DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Mr. se. ZLATKO PERIC - asistent (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.)


Naša su srca ispunjena tugom, a
razum ne može i ne želi prihvatiti
istinu da smo u teškoj i tragičnoj nesreći
izgubili mr. se. Zlatka Peri ća,
asistenta u Odjelu za oplemenjivanje
i sjemenarstvo Šumarskoga
instituta, Jastrebarsko. Izgubili
smo vrsnog, mladog i perspektivnog
znanstvenika, posebno dragog
suradnika, kolegu i prijatelja, koji je
bio pun energije i nesebično ju je dijelio
s nama.


Mr. se. Zlatko Perić , dipl. inž.
šumarstva, rođen je u Osijeku 3.
svibnja 1965. godine, od majke Anice
i oca Marka. Oženio je kolegicu
po struci mr. se. Sanju Perić, rođenu
Bosanac, koja mu je podarila kćerkicu
Florentinu, Zlatkov "Cvijet".
Osnovnu školu završio je u Gorjanima
kraj Đakova, a srednju školu u
Đakovu. Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu upisao je 1985., a
diplomirao je 1990. godine.


Mr. se. Zlatko Perić , zaposlio
se u Odjelu za oplemenjivanje i sjemenarstvo
Šumarskoga instituta Jastrebarsko,
na poslovima i zadacima
pripravnika 15. studenoga 1990.
godine. Poslijediplomski studij upi


sao je na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu 1992. godine iz kolegija
"Oplemenjivanje šumarskog drveća",
pod vodstvom prof. dr. se. Ante
Krstinića. Magistarski rad pod
naslovom "Genotipske razlike u
testu potomstva polusrodnika europskog
ariša (Larix decidua
Mili.) iz klonske sjemenske plantaže
u Bjelovaru", obranio je 20.
srpnja 1996. godine.


Mr. se. Zlatko Perić bio je suradnik
na temi trajne istraživačke
djelatnosti pod naslovom "Oplemenjivanje
šumskog drveća i unapređenje
proizvodnje sjemena za obnovu
šuma" u okviru programa "Obnova
i zaštita šumskih ekosustava",
koju financira Ministarstvo znanosti
i tehnologije. Samostalno je vodio
zadatak "Praćenje postojećih
(europski ariš, obični i crni bor,
američki borovac, zelena duglazija)
i osnivanje novih klonskih sjemenskih
plantaža (europski i japanski
ariš, kalabrijski i korzički crni bor,
obična smreka, hrast lužnjak i poljski
jasen)", koji u okviru potprojekta
1/2 "Podržavanje učinkovitog
povećanja šumskih površina", financiraju
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb.
U taj znanstveno-istraživački
zadatak uključena su i istraživanja
testova polusrodnika europskog
ariša. Pokus je osnovan na 4 ekološki
različita lokaliteta ("Kapela" šumarija
Bjelovar; "Medvednica" šumarija
Zagreb; "Goić" - šumarija
Jastrebarsko i šumarija Ogulin).
Vrlo uspiješno surađivao je i na
istraživanjima koja se odnose na
izučavanje uspijevanja provenijencija
različitih vrsta šumskog drveća
(obični bor, obična bukva, obična


jela i hrast lužnjak). Značajan je
Zlatkov prilog kod osnivanja i praćenja
uspijevanja međunarodnog
pokusa od 49 provenijencija obične
bukve, u okviru projekta Europske
unije pod naslovom "Procjena genetskih
resursa obične bukve".


Mr. se. Zlatko Perić, bio je član
povjerenstva "Hrvatskih šuma" p.o.
Zagreb za osnivanje klonskih sjemenskih
plantaža hrasta lužnjaka
kao i član istraživačkog tima na zadatku
"Oplemenjivanje alepskoga i
brucijskoga bora" u okviru projekta
koji financiraju Vlada Republike
Hrvatske, Svjetska banka i "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb.


Mr. se. Zlatko Peri ć intenzivno
je radio na izradi doktorske
disertacije pod vodstvom prof. dr.
se. Ante Krstinića, pod naslovom
"Varijabilnost nekih morfoloških
svojstava europskog ariša
(Larix decidua Mili.) u ranim testovima
potomstva polusrodnika
iz klonova sjemenske plantaže".


Objavio je samostalno i u koautorstvu
11 radova, pretežito znanstvenih.
Uz sve svoje obveze koje je
imao na radnom mjestu, vrlo uspješno
je vodio brigu o dijelu zaposlenika
Odjela za oplemenjivanje i
sjemenarstvo, znanstvenim i stručnim
zadacima, vegetativnom razmnožavanju
hortikulturnog drveća
i grmlja, uređenju okoliša Instituta,
obnovi i rekonstrukciji staklenika i
klijališta, a posebno je dobro poznavao
i svima pomagao kod uporabe
kompjutora i statističke obrade.


Na objavljeni natječaj Ministarstva
znanosti i tehnologije za dodjelu
poticajnih projekata mladim istraživačima
prijavio je projekt "Testiranje
potomstva polusrodnika
europskog ariša na različitim staništima".
Projekt je odobren, ali
sudbina je odlučila da naš Zlatko ne
započne rad na njemu.


Zajedno s mr. se. Goranom Bušiće
m i drugim mladim istraživačima
Instituta izradio je prijedlog
projekta za "Hrvatske šume" p.o.
Zagreb, pod naslovom "Pripremni
projekt pošumljavanja degradiranih
šumskih i izvanšumskih površina",
koji je u postupku razmatranja i prihvaćanja,
ali na njemu neće raditi ni
Zlatko ni Goran.