DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 107     <-- 107 -->        PDF

IN MEMORIAM


Bio je to prekrasan sunčani dan, jedan valjda od najljepših
dana u mjesecu veljači, 10. veljače 1998. godine.
No, to je najtragičniji i najteži dan po Šumarski institut,
Jastrebarsko, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
hrvatsku šumarsku znanost, visoku naobrazbu i
hrvatsko šumarstvo. U Hrvatskoj nije znan ni zabilježen
tako tragičan gubitak uglednih i vrhunskih znanstvenika,
poznatih i priznatih ne samo u nas nego i u
svijetu, kao stoje ovaj koji se dogodio kod Malovana
na cesti Knin - Gračac, toga kobnog utorka u 15.13 sati.
U teškoj prometnoj nesreći smrtno su stradali:


- dr. se. Ante Krstinić, redoviti profesor Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Zavoda za
šumarsku genetiku i dendrologiju,
- dr. se. Nikola Komlenović, znanstveni savjetnik,
pročelnik Odjela za ekologiju i uzgajanje šuma i član
Upravnog vijeća Šumarskoga instituta, Jastrebarsko,
- dr. se. Branimir Mayer, viši znanstveni suradnik i
glavni urednik časopisa Radovi Šumarskoga instituta,
Jastrebarsko,
- dr. se. Petar Rastovski, znanstveni savjetnik i
predsjednik Znanstvenoga vijeća Šumarskoga instituta,
Jastrebarsko,
- mr. se. Zlatko Perić, asistent u Odjelu za oplemenjivanje
i šumsko sjemenarstvo Šumarskoga inastituta,
Jastrebarsko,
- mr. se. Goran Bušić, asistent u Odjelu za ekologiju
i uzgajenje šuma i tehnički urednik časopisa Radovi
Šumarskoga instituta, Jastrebarsko.
Ovaj tragičan događaj potresao je cijelu hrvatsku
znanost, visoku naobrazbu i šumarsku praksu. Izgubili
smo ugledne znanstvenike, koji su bili pravi poslanici i
promicatelji hrvatske šumarske znanosti i prakse, kao i
istine o Hrvatskoj prije, tijekom i nakon Domovinskog
rata. Kada se radi o znanstvenim disciplinama, onda se
gubici odnose na ekofiziologiju, šumarsku pedologiju i
hidropedologiju, šumarsku genetiku i oplemenjivanje
šumskog drveća, kako u znanosti, tako i u visokom
obrazovanju.


Naši dragi suradnici, kolege i prijatelji, po naravi tihi
i skromni, po duhu i srcu veliki ljudi, a po znanju vrsni,
nesebično su prenosili svoje veliko iskustvo i rezultate
znanstvenih istraživanja u svim upravama šuma i
šumarijama, na Šumarskom fakultetu i Šumarskom institutu,
pa i šire.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Potrebito je istaći i činjenicu kako su oni dali značajan
prinos unapređenju gospodarenja šumama, očuvanosti
naših šuma, podizanju šumskih kultura, visokoj
naobrazbi i usavršavanju mladih šumarskih stručnjaka i
znanstvenika, izgradnji i opremanju novih laboratorija,
razvoju novih metoda istraživanja, promociji znanstvenih
postignuća objavljivanjem rezultata istraživanja,
unapređenju suradnje između znanosti i struke, kao i
međunarodnoj suradnji. Objavili su više od 400, pretežito
znanstvenih radova, velik broj stručnih izvješća,
projekata i studija. Vodili su i surađivali na programima,
projektima, temama i zadacima iz svoje specijalnosti,
bili su nositelji razvoja Šumarskoga instituta i Šumarskoga
fakulteta, vrsni predavači i pedagozi na redovitom
studiju kao i na poslijediplomskom studiju, glavni
i tehnički urednici znanstvenih časopisa i knjiga,
predsjednici i tajnici znanstvenih i stručnih društava i
udruga. Predstavljali su Republiku Hrvatsku na mnogim
međunarodnim i domaćim kongresima, savjetovanjima,
simpozijima i skupovima. Vodili su i predsjedavali
različitim povjerenstvima na razini Hrvatske, pridonosili
kakvoći hrvatske šumarske regulative, recenzirali
velik broj znanstvenih i stručnih radova, programa,
projekata i izvješća.


