DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 101     <-- 101 -->        PDF

tracting) iz Ostrave u Češkoj. Obnovljenaje proizvodnja,
a za drugu godinu rada tj. za 1988. godinu planirana
je proizvodnja 112. 000 tona celuloze i 140. 000 tona
papira, odnosno približna proizvodnja prije stečaja.


(G. v. 09/97).
Površina šuma na Zemlji prema podacima FAO
od 1990. do 1995. godine smanjena je za 56,35 milijuna
ha. Površina šuma u tom petogodištu smanjena je u
Africi za 3,5%, u Aziji (bez dijela u bivšem SSSR-u) za
3,4%o, u Južnoj Americi za 2,7%, u Oceaniji za 0,5% te
u Srednjoj i sjevernoj Americi za 0,3%. U bivšem
SSSR-u u isto vrijeme površina šuma povećana je za
0,3%) a u Europi za 1,4%.


Sumoposjednici na jugozapadu Francuske (Landes
de Gascogne, gdje su gotovo isključivo borove šume)
osnovali su 1947. godine uzajamno osiguravajuću
blagajnu MISSO za naknadu štete od šumskog požara.
Kasnije je osiguranje protcgnuto i na štete od nevremena.
Osigurano je samo drvo na panju. U pedesetoj godini
postojanja, tj. 1997. godini broj članova u Landes de
Gascogne iznosio je 1602 člana, a osigurana površina
šuma 191. 629 ha s osigurninom 4,9 MF. Kasnije su se
u MISSO učlanjivali sumoposjednici i iz drugih krajeva
Francuske, te ih je 1997. godine bilo 1952 člana, s
površinom šuma 131. 319 ha. Broj članova u stalnom je
porastu. U desetgodištu 1987-97. u Landes de Gascogne
broj je povećan za 10%, a u ostaloj Francuskoj za
670%. Osigurane površine u istom razdoblju u Landes
de Gascogne povećane su za 30%, a u ostalom dijelu
Francuske za 240%.


F.deF. 1997.br. 405.


Prije 130 godina u Nancy-u je počela s radom
l´Ecole National des Faux et Forets (ENEF), tj. nacionalna
škola za vode i šume. Tijekom godina Škola se


razvila u visoku školsku ustanovu za obrazovanje šumarskih
inženjera. Godine 1965. ova Škola ujedinila se
s / ´Ecole National du Genie Rural, tj. za prirodni okoliš
pod nazivom l´Ecole Nationale du Genie Rural, des
Faux st des Forets (ENGREF). Uz središnju školu u
Nancy-u u Montpellieru osnovan je Odjel za toplija područja
Francuske, a u Kourou u Africi za šumarstvo u
humidnim tropima (do tada se tropsko šumarstvo studiralo
u Nancy-u).


F.deF. 1997. br. 405.


Šume u Švedskoj zauzimaju 55,3% državnog
teritorija od 41,1 milijun ha. Drvna zaliha iznosi 2 666
milijuna m\ godišnji prirast 90,2 milijuna m3, a
godišnji etat 70 milijuna m\ U šumarstvu je zaposleno


27. 000 radnika, a u šumskoj industriji 72. 000.
Šumarsko udruženje kanadskih Indijanaca. U
Kanadi živi oko 1,5 milijuna osoba indijanskoga porijekla,
od čega oko 600 000 čistih Indijanaca (Aboriđana).
U studenome 1989. godine u Vancouveru (Britanska
Kolumbija) Indijanci su osnovali šumarsko
udruženje -National Aboriginal Forestrv Association
(NAFA). U intervjuu, danom Oesterreichiches Forstzeitung
(br. 8/1997), izvršni direktor NAFA Harry
Bombay, rekao je daje glavna svrha Udruženja borba
za potrajno šumsko gospodarenje, jer kanadski Indijanci
u šumskom gospodarstvu vide održavanje životnoga
prostora. Uništi li se šuma, bit će uništen i njihov
životni prostor. Nestat će divljaci za lov i za opskrbu
krznom, neće biti ribe, duhovni ustroj naroda bit će razoren,
jer je on usko povezan s prirodom.


Dodajmo, da su Indijanci kao narod pod zaštitom
države, dok je šumarstvo u nadležnosti Provincija, pa
su i Zakoni o šumama različiti.


Oskar Piškorić


ERRATA CORRIGE!


U Šumarskome listu 9-10 1997. godine na stranicama 546-549 u članku "6. KONGRES BIOLOGA
HRVATSKE s međunarodnim sudjelovanjem (Kronika Kongresa)" slučajno je izostavljen prikaz posterskoga
priopćenja Alojzija Frko vica , dipl. inž. šum. pod naslovom "Stradanja europskih smeđih medvjeda u ratu i
poraću u Lici i Gorskome kotaru u razdoblju od 1991. do 1996. godine."


Molim autora članka da uvaži ispriku jer je pogreška u potpunosti slučajna.


Dr. sci. Josip Franjić


U Šumarskom listu br. 9-10. 1997. godine u članku A. Tomaševića : POVIJEST POŠUMLJ AVANJA NA
OTOKU VISU na str. 522 u potpisu prve slike umjesto "uvala Stonca" treba stajati "uvala Stončica."


U Šumarskom listu br. 9-10 1997. godine u nekrologu kolegi dipl. inž. Pavlu Vojtu, poradi nedovoljne
informiranosti kolega, pogrešno je naveden razlog njegove smrti. Smrt je zapravo nastupila od posljedica
tragičnog udesa.