DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Metode oplemenjivanja drveća i testovi
potomstva
5. Rasadničarska proizvodnja
6. Obnova šuma, s potprojektima:
Vitalnost šuma
Korištenje predloška prirodnoga razvoja u
obnovi šuma
Predviđanje razvoja sastojine
7. Uzgajanje šuma
8. Sječa i transport
9. Prerada drva i korišćenje energije
10. Zdravlje šuma, bolesti i štetnici, s potprojektima:
Nadziranje pesticida
Savjetodavna služba za štete u šumama
Ekologija losa i jelena, štete od brštenja i
šumski ekosustavi
Istraživanje
truleži korijena i vrata korijena
šumskoga drveća
Zdravstveno stanje šuma
11. Utjecaji šume na okoliš, s potprojektima:
Utjecaj šumarstva na smjer voda
Korištenje drva i zaštita okoliša u Finskoj i
drugim državama
Reakcija šumskih ekosustava na čimbenike
okoline (Europski program za intenzivno
praćenje šumskih ekosustava u Finskoj)
12. Inventura šuma
13. Profitabilnost šumarske ekonomike
14. Planiranje u šumarstvu, s potprojektima:
Korištenje drveta i potencijalno dopušteno
smanjenje
Utjecaji smanjenoga korišćenja šuma
Sustav kratkoročnoga predviđanja u šumarstvu
U NEKOLIKO REDAKA


Razina vode Vranskog jezera na otoku Cresu tijekom
šest godina smanjila se za 3,89 m. Razlog sniženja
vodostaja je u izrazito sušnom razdoblju te crpljenju
vode za opskrbu stanovništva.


Časopis "Hrvatske vode" 1997.br. 18.


Gozdarski vestnik u br. 5-6/97. uveo je Burzu za
otkup drvnih sortimenata, u kojoj je omogućeno
Gozdnim gospodarstvima i drugima objavljivanje cijena
po kojim otkupljuju drvne sortimente. U ovome broju
otkupne cijene objaviloje Gozdno gospodarstvo Postojna
d.d. i Šoško Gozdno gospodarstvo Tolmin p.o.


Sustav praćenja privatnoga šumarstva
Rezultat investicija u unapređenje šumarstva
Donošenje odluka u gospodarenju sastojinama
15. Višestruka funkcija šuma
16. Biološka raznolikost šuma, s potprojektima:
Utjecaj gospodarenja šumama na raznolikost
kukaca i mikroorganizama
Očuvanje genetske raznolikosti autoktonih
vrsta listača
Genetska raznolikost patogenih organizama
i njihova epidemiologija
17. Trgovina drvetom
18. Šumarska industrija i njeni proizvodi
19. Laboratoriji i male tvrtke u šumarskom sektoru
20. Šumarska politika
21. Šumarska statistika
22. Informacijski sustavi
Istraživačke aktivnosti Instituta su:


1. Istraživački projekti i programi
2. Publikacije
3. Informacijski sustavi za istraživanja
4. Eksperimenti na pokusnim plohama
5. Laboratorijska istraživanja
6. Međunarodne aktivnosti
Za rad Instituta od posebnoga značenja su istraživačke
šume, koje čine osnovu za dugoročna istraživanja i
obuhvaćaju različite ekosustave.
Publikacije se izdaju u suradnji s "Finskim društvom
šumarskih znanosti". To su "Silva Fennica",
"Acta Forestalia Fennica " i "Folia ".


Marilena Idžoj tić & Josip Franj ić


Cijene se odnose za robu fco. kamionska cesta i iskazane
su u SIT/m´ s p.d. (prva brojka za GG Postojna, a
druga za Šoško GG): smreka/jela F 24.000/23.100, trupci
II 8.000/9.130, celulozno drvo 2.600/3.300; bukva F
23.000/23.100, trupci I 10.700/12.870, trupci III 5.000/


5.060 itd. Šoško GG objaviloje i cijene za borove trupce
(obični i crni) s 8.800 LIT za I. klasu, javorove iste
klase 17.050, jasenove 17.050 LIT. itd.
Tvornica celuloze i papira Videm Krško 1993.
godine pala je pod stečaj. Tri godine kasnije tj. 1996.
godine na javnoj dražbi kupilo ju je holding društvo
ICEC (International Consulting, Engineering and Con