Duboko potreseni, tužni i ožalošćeni, ali dirnuti pomoći,
pažnjom i riječima utjehe povodom tragične smrti
naših suradnika, uglednih, poznatih i priznatih znanstvenika,
kolega i prijatelja, u ime Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskoga instituta, Jastrebarsko
i ožalošćenih obitelji i rodbine, najtoplije zahvaljujemo
svim visokim državnim i vojnim dužnosnicima,
predstavnicima fakulteta, fakultetskih zavoda,
znanstvenih instituta i njihovih odjela, udruga i društava,
suradnicima i prijateljima "Hrvatskih šuma", predstavnicima
i našim kolegama i dužnosnicima iz Republike
Slovenije i Bosne i Hercegovine, ravnateljima
bolnica i njihovim suradnicima u Kninu, Šibeniku, Zadru,
Domu zdravlja Gračac i Domu zdravlja Jastrebarsko,
prometnoj policiji i policijskim postajama u Gračacu,
Zadru, Jastrebarskom i Karlovcu, župnicima svih
župa koji su naše kolege ispratili molitvom i blagoslovom
u Jastrebarskom, sprovodima u Vrboskoj na otoku
Hvaru, Dubovcu i Švarči u Karlovcu te Mirogoju u
Zagrebu, "Oktetu" i pjevačkom društvu iz Karlovca,
pjevačkim zborovima iz Zagreba, Pogrebnom poduzeću
Zagreb, "Zelenilu" Karlovac, Nasadi, Javnom komunalnom
poduzeću Zadar, svim našim poslovnim pri


jateljima, suradnicima i znancima, našim umirovljenicima
i svim građanima koji su ih ispratili na vječni počinak.
Neka im je lahka naša hrvatska gruda.


Neka nam ne bude zamjereno što nismo mogli osobno
zahvaliti svima koji su nam na bilo koji način pomogli,
izrazili sućut, i s nama i obiteljima tugovali, tuguju i
tugovat će. Ipak na toplim riječima ispraćaja na groblju
u Jastrebarskom zahvaljujemo: gospodinu mr. se. Zlat


ku Dominikoviću, ministru poljoprivrede i šumarstva,
gospodinu prof. dr. se. Nikoli Ružinskome, zamjeniku
ministra znanosti i tehnologije, gospodinu dipl. inž.
Stjepanu Bakšiću, gradonačelniku grada Jastrebarsko,
gospodinu dipl. inž. Damiru Moćanu, zamjeniku direktora
"Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb i gospodinu prof. dr.
se. Mladenu Figuricu, dekanu Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i svima koji su ih ispratili toplim
riječima na vječni počinak.


Joso Gračan


Mr. se. Zlatko Dominiković,


Ministar poljoprivrede i šumarstva


I ovom prilikom teško je ne osjetiti usudnu težinu
nadvijenu nad šumarsku djelatnost, jer ni profesionalna
obveza ne može pobijediti čuvstva koja je donio gubitak
vrhovnika šumarske struke.


Nesretnom sudbinom izgubili smo pola jedne ovako
važne državne ustanove. Izgubili smo kolege koji su
svojom praksom dokazali ujedinjenost ljubavi i znanosti
za očuvanje i spas ljepota naše Domovine - od rodne
im Slavonije, preko Karlovca do Dalmacije, svi su oni
unosili u svoj rad najljepše dijelove sebe, svu svoju
emociju, radišnost, dobrotu i plemenitost, kojom se otkriva
i spoznaje.


Bili su ratnici za Domovinu kada je bilo najpotrebnije.


Tražeći posrednicu između njihova dijela i života, u
Ministarstvu smo ju stalno nalazili; bilo to na izradi naše,
hrvatske šumarske propisnosti, bilo kada nas je trebalo
predstavljati dosezima u svijetu stvarajući svijetsku
šumarsku obitelj u potvrđivanju "zelenosti", ili pri
upornoj borbi protiv zala koja su nam sušile šume.


Svatko od šumarnika: Ante, Zlatko, Goran, Nikola,
Branimir, Petar, s kojima se opraštamo, pokazivao je
nesputanu strast za šumu, život s njenim drvećem i
grmljem. Veselili smo se s radošću svakom promicanju
i dosegu struke, svome i svojih kolega.


Život im nikada nije bio odvojen od posla. To su dokazali
i kretanjem na put, s kojega nije bilo povratka svojim
najbližima i najdražima. Upravo zato jer su razumjeli
život, razumjeli su i svoju struku, šumu i njezin život.


Ostat će u pamćenju onih koji su ih voljeli, zanosili
se njima i njihovim djelima. Častit ćemo sjećanje na
njihovo čovjekoljublje i domoljublje, jer ono stvara toliko
potrebne duhovne zemljovide i svevide.


Zato Vam dragi šumari, prijatelji, znanstvenici odajemo
duboko štovanje. Za sve urađeno i podareno u životu,
za znanje i podarenu ljudskost - iskreno Vam hvala.


Tužne obitelji i rođaci, cijela Vlada Republike Hrvatske
na čelu s premijerom Matešom, dijeli tugu s Vama.
Poštovane kolege, naka Vam je vječna slava i hvala,
i bila Vam lahka hrvatska zemlja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Prof. dr. se. Nikola Ružinski , zamjenik ministra
znanosti i tehnologije, oprostio se od tragično nastradalih
znanstvenika u ime gospodina prof. dr. se. Ivice
Kostovića , potpredsjednika Vlade i ministra znanosti
i tehnologije i u svoje osobno ime. Obraćajući se
obiteljima poginulih, njihovim brojnim prijateljima i
kolegama, istakao je kako je smrt šestorice vrhunskih i
uglednih znanstvenika nenadoknadiv gubitak za hrvatsku
znanost i cijelu akademsku zajednicu Republike
Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski
institut u Jastrebarskom i hrvatska šumarska
znanost i praksa, ostali su bez svojih vrijednih stručnjaka
i znanstvenika koji su bili nositelji znanstveno-istraživačke
djelatnosti i visoke naobrazbe, voditelji i učitelji
mladih znanstvenika i suradnika, kao i vrsni predavači
i sveučilišni profesori.


Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i
tehnologije poduzet će mjere za ublažavanje posljedica
ove tragedije.


Prof. dr. se. Mladen Figurić , dekan Šumarskog
fakulteta u Zagrebu: U povijesti šumarske struke malo
je događaja tako tužnih i tako tragičnih. Teško je govoriti,
teško je osmisliti što reći, teško je prosuditi što nam
se to dogodilo, što to znači za obitelj, što to znači za šumarstvo,
što to znači za šumarsku znanost? U današnjem
trenutku nema pravog odgovora.


Znamo samo sa smo gubitnici. Vrijeme će ocijeniti
koliki je stvarni gubitak za šumarsku znanost tragična
pogibija šumarskih znanstvenika: Krstinića, Komlenovića,
Mavera, Rastovskog, Perića i Bušića. Na nama
je da u ovom trenutku puni emocija, pokušamo im
zahvaliti na svemu što su nesebično, samoprijegorno i
samozajatno dali šumarskoj znanosti, objavljujući rezultate
svojih istraživanja.


Različiti po znanstvenim disciplinama, različiti po
znanstvenim interesima, a jedinstveni u djelovanju u
razvoju modernog šumarstva kao spoja znanosti i struke,
kao umijeću gospodarenja i čuvanja šuma i s njima
povezanog zemljišta - kao umijeću gospodarenja šumskim
resursima. Svaki je istraživao sa svog gledišta, ali
u jedinstvenoj spoznaji da šumarstvo nadilazi ograničenja
fiskalne godine ili poslovnog ciklusa i ulazi u ciklus
života planete, i daje ono zato nadgeneracijsko. U tim
spoznajama nalazili su i poticaje. Svaki od njih uporno
je slagao svoj djelić zajedničkog mozaika šumarske
znanosti u nas:


prof. dr. se. Krstinić, bavio se šumarskom genetikom
i oplemenjivanjem šumskog drveća. Slovio je
kao najveći poznavatelj oplemenjivanja bijele vrbe.
Jedan je od rijetkih znanstvenika u svijetu koji je
proizveo niz klonova vrba koje su u praksi provjerene.


dr. se. Komlenović, po broju znanstvenih radova je
najplodniji šumarski znanstvenik u nas. Bavio se fiziologijom
i ishranom šumskog drveća. Može se slobodno
reći daje utemeljitelj te znanstvene discipline u nas. Uz
to, poznat je po svojim izrazito bogatim međunarodnim
nastupima.


dr. se. Mayer, vrhunski šumarski znanstvenik, pedolog
i hidropedolog, poznat po istraživanjima hidrologije
tla, dao je novi pristup šumarskoj pedologiji, a uz to
značajniji radovi su mu u području istraživanja korelacija
između vodnih režima i sušenja šuma.


dr. se. Rastovski, izuzetno vrijedni znanstvenik i istraživač.
Osnovni radovi su mu istraživanja plodnosti
tla i supstrata u šumskim rasadnicima, šumskim kulturama
i sastojinama.


mr. se. Perić, mladi ambiciozni šumarski genetičar,
pred završetkom doktorske disertacije, mentor mu je
upravo prof. Krstinić. Glavna istraživanja obavljao je
na europskom arišu.


i mr. se. Bušić, mladi suradnik dr. Mavera. Talentiran
i ambiciozan, izuzetno perspektivan. Posebno se
bavio istraživanjima stanja bijele topole te utjecajem
klimatoloških i ekoloških promjena na sušenje i propadanje
šuma.


Iako različiti po interesu istraživanja, iako u različitim
životnim i radnim dobima, različito po znanstvenim
i životnim iskustvima, često puta u odnosima učitelji
učenici, mentori i kandidati, zajedništvo im je bilo u
htijenjima, ambicijama, pristupu radu i samoodricanju,
u potrazi za novim znanstvenim spoznajama.


Iz tih, a i drugih razloga, bili su elitni dio naše šumarske
znanosti i struke, onaj dio koji je stvarao
određeni tip drukčijih znanja od ostalih struka. To je prvenstveno
bilo pronalaženje novih realiteta u nesrazmjeru
kratkoročnih koristi od obnovljivih prirodnih
resursa i dugoročnih degradacijskih posljedica po
svekoliki život.


Zato je danas cijelo šumarstvo lijepe naše tužno, jer
smo izgubili prijatelje i znanstvenike, a ostala je praznina
u nama i u šumarskoj znanosti. Cijenimo njihove
znanstvene spoznaje i radove. Dali su šumarskoj znanosti
puno, neprocjenjivo, ali ujedno i premalo, jer ne
znamo što bi još dali, a to nas zbunjuje i žalosti.


Grubo smo oštećeni, ostali smo bez mnogo znanstvenih
radova, ostali smo bez zrelih nositelja šumarskih
znanstvenih disciplina i njihovih nasljednika, ali
još više, ostali smo bez prijatelja.


Dipl. inž. Damir Moćan , zamjenik direktora "Hrvatskih
šuma" p.o. Zagreb: Odjednom je sve postalo
drukčije za nas koji smo ostali. Svršetak života naših
šest kolega šumara Nikice, Ante, Petra, Branimira,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Zlatka i Gorana na ovako strašan način, nikoga ne može
ostaviti hladnim. U ovome trenutku ni približno nismo
svjesni koliko nenadoknadiv gubitak ovi divni ljudi
predstavljaju za one s kojima su živjeli, koji ih vole i s
kojima sada suosjećamo, ali i za nas sve nazočne, a ponajprije
one s kojima su radili i surađivali.


Za njihove obitelji nema više ničega što bi ih moglo
utješiti osim vjere u ponovni susret s njima u Gospodinu,
nakon svršetka ovozemaljskoga života punog
patnje, boli i nadanja. Ni ponos da su bili predivni ljudi
i stručnjaci, ni približno ne može nadoknaditi gubitak
njihovim odlaskom. Ni činjenica da svi jednom, prije ili
kasnije moramo poći, ne može ublažiti duboku bol nas
koji smo ostali.


Teško je rječima iskazati sve ono što su u svome kratkom
životu postigli. Unatoč ostvarenja najviših akademskih
znanstvenih stupnjeva, njihova običnost, jednostavnost
i prijateljski odnos prema svima, u svakodnevnome
životu i radu, ono je stoje kod njih plijenilo.


Ali i pored toga, posjedovali su nešto dragocjeno,
čime su se razlikovali od mnoštva: neizmjernu privrženost
i odanost prema Domovini, uz gotovo jednaku ljubav
prema svojoj šumarskoj struci i znanosti koju su
odabrali i do kraja joj života vjerno služili. Iako su pripadali
različitim naraštajima životne dobi i znanstvenostručnih
učenja, ta ih je ljubav okupila na zajedničkim
ciljevima i zadaćama. Gajeći čistu ljubav prema Domovini,
u svojim su srcima znali koliko je značajno usmjeriti
sve svoje snage, znanja i sposobnosti u rješavanje
teškoća s kojima se susreće odabrana struka, glede ostvarenja
zajedničkoga životnog boljitka. Zahvaljujući
svome zavidnom maru i sustavnošću kojom su prilazili
zadaćama, bili su poznati i priznati stručnjaci i promicatelji
šumarske znanosti i struke, poglavito njezine
biološke sastavnice, koja zbog sve veće ugroženosti životnoga
okoliša te pitanja opstanka života na zemlji,
dobiva sve više na značenju. Obavljajući ove odgovorne
zadaće koje se ne ograničavaju samo na našu domovinu,
svojim su velikim znanjem i požrtvovnošću pronosili
ugled hrvatske znanosti i struke po mnogim zemljama
Europe i Svijeta.


Za "Hrvatske šume" te cjelokupnu hrvatsku šumarsku
struku, ovom je nesrećom prouzročena prava katastrofa.
Godine mukotrpna učenja, eksperimentiranja,
kretanja naprijed-nazad, podučavanja i stvaranja novih
mladih stručnjaka, sve što prati znanstveno-praktična
istraživanja kojima su se bavili, odjednom su, i u trenutku,
nestali. Nestali kada smo njih, njihov rad i znanje
jednostavno uzimali kao nešto samo po sebi razumljivo
i što oduvijek postoji. Okrutna je i neizbježna sudbina
istrgnula iz krila naše šumarske znanosti neprocjenjivo
i nenadoknadivo dioništvo stručnjaka mladalačke energije
i iskustvene mudrosti.


Kada mine stresna nevjerica i probudimo se u teškom
trežnjenju, život i neumoljiva stvarnost postavit će
nam zadaću: mora se ići dalje. Na mučno pitanje: kako
dalje bez njih? Kako bez njihova znanja, njihove energije,
ljudskosti? Odgovor je pretežak i u ovome trenutku
nesaglediv. Istrgnuta stranica iz knjige našega vremena
i života koju su oni predstavljali, još će nam dugo
nedostajati u traženju smisla i načina rješavanja njezina
sadržaja. Trebat će proći još puno vremena, njihovi će
nasljednici dok ne sazore morati uložiti mukotrpne napore,
odricanja i mnogo ljubavi prema struci, kako bi se
barem djelomično premostio gubitak naših kolega i vrhunskih
šumarskih stručnjaka.


Zbog svega što su predstavljali i učinili za šumarsku
znanost i struku, zauvijek će ostati u našim mislima i srcima.
Počivali u miru božjem i lahka im bila hrvatska
gruda koju su toliko voljeli!


Dipl. inž. Stjepan Bakšić , gradonačelnik Jastrebarskog:
Opraštajući se danas od šestorice znanstvenika
Šumarskog instituta, izričem najdublju sućut u ime
Grada Jastrebarsko, obiteljima pokojnika, rodbini i prijateljima
te Šumarskom institutu, ustanovi gdje su pokojnici
proveli velik dio svojeg plodonosnog i marljivog
rada.


Iako nisu stalno živjeli u Jaski, smatrali smo ih svojim
sugrađanima, jer su svojim radom zadužili Grad i
pronosili njegovo ime i ime svoje Domovine diljem
svijeta.


Izgubiti šestero ljudi u jednom mahu, ravno je užasu
rata i teško je nadoknadiv gubitak za Šumarski institut,
šumarsku znanost, za prijatelje, a posebice za njihove
obitelji.


Grad Jastrebarsko sa štovanjem i dubokom tugom
ispraća pokojne prof. Krstinića, dr. Rastovskog, dr. Mayera,
dr. Komlenovića, mr. Perića i mr. Bušića, vrhunske
znanstvenike i promicatelje šumarske znanosti na
njihovo posljednje počivalište.


Neka je pokoj poginulima, riječi utjehe njihovim
obiteljima, rodbini, prijateljima i kolegama.
Grad Jastrebarsko i njegovi građani dugo će Vas nositi
u dragoj uspomeni.