DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ranske šume - U. Š. Senj, te Zagreb - upoznavanje


gostiju s povijesnim i kulturnim sadržajima grada.


U tijeku su dogovori oko razmjene stručnih ekskur


zija i suradnje.


2.
Prethodni posjet i zatim skupni posjet inženjera iz
ZIHLADOVICA - Češka, na područje Vrbovca, Lipovljana,
Novske i Vinkovaca.
3.
Okrugli stol i konferencija za tisak "O utjecaju vodotehničkih
zahvata na nizinske šume (zajedno s
komitetom MAB-a (Čovjek i biosfera))".
4. TV emisije HRVATSKE ŠUME I ŠUMARSTVO
Završetak emitiranja i priprema video-kazete za
Svjetski šumarski kongres - temeljem jedne od TV
emisija (iz kazete pohranjene u HŠD-u sa snimkama
svih emitiranih emisija iz ovog ciklusa).


5.
Promocija 2 knjige: Brežnjak, M.: PILANSKATEHNOLOGIJA
DRVA I. dio i akademik Kiepac, D.: Iz
šumarske povijesti GORSKOGA KOTARA u sadašnjost,
te predavanje prof. Z. Laurića, ŠUME I ŠUMARSTVO
ARGENTINE.
6.
Pripremni radovi - sastanci s područnim šumarskim
društvima o ustrojstvu HŠD-a prema Zakonu o udrugama,
izrada Statuta te usklađenje s primjedbama
na Statut, godišnje Skupštine područnih ŠD i
priprema za ovu Izvanrednu Skupštinu HŠD-a.
7.
Održavanje zgrade Hrvatski šumarski dom
-
uređenje krova oko 700 nr - cijeli vanjski dio +
onaj dio dvorišnog dijela koji nije uređen 1993.
godine.
-
uređenje prostorija HŠD-a
-
radovi u tijeku na uređenju centralnog grijanja u
budućem Šumarskom klubu.
Što se tiče financijskog izvješća, ono je prihvaćeno
na redovitoj Skupštini HŠD-a u svibnju 1997., a šesto
mjesečni, deveto mjesečni i izvještaj za proteklih 11
mjeseci 1997. godine prihvaćenje na dosadašnjim sjednicama
Upravnog odbora, dok konačno Izvješće o financijskom
poslovanju za 1997. godinu slijedi u idućoj
godini, kako je to zakonom propisano.


Ova Izvješća Skupština jednoglasno prihvaća i daje
razrješnicu dosadašnjem Upravnom i Nadzornom
odboru.


Ad. 4. b) Kandidacijsko povjerenstvo kao stoje već
naznačeno, izabrano je odmah nakon usvajanja dnevnog
reda (Ad. 1.)


Ad. 4. c) Predsjednik poziva Kandidacijsko povjerenstvo
da iskaže svoj prijedlog.


U ime Kandidacijskog povjerenstva Adam Pavlović
zaključuje kako su na temelju čl. 24. i čl. 36. upravo izglasanog
Statuta i odluka Skupština ogranaka, predsjednici
ogranaka već po svom položaju članovi Upravnog
odbora. On ih poimence navodi i to onim redom


kako su održane Skupštine ogranaka: Mario Stipetić,
Zvonko Rožić, Herbert Krauthackcr, Ilija Gregorović,
Ivan Đukić, Milan Presečan, Damir Delač, Branko Belčić,
Željko Marman, Dujo Pavelić, Vlado Topić, Vladimir
Bogati, Ivica Fliszar, Berislav Vinaj, Damir Matošević,
Ivan Pentek, Zvonko Kranjc, Luka Radošević i
Milan Krmpotić.


Na temelju čl. 36. Statuta predlaže ostalih 6 članova
za Upravni odbor: Branimira Prpića, Glavnog urednika
Šumarskog lista, koji je također član Upravnog odbora
po položaju, Josu Vukelića sa Šumarskog fakulteta, Šumarski
odjel, Mladena Figurica sa Šumarskog fakulteta,
Drvno-tehnološki odjel, Josu Gračana sa Šumarskog
instituta, Slavka Matica iz Akademije šumarskih znanosti,
te Tomislava Starčevića uglednog člana struke,
koji se posebno ističe u radu HŠD-a.


Za Nadzorni odbor predlaže: Slavka Šarčevića za
predsjednika, a Valeriju Vukelić i Željka Perkovića za
članove, te Nikolu Komlenovića za zamjenika člana.


Za predsjednika HŠD-a predlaže Slavka M a t i ć a, a
za dopredsjednike Tomislava Starčević a i Mladena
Figurica.


Kako i poslije poziva za druge prijedloge, novih prijedloga
nije bilo, predsjednik poziva članove Skupštine
na glasovanje. Zaključeno je da se ne glasuje pojedinačno,
nego za cijelu listu koju je predložilo Kandidacijsko
povjerenstvo.


Jednoglasno m odlukom predloženi kandidati
izabrani su u navedena tijela Hrvatskoga šumarskog
društva:


1.
Prof. dr. se. Slavko M a t i ć, za predsjednika
HŠD-a i U. O. HŠD-a
2.
Tomislav Starčević, dipl. inž. šum. za
dopredsjednika HŠD-a i U. O.
3.
Prof. dr. se. Mladen Figurić, za dopredsjednika
HŠD-a i U. O.
4.
Branko Belčić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Koprivnica
5.
Mr. se. Vladimir Bogati, član U. O. HŠD-a,
ogranak Virovitica
6.
Damir Delač, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Delnice
7.
Ivan Đukić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Slavonski Brod
8.
Ivica Fliszar, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Požega
9.
Dr. se. Joso Gračan, član U. O. HŠD-a
10.
Ilija Gregorović, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Vinkovci
11.
Zvonko Kranjc, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Varaždin