DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 106     <-- 106 -->        PDF

12.
Herbert Krauthacker, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, 24. Berislav Vinaj, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Zagreb ogranak Osijek
13.
Milan Krmpotić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, 25. Prof. dr. se. Joso Vukelić, član U. O. HŠD-a
ogranak Senj 1. Slavko Š a r č e v i ć, dipl. inž. predsjednika
14.
Žcljko Marman, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, Nadzornog odbora
ogranak Našice 2. Željko Perković, dipl. inž. za člana
15.
Damir Matošević, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, Nadzornog odbora
ogranak N. Gradiška 3. Valerija Vukelić, dipl. inž. za člana
16.
Dujo Pavelić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, Nadzornog odbora
ogranak Karlovac 4. Dr. se. Nikola Komlenović za zamjenika
17.
Mr. se. Ivan Pcntek, član U. O. HŠD-a, člana Nadzornog odbora
ogranak Buzet Na temelju te odluke Skupština HŠD-a daje ovla18.
Milan Presečan, član U. O. HŠD-a, štenje za za stupa nj e Hrvatskoga šumarskog društva
ogranak Bjelovar
njegovom predsjedniku prof. dr. se. Slavku Maticu, a
u njegovoj odsutnosti dopredsjednicima Tomislavu


19.
Prof. dr. se. Branimir Prpić, član U. O. HŠD-a
Starčeviću, dipl. inž. šum. i prof. dr. se. Mladenu
20.
Luka Radošević, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
Figuricu i tajniku HŠD-a Hranislavu Jak ove u,


ogranak Gospić


dipl. inž. šum.


21.
Zvonko Rožić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
Ad.
5. Pod ovom točkom dnevnog reda izložen je


ogranak Sisak


Program rada za 1998. godinu, prihvaćen na 14. sjedni


22.
Mario Stipetić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, ci Upravnog odbora HŠD-a. (u privitku)
ogranak Ogulin
23.
Dr. se. Vlado Topić, član U. O. HŠD-a,
Završetak u 13 sati.


ogranak Dalmacija Split


Zapisnik vodio
tajnik HŠD-a
Predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva
Hranislav Jakovac Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.
dipl. inž., v.r.
Ovjerovitelji Zapisnika:


Vladimir Jambreković, dipl. inž.,v.r.
Mr. se. Josip Dundović, v.r.
U privitku: Popis članova Skupštine uz potpise nazočnih Program rada za 1998. godinu.


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1998. GODINI iznosi:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br.: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo