osobne susrete
i rad s prof. Horvatom. Na skupu u Crnom Lugu
govorili su u ime Rektorata Sveučilišta njegov akademski
tajnik Josip M i 1 i ć, dipl. iur. i Želimir Štahan,
koji je u ime pokrovitelja ispred upravne zgrade parka u
Bijeloj Vodici kod Crnog Luga otkrio spomen-medaljon
s likom prof. dr. Ive Horvata, rad akademskog kipara
Ante Starčevića . Potrebne hortikulturne zahvate
okoliša spomen-obilježja proveo je Guido
D r e m i 1, dipl. inž. šum. i tvrtka "Zeleni studio" iz
Zagreba


Slika 2. Spomen-medaljon s likom prof. dr. Ive Horvata (18971963),
hrvatskog botaničara i osnivača NP "Rinjak", otkrio
je u ime Ministarstva kulture RH dipl. inž. Želimir Štahan


(Foto: Alojzije Frković